ZN.SK
Kláštor a temnota

Pozoruhodné, šokujúce a nie príliš úsmevné zaujímavosti o Biblii

Hovorí sa, že v celej knihe sám Boh zabije okolo 25 miliónov ľudí, kým Satan zabije len 60. Božie obete sú zväčša tí, ktorí zahynuli potopou a neboli na Noemovej arche…

Zľavy na wellness pobyty

Čo všetko nájdeme v Biblii? Kniha kníh, najslávnejšia a najpredávanejšia kniha všetkých čias, súhrn zjavení, myšlienok, prehováraní Boha k ľuďom a činy prvých ľudí z prvých rodov, o ktorých je mnoho múdrostí, myšlienok, zmienok vo filmoch, dielach, poézii… kniha, ktorá riadila svet a prinášala pravidlá, životné pravdy, je zdroje prirovnaní. Je celosvetovo známym súhrnom príbehov osudov, činov, postáv na konkrétnych miestach. Tiež je zdrojom niektorých historických faktov, ak iné zdroje niektoré udalosti popísali inak, či nespomenuli takmer vôbec. Dokazujú nám postoje kráľov a ich zákony. Spoznávame kultúry dávnych dôb tak, ako nám nijaké iné písomné pramene nepopisujú.

Kláštor a temnota

Lenže s Bibliou sa spája aj niekoľko faktov, aké sa nečítajú tak dobre, ako iné zaujímavosti a fakty o Biblii. Tieto sú kontroverzné, smutné, nie príliš pozitívne, alebo len vyvolávajú ďalšie otázky.

1. Satan, alebo Boh?

Hovorí sa, že v celej knihe sám Boh zabije okolo 25 miliónov ľudí, kým Satan zabije len 60. Božie obete sú zväčša tí, ktorí zahynuli potopou a neboli na Noemovej arche, alebo tí, ktorí prenasledovali Židov vedených Mojžišom cez Červené more. Potom si spomeňme na kobylky žerúce úrodu, ktoré nemali byť dielom prírody, ale vyslovene Boha… či suchá, ktoré opäť zoslal na ľudí Boh. Satan má zmienku pri 60 zabitiach. A aj časť z tých 60 Satan zabije len preto, že mu to Boh dovolí. Trochu zvláštne, čo poviete?

noemova archa, kentucky

foto: ilustračná fotografia archy, ktorá naozaj vznikla v USA.

2. Koľko bolo kráľov… vlastne mudrcov?

Traja mudrci, inde sú to traja králi. Ako vieme, že boli traja a ako vieme, ako vyzerali? Ľudia si sami vytvorili predstavu o troch výnimočných kráľoch na ťavách, ktorí putovali sami v trojici. Trochu zvláštne. Je totiž ťažké nájsť dôvody, pre ktoré by sa spojili traja králi rôznych území, aby putovali práve v okolí Betlehema. Kam vlastne? Za štvrtým kráľom? Žiaden kráľ neopustí svoju krajinu preto, aby osobne vzdával hold v spoločnosti iných kráľov ďalšiemu, či navštevoval iné miesta. Niečo také ako kongres kráľov v tej dobe neprichádza do úvahy. Nešlo ani o vojenské ťaženie. Ale dosť dohadov. Biblia nespomína troch kráľov, ba dokonca ani troch mudrcov. Nespomína vôbec, že boli traja. Spomína len príchod mudrcov. Tí priniesli tri hodnotné dary, aké mali v tej dobe mimoriadnu hodnotu v rámci obchodných ciest. Kadidlo, myrhu a zlato. Od počtu darov sme si len celú predstavu zjednodušili tým, že každý z týchto troch darov mal svojho „nosiča“.

Betlehem jasličky a traja králi

foto: ilustračná fotografia, Vianočný Betlehem

3. Ježiš, narodený v maštali a chudobný?

Biblia nikdy priamo nespomína, ako zle, či dobre na tom boli Ježišovi rodičia. Z niekoľkých archeologických prameňov však vychádzajú teórie o tom, že Ježiš mohol patriť do vplyvného rodu, najmä váženého vo vtedajšej spoločnosti. Lenže finálna podoba Biblie používa symboly bežného remesla – stolára, spôsob skromného života – prosté jedlo a nenáročné pôsobenie, čo mohlo byť dielom cirkvi zostavujúcej Bibliu. Postava Ježiša ako bohatého a vplyvného človeka popísaná v knihe čítanej obyčajnými ľuďmi by zrejme nedosiahla to, čo dosiahne človek ako jeden z nich. Ani pravdu v tomto smere sa nikdy nedozvieme. Ba ani nerozlíšime konšpirácie od reálnych historických faktov.

4. „Bezvýznamné“ ženy?

V Biblii sa spomína takmer 200 žien, no hovorí z nich len 93. Stále je to však len zhruba jedno percento obsahu všetkých spomenutých postáv. Celkovo je len 49 žien takých, ktoré sú aj priamo spomínané ich menom. Väčšina z nich sú matky a manželky. Žiadne prorokyne. Prvou je Eva, najdôležitejšou Mária. Biblia spomína Máriu Magdalénu nie príliš uctivo. Pritom podľa niekoľkých teórií mala zohrávať v Ježišovom živote celkom podstatnú úlohu. Je to presne tá, ktorú Leonardo da Vinci zámerne namaľoval na obraz Posledná večera, ktorý by mal byť vyplnený len mužmi… lenže je na ňom žena sediaca pri Ježišovi.

Posledná večera, Ježiš a Apoštoli + žena Leonardo da Vinci

Ba dokonca, hoci malo ísť len o apoštolov, žena sa objavuje aj v niektorých chrámoch vo svete vo vyobrazeniach Poslednej večere.

Posledná večera, Ježiš a Apoštoli + žena vitráž

Kto je Mária Magdaléna? Presne tá, o ktorej je aj nedávny filmový príbeh, ktorý sa tak nepáčil silne veriacim ľuďom. To, ako veľmi bola Biblia upravená, aby vyhovovala potrebám vznikajúcej cirkvi, a či vôbec, sa ľudstvo nedozvie. Do vatikánskych archívov sa hocikto nedostane.

5. Biblia, najkradnutejšia

Biblia, hoci je takmer všade, v USA patrí medzi najkradnutejšie knihy. Niekde je dokonca jednoznačne na vrchole rebríčka dlhodobo. Akoby mali ľudia pocit, že je „Božie slovo“ zadarmo a tak ho aj vnímajú. Môže v tom byť aj akési podvedomie ľudí, keď si myslia, že Biblia je všade. Cirkev má dosť peňazí a tak si ju natlačí ešte milión krát. Cirkev však Biblie netlačí. Starajú sa o to vydavateľstvá, ale aj spolky. Vždy existuje nejaký preklad Biblie, na ktorý sa viažu autorské práva. Staršie preklady sú na tom o trochu voľnejšie, no stále však s väzbami, že nie hocikto môže vydať len tak Bibliu a predávať ju.

6. Nešťastník John Wycliffe

Autor prvého anglického prekladu z latinčiny typu vulgate, John Wycliffe, nemal pokoj ani po smrti. Hoci roky zasvätil prekladu, je ťažké pochopiť, ako sa k nemu zachovala samotná cirkev. Katolícka cirkev ho vinila, že jeho názory proti plateniu a majetkom cirkvi podnietili ľud k povstaniu v roku 1381. Zomrel v roku 1384, no nepokoje trvali ešte po mnoho rokov.

Všetky jeho diela a biblický preklad bolo prikázané spáliť a ak ktokoľvek prejavil sympatie k Wycliffeovým názorom, skončil na hranici tiež. Ešte aj v Čechách sa okázalo pálili jeho diela, keď dal arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburku zozbierať všetky diela a verejne ich spálil. V roku 1415  (áno, dávno po jeho smrti) bol Wycliffe vyhlásený za kacíra a v roku 1428 vydal pápež Martin V. príkaz na vykopanie jeho ostatkov, spálenie a vhodenie do rieky. Prečo sa spomína Česko? Jeho myšlienky totiž inšpirovali aj niekoľko českých osobností, medzi inými aj Jana Husa. Za dochovanie a preklad Wycliffeových diel môže centrálna Európa vďačiť práve husitským povstalcom a ich dielňam, ktoré by sme dnes nazvali PR oddelením, či oddelením marketingu. Dôvod hanobenia Wycliffeovho tela, hrobu a cirkevné postoje v tomto prípade nie sú jedinečné, ale boli žiaľ bežnou súčasťou stredoveku.

7. Nešťastník William Tyndale

William Tyndale bol ďalší nešťastník. Neprekladal Bibliu z už latinského prekladu tak ako John Wycliffe, ale pustil sa do prekladu z pôvodných jazykov, z hebrejčiny, gréčtiny a aramejčiny. Bol to plán, ktorý bol mimoriadne riskantný. Nemal totiž povolenie cirkvi. Ktokoľvek, kto by sa podujal niečo také spraviť, by bol označený za kacíra. Lebo taká bola jednoducho doba a moc cirkvi. Aj preto musel pracovať v exile. V Nemecku a po prenasledovaní sa mu predsa len podarilo dokončiť preklad a aj vytlačiť niekoľko tisíc exemplárov 700 stranovej knihy. Nový zákon v jeho preklade sa stal v Anglicku žiadaným, no cirkev doslova zúrila.

Knihy vznikli niekedy okolo 1526. Keďže to ale bolo bez súhlasu biskupa a ďalších cirkevných hláv, prehlásili preklad za nebezpečný. Vraj plný chýb. Faktom je, že bol na neho vyhlásený medzinárodný lov. Keď ho v roku 1535 chytili do pasce, vytrpel si absurdné súdy. O rok neskôr ho uškrtili a jeho telo spálili. Iróniou bolo, že jeho údajný chybný preklad bol v skutočnosti veľmi presným prekladom z ktorého čerpalo ešte mnoho generácií neskôr.

8. Biblia spomína Ježiša ako…

Biblia spomína Ježiša ako bezdetného jedináčika, ktorý sa nikdy neoženil. Nepoznáme však originálne zápisky. Len to, čo cirkev spojila do podoby jednotnej zbierky známej ako Biblia. Pritom je na svete množstvo konšpirácií, teórií, kníh a niekoľko archeologických nálezov a zmienok o tom, že Ježiš nemusel byť jedináčik a jeho rodová línia mohla byť rozvetvená, či pokračovať vlastnými potomkami. To by však nesedelo so snahou vytvoriť proroka, ktorého by uznával kresťanský svet a nezameral sa na ďalších členov rodiny. Tí nemali existovať, aby sa pozornosť sústredila na jeho podobu v Biblii a neodbočovala k možným potomkom. Ťažko povedať po 2000 rokoch, čo je a nie je fikcia.

Hoci sa výklad v kostoloch a všeobecné povedomie okolo Ježiša snaží presvedčiť, že bol jedináčik…. čítajte pozorne. Časti Biblie venované Ježišovi hovoria vyslovene o bratoch. Môže ísť o troch až štyroch bratov a zrejme dve sestry. Nemajú však tak podstatné úlohy, aby sa im Biblia venovala podrobne a jasne. Zaujímavosťou je tiež fakt, že Ježiš nebol a nemohol byť beloch. O tom sa dočítate v tých pozitívnejších zaujímavostiach o Biblii.

9. Desatoro prikazovalo mimo iného aj „smilniť“

V rok 1631 bolo v Anglicku vytlačených 1000 Biblií, ktoré dostali veľmi rýchlo názov „Hriešna Biblia“ či „Zlá Biblia“. Časť známa ako Kniha Kráľa Jakuba, totiž obsahovala chybu a zlý preklad, alebo preklep. Objavuje sa v Desatore Božích prikázaní.  V konkrétnom „nezosmilníš“, u nás známe ako šieste. Tisíc kníh obsahovalo preklad do angličtiny „Thou shalt commit adultery“. Tým, že v slovnom preklade chýba zápor „not„, vzniklo prikázanie „Zosmilníš„. Trvalo celý rok, než si vôbec niekto všimol, že táto kniha má tak zásadnú chybu.

Oboch jej autorov potrestali, zakázali im prekladať a pôsobiť v oblasti reprodukcie kníh. Taktiež dostali vysokú pokutu a množstvo kníh sa snažili stiahnuť, spáliť a zahladiť po nej stopy. Veď Biblia, ktorá navádzala na smilnenie, čiže užívanie si sexu v podstate kdekoľvek a s kýmkoľvek, bola neprijateľná. Nevedno, koľkým takéto znenie Biblie prišlo vhod a či vôbec ju niekto v tejto tak veľmi dobre známej časti čítal pozorne. (zdroj rd.com)

/ pripravila redakcia, Tomáš a Roman

Mohlo by zaujímať tiež:

ZN.SK

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu