ZN.SK

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom blogu Zaujímavé novinky na adrese www.ZN.sk alebo na Zaujimavenovinky.sk (ďalej uvádzaný len ako „Zaujímavé novinky“) je združenie súkromných osôb v rámci územia Slovenskej republiky, ktoré nespája žiaden komerčný subjekt. Aj napriek nekomerčnému pozadiu sa však zaväzuje dodržiavať všetky zásady a nariadenia v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej uvádzané len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Vážime si dôveru a záujem našich návštevníkov, ktorí sa zúčastňujú našich súťaží, rovnako ako si vážime všetky názory návštevníkov a záujemcov o spoluprácu. Všetky poskytované informácie sú u nás dôverné. Tipy a odporúčania na články obsahujúce mená a údaje sú vyhodnocované pre účely článku a zverejňované len v prípade, pokiaľ sa námet a článok hodia do koncepcie obsahu Zaujímavých noviniek. Všetky odoslané údaje nie sú poskytované tretím osobám a tretím krajinám. Žiadna zo súčastí tohto portálu nemá databázy, nástroje, archívy, ani servery v tretích krajinách mimo EÚ. Vo všetkých podobách sú poskytované údaje chránené a neprístupné verejnosti, chránené heslom a šifrované.

Zaujímavé novinky si cenia dôveru, ktorá je nevyhnutným nástrojom v úspešnosti blogu ako magazínu prinášajúceho zaujímavé čítanie a ako miesta, ktoré je dnes odkázané na dôveru a názory svojich čitateľov. Kľúčovými nástrojmi pre úspech portálu je práve dôvera. Zaväzujeme sa preto, že všetky poskytované údaje chránime. Nakladáme s nimi v súlade s právnymi predpismi SR a tiež sa zaväzujeme konať a spracovávať osobné údaje výhradne tak, aby toto konanie nebolo v rozpore so zákonom a nariadeniami ZnOOÚ, ako aj ďalšími záväznými predpismi. Súhlas dotknutých osôb nie je vynucovaný.

Oznamujeme, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ môže dochádzať k  zdieľaniu poskytovaných osobných údajov v rámci doručovateľských služieb, alebo kuriérskych spoločností za účelom doručenia zásielok v rámci súťaží, podpisovaných dohôd, honorárov a podobne. Dochádzať k zdieľaniu poskytovaných údajov môže aj v prípade sponzorovania súťaže sponzorom súťaže, ktorý sa vždy zaväzuje poskytované údaje využívať len na účel doručenia výhry. Mimo súťažné kontakty nedochádza k ďalšiemu zdieľaniu poskytovaných kontaktných údajov, pokiaľ osobná komunikácia a odsúhlasenie nerozhodne inak, napríklad v prípadoch spolupráce s ďalšími autormi a médiami pri poskytnutom námete na článok a aj to, len v rámci súhlasu poskytovateľa osobných údajov. Poskytované údaje nie sú používané na žiaden typ profilovania, ani automatizovanej selekcie.

Zaujímavé novinky od 25. Mája 2018 vyžadujú zaškrtnutie políčka ako potvrdenie o prečítaní a pochopení zásad o ochrane osobných údajov vo svojich formulároch. ZN.SK prijíma osobné údaje výhradne cestou dvoch typov formulárov. Ich osobitné definície:

KONTAKTNÝ FORMULÁR a TIP NA ČLÁNOK

Rozsah spracovaných údajov a rozsah využitia:

 • Údaje nearchivujeme, pretože slúžia na priamy kontakt a bežnú komunikáciu
 • Formuláre slúžiace pre kontaktovanie redakcie obsahujú meno a priezvisko, emailovú adresu ako dva osobné údaje. Žiadne ďalšie údaje nie sú vyžadované, ale sú voliteľné a dobrovoľné.
 • Prihlásenie pre odber noviniek je dobrovoľné ako voliteľná nepovinná možnosť

PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽÍ

Rozsah spracovaných údajov a rozsah využitia:

 • Formuláre pre prihlásenie do súťaží sú súčasťou organizovaných súťaží.
 • Súťaže uvádzajú informáciu o súťažnej úlohe – prihlásení k odberu noviniek emailom. Každá nami organizovaná súťaž, ktorá toto informáciu a súťažnú úlohu uvádza v popise súťaže, vás prihlasuje do noviniek.
 • Súťažný formulár a článok o súťaži, ktorý neuvádza jasnú informáciu o prihlásení k newslettru a prihlásenie teda nie je súčasťou súťažných úloh, vás neprihlasuje do newslettra.
 • Automatická odpoveď: správne vyplnené súťažné formuláre môžu aktivovať automatickú odpoveď, ktorá je ďakovnou správou, alebo potvrdením o úspešnému odoslaniu súťažného formulára. Táto správa prichádza automaticky každému po úspešnom odoslaní formulára.

Newsletter – emaily s novinkami

Dôvodom orientovania sa na získavanie adries pre newsletter je zisk čitateľov. Jediný dôvod ich získavania má za následok zachovanie pozornosti čitateľa a teda odberateľa noviniek. Ceníme si tento vzťah a preto vynakladáme úsilie o budovanie ďalších vzťahov a získavanie ďalších čitateľov, ktorých vieme pomocou emailových noviniek upozorniť na nový obsah na blogu Zaujímavé novinky. Účelom newslettra je podpora vlastného obsahu a eliminovanie úniku záujmu čitateľov.

 • Newsletter – odoslaná emailová správa je súhrnom noviniek. Nie je komerčnou reklamou a neobsahuje ani priame odkazy na reklamou považovateľné miesta. Tým sa zásadne líši newsletter Zaujímavých noviniek od klasického newslettra, ktorý je využívaný v komerčnej sfére.
 • Newsletter je dôležitým nástrojom, ktorým sa Zaujímavé novinky snažia eliminovať únik záujmu našich čitateľov a udržiavať s nimi kontakt. V prípade nezáujmu príjmu týchto noviniek je potrebné postupovať v zmysle podmienok uvedených v každej prijatej správe v jej závere. Alebo nás kontaktovať na emailovej adrese: novinky @ zn.sk (bez medzier)

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov prebieha výhradne na strane Zaujímavých noviniek a prístupné je len jedinému administrátorovi. Vyhodnocovanie súťaží prebieha na základe poradových čísiel a nestretáva sa s databázou osobných údajov. Prijaté odpovede sú skladované priamo v administrácii stránok, z ktorých sa v prípade ak to umožňujú podmienky alebo súhlas poskytovateľa údajov, presúva emailová adresa do systému pre odosielanie emailových noviniek. Novinky týkajúce sa Zaujímavých noviniek a nových súťaží sú posielané nepravidelne, v priemere 2x až 5x za kalendárny mesiac. Každý email obsahuje možnosť odhlásenia. V prípade záujmu o odhlásenie manuálne, prípadne po zmazaní prijatého emailu, je možné kontaktovať redakciu písomne na adrese (bez medzier) novinky @ zn.sk.

Z technologického pohľadu nie je spracovateľom len Zaujímavé novinky, ale aj webhostingová spoločnosť, u ktorej je prevádzkovaný server magazínu.

 • Prevádzkovateľom serveru magazínu Zaujímavé novinky je Seonet Multimedia s.r.o. so sídlom Na Rybníčku 521/56746 01 Opava, IČO: 27522041DIČ: CZ27522041, spoločnosť zapísaná: Krajský soud v Ostravě, oddíl C., vložka 34198, ze dne 30. srpna 2007, Česká republika, územie EÚ.

Práva poskytovateľa osobných údajov

Poskytovateľom osobných údajov je ktokoľvek živý (nepočítajúc automatizované systémy a spamboty), kto vyplní formulár na stránkach Zaujímavé novinky a vkladá do neho údaje považovateľné za osobné a použiteľné na spätný kontakt. Poskytovateľ údajov má svoje práva. Sú to predovšetkým:

 • Právo na informáciu, kde všade a v akom rozsahu sú o ňom vedené osobné údaje
 • Právo na aktualizáciu týchto údajov, alebo absolútne zmazanie akejkoľvek zmienky (právo na anonymizáciu údajov, kedy nezaniká záznam napríklad pre štatistické dôvody, ale osobné údaje sú nahradené permanentným prepísaným textom, napríklad v tvare UZIVATEL00001,UZIVATEL@00001.SK)
 • Právo na sťažnosť na úradoch, pod ktoré Ochrana osobných údajov spadá.

 

Máte otázky? Kontaktujte nás na novinky @ zn.sk (bez medzier) a radi Vám ich zodpovieme.

...

Inzercia
Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu