ZN.SK

Rubrika - Umenie

Umenie, ako široký pojem pomenúvajúci akúkoľvek tvorbu, stráca v modernom svetle svoj význam. Preto sa najviac zameriavame na tradičné umenie a umenie, ktoré je použiteľné pre jednotlivé témy v zaujímavých témach a článkoch. Keďže umením dnes nazývajú pseudoumelci aj znalci umenia prskance na stene od prechádzajúceho auta, snažíme sa prinášať informácie najmä o ľahko identifikovateľnom umení, grafických dielach, architektúre, dizajne a knihách, ktoré sú rovnako tak odvetvím umenia, neraz aj s inými hodnotami, ako len umeleckými a trhovými.

Kto je zberateľom umenia, dokáže oceniť viac ako len obal. Venujeme sa tematike zberateľstva, ohodnotenia a významu niektorých umeleckých diel. Prinášame zaujímavý prehľad aj niektorých udalostí v oblasti umenia.

Zľavy na wellness pobyty

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu