ZN.SK
Betlehem jasličky a traja králi

Čo znamená G+M+B? Mená troch kráľov nie, ale Christus Mansionem Benedicat

Je už dávnou tradíciou na sviatok troch kráľov, keď počas obchôdzok koledníci nad dvere domácností píšu kriedou známe písmená G+M+B.

Je už dávnou tradíciou na sviatok troch kráľov, keď počas obchôdzok koledníci nad dvere domácností píšu kriedou známe písmená G+M+B. Priam to až vyzýva na automatické vysvetlenie spojitosti s troma kráľmi ktorí prichádzali za narodeným Ježišom podľa Biblie odovzdať mu dary. Gašpar, Melichar a Baltazar mali predstavovať tri kultúry a tri kontinenty. Mali byť symbolom spojenia sveta, ale aj symbolom toho, že viera v neho bude mať rozsah na práve tieto vtedy známe tri kontinenty. Lenže písmená neznamenajú mená troch kráľov. Niekde nastal omyl a je škoda, že aj silne veriaci ľudia sa nedokážu zhodnúť, kým múdre knihy áno.

Betlehem jasličky a traja králi

Zvyk v strednej Európe sa robí na Troch kráľov, 6. januára. Má byť náhradou za iné pohanské rituály a tradície venované ochrane domu pred zlom, pred chorobami, nezhodami a problémami.

G+M+B bolo pôvodne C+M+B

Nápis na dverách vychádza zo starej tradície žehnania domu. C+M+B totiž znamená Christus Mansionem Benedicat, čo v preklade z latinčiny znamená Kristus dom žehná, či v lepšom voľnejšom preklade „Kristus požehnaj tento dom“. Kriedou namiesto farby, ktorá sa používala v minulosti, sa píšu tri písmená oddelené krížmi. V minulosti to vôbec nebolo plus, ale kríž. Súčasný majitelia domov by totiž nemuseli byť nadšení z použitia farby na drahých bezpečnostných dverách.

Nápis uvádzame aj s rokom, pre ktorý je nápis aktuálny  20+G+M+B+18, niekde sa uvádza ako G+M+B+2018. Čechách sa používa K+M+B, kde je namiesto G uvádzané K. V prípade českých zemí a súčasnej Českej republiky ide o ešte výraznejšiu zmenu a chybné vysvetlenie podľa mena. Pre nich český tvar mena Gašpar v tvare Kašpar ovplyvnil podobu nápisu.

Tradičná chyba s chybným vysvetlením

Skratka Christus Mansionem Benedicat a teda C+M+B sa chybne pretvorila na G+M+B, pretože aj pisatelia nepoznali význam tejto tradície. Pravdepodobnejšie ale je, že trojkráľoví pochôdzkari – deti, rovnako ako bežní ľudia bez vzdelania v dávnych časoch písali G+M+B zámerne. Z neznalosti, ale aj z jednoduchosti, aby si vedeli spojiť písané s poznaným.

Dokonca aj veriaci sa nevedeli počas celých desaťročí zhodnúť. Z vlastnej skúsenosti bolo zábavné dozvedieť sa správny význam a následne sa dostať do stretu s chybným názorom u silne veriacich, ktorí sa cítili dotknutí vyvrátením teórie o menách troch kráľov.  V niektorých obciach a rodinách je stále neprípustné povedať, že nejde o mená troch kráľov. Dostanete sa do stretu s upravenou tradíciou a nábožensky.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu