ZN.SK

Kto je to exorcista, čo je to exorcizmus a ako veľmi je vzdialená predstava?

Exorcizmus a exorcista. Oba tieto pojmy znejú exoticky, odborne, priam s nádychom latinčiny a tajomna. Exorcista ako americký film síce priniesol nejakú predstavu o tom…

Exorcizmus a exorcista. Oba tieto pojmy znejú exoticky, odborne, priam s nádychom latinčiny a tajomna. Exorcista ako americký film síce priniesol nejakú predstavu o tom, čo taký exorcista robí, no táto predstava bola priveľmi vyhrotená, jej činnosť zdramatizovaná a zveličená. Najmä ten strašidelný efekt bol vytvorený len preto, aby divákov zaujal a film priniesol zisk. Exorcizmus vo svetovom meradle existuje dodnes, hoci najviac sa spája so stredovekom.

Kto je exorcista?

Exorcista je vykonávateľ rituálov, ktorý má posadnutého zbaviť vplyvu diabla, alebo akokoľvek jeho moci. Vykonávateľom exorcizmu je kňaz, ktorý má najčastejšie povinnosť mať poverenie od biskupa na vykonávanie exorcizmu. V minulosti sa k exorcistickým úkonom uchyľoval ktokoľvek. O upaľovaní čarodejníc ale hovoriť nebudeme. Exorcistické úkony sa však ďaleko líšia od predstavy o tom, ako exorcizmus prebieha vďaka filmu. Nečakajte žiadne uväzovanie strapatého dievčaťa na posteli, tvrdý boj kňaza s rukou vystretou k jej hlave odriekajúceho tajomné latinské slová. Nečakajte žiadne diabolské prehováranie démonickým hlasom k človeku a exorcistovi, ktoré by navodilo hororovú atmosféru. V realite je exorcizmus výrazne pokojnejší a životu bezpečnejší.

Obeť exorcizmu, ktorého posadli temné sily, vidí duchov, zažíva strach, je trýznená prejavom temnej sily, neustále ju straší, alebo k nej prehovárajú hlasy. Môže ísť o hlasy, ktoré navádzajú s jasnými a presnými myšlienkami obeť na niektoré skutky. Podané jasne, zreteľne, inteligentne a predsa temne.

Exorcizmus je liturgický úkon, ktorý má jasne stanovené jedinečné modlitby, vykonaný len kňazom so špeciálnym poverením. Používa modlitby, ktoré sú určené len pre exorcizmus. K tomu je využívaná svätená voda. Temná sila sa z človeka vyháňa „V mene Ježiša Krista„. Exorcizmus neprebieha v spálni so zatemnenými oknami, ako sa možno zdá. Ale pokojne v obývačke, v parku, v kostole, kdekoľvek, kde si posadnutý vypočuje modlitbu a môže sa s kňazom zhovárať. Základ pre zneprístupnenie človeka diablovi je už krst. To je jeho silná úloha a moc. Exorcista je Boží nástroj, ktorý má posilniť ducha človeka, aby dokázal bojovať s duchom zlým. Asi tak možno definovať, o čom je exorcizmus. Nie je fyzickým bojom kňaza proti posadnutému.

Boj proti diablovi má dlhú históriu

Od počiatkov vnímania temných síl existujú rituály, ktoré nám mali pomôcť sa ich zbaviť. Už od dávna, keď si ľudia vytvárali božstvá, uctievali prírodné sily, nachádzali k svetlu tmu, k čiernemu biele, k dobru aj zlo, no rovnako vnímali rozdiel medzi úrodou a neúrodou. Kým dobrá úroda bola prejavom priazne prírody, či duchovna, zlá úroda bola vnímaná za trest, či činnosť zlých síl. Diabol, jedna z negatívnych síl, ktoré sa objavujú od nepamäti pod rôznymi názvami, vychádzal podľa niektorých teórií z keltského boha Cernunna, alebo Cenuna. Cernunnos bol síce parohatý, no predstavoval postavu s jeleňou hlavou, kým diabol je najčastejšie zobrazovaný ako baraňou hlavou. Diabol, čert, krampus, všetky tieto pojmy sú na Slovensku zaužívané, hoci ten tretí tak horlivo mnohí odmietajú. Za diabla sú považovaní rôzni démoni, duše zomrelých, aj za rôzne iné sily, ktoré pôsobia negatívne.

Satan a scéna z Biblie, záhrady Edenu

V Biblii je Satan spomínaný ako štvrtá bytosť v poradí. Vieme z nej o Bohu, o jeho stvorení Adama a Evy a náhle sa na scéne objavuje Satan, ktorý ich láka na spáchanie hriechu, odtrhnutie ovocia v záhrade Eden. Nehľadiac na kresťanstvo a židovskú vieru, satan existoval vždy. Boj proti diablovi existoval v rôznych podobách. Šlo o rituály, rôzne obety, sebaobetovanie. Aj narábanie s mŕtvymi tak, aby nepredstavovali problém. Vnímanie duševnej choroby človeka bolo v minulosti iné. Šlo o ťažko pochopiteľné odchýlky, ktoré pre absenciu vzdelania a odbornosti, vytvárali vlastné závery. Taktiež obzvlášť krutý človek, alebo vrah mohol byť považovaný ako posadnutí, či spolčený s diablom. Takéto súvislosti sa v takejto kombinácii objavujú až od stredoveku.

Duševne chorí a ľudia, ktorí sú „pred“ posadnutím

Duševne chorí ľudia boli vždy terčom útokov a obvinení vplyvu diabla. Aj preto sa hľadalo v stredoveku, v období najvýraznejšieho vplyvu kresťanstva, viacero riešení. Cirkev priniesla postupy, akými možno zaistiť oslobodenie človeka od pazúrov z pekla. Cirkev zasahovala do vzdelávania, vedy, politiky aj do zdravotníctva. Mnoho ľudí, mnoho vplyvov, ťažké životné situácie, aj tie vytvárajú duševnú nerovnováhu a podozrenie na vplyv diabla. Ak je v cirkevnom spoločenstve podozrenie na vplyv diabla, exorcizmus ako riešenie je vnímané skôr ojedinelo, v niektorých regiónoch aj na Slovensku. Silne veriaci môžu kňaza žiadať o pomoc, ak predpokladajú, že iná moc nepomôže. Podľa súčasnej cirkvi sa ľudia diablovi otvárajú pri nesprávnom živote, pri nenávisti a udržiavaní zla vo vlastnej hlave a srdci. Ak je v ňom príliš veľa zla, prejaví sa v ňom diabolská moc. Tú môže prebudiť aj rôznymi rituálmi, ktoré môžu byť cirkvou vnímané ako neprípustná mágia.

Kňaz východného obratu, ilustračná fotografia

ilustračná fotografia kňaza východného obratu.

Posadnutí ľudia, ako sa nazývajú tí, ktorí už celkom podľahli zlu, síce vo svete psychológie majú iné diagnostiky a najmä svet vedy ich nepomenuje ako „posadnutých“. Z hľadiska cirkvi exorcista vykonáva exorcizmus najmä rozhovorom, slovom. O takýchto ľuďoch sa môže hovoriť, že sú na dobrej ceste úplného posadnutia, sú „pred“ posadnutím a je ich možné usmerniť na správnu cestu. Kňaz sa snaží nájsť pokoj v nepokojnom človeku, upokojiť ho, usmerniť, alebo zbaviť zlých myšlienok. Snaží sa prehovoriť do duše. Niektoré problémy človeka totiž zvládne vyliečiť medicína. V iných problémoch pomáha modlitba, pochopenie, otvorenie sa a aj duchovná pomoc, ktorá má stále svoju moc. Exorcista je privolávaný prevažne k štádiu „pred“, kým samotné posadnutie je už najvyšším štádiom posadnutia satanom. Až tie najťažšie formy môžu vyžadovať hlasnejší a výraznejší hlasový prejav kňaza, ktorým prehovára k diablovi.

Presnosti nepoznáme, pretože…

Je bežné, že po exorcizme požiada kňaz rodinu a osloveného, aby nehovorili o exorcizme. Aj preto, že človek slovenský, dedinský, bežný, si vytvorí svoje závery. Pospája ich s predstavou hollywoodskou a na svete je spoločenská nálepka a strach priblížiť sa k rodine, či „posadnutému“ jednotlivcovi. Aj preto sa o mnohých prípadoch z nášho okolia nikdy nedozvieme. Najmä mnoho detailov o samotnom úkone je pre nás neznáme a skryté a skrytými aj zostanú. Rovnako tak znenie modlitieb. Stanovuje, alebo upravuje ich podobu pápež, naposledy Benedikt VI.

Vyháňač diabla z príbytku či prevádzky

Blízko k exorcistovi majú vyháňači diabla z príbytku. Práve tu je však používaná často mágia, ktorá je cirkvou považovaná za otváranie sa viac a viac diablovi. Mágia, rôzne temné úkony, rituály namierené na očistu príbytku či domu. Kým na dedinách si ľudia po stáročia zvykli požiadať kňaza o posvätenie domu, aby ho temné sily obchádzali, dnes nie každý kňaz cíti oprávnenie a záujem robiť čokoľvek pre jednotlivé príbytky, domy, záhrady a podobne.

Veľa krát je to však aspoň pocit, a aj ten spraví veľa.  Na Slovensku poznáme aj jednotlivcov, bez poverenia cirkvi. Ľudí so zvláštnymi schopnosťami, čarodejníkov a čarodejnice, ktoré za poplatok čarujú a vyháňajú duchov, temné sily a podobné tvory. Na Kysuciach sa ešte minulý rok pohybovala dvojica žien, ktorá navštevovala rôzne prevádzky a predajne malých podnikateľov. Dvojica spoluobčaniek ponúkala takéto služby, prípadne práve naopak, zaklínala niektoré prevádzky pod zlé sily, ak boli vyhnané, alebo si ich prítomnosť nepriali v ich priestoroch. Opäť išlo len o zasiaty strach, ktorý pôsobil na ľudí a tí ochotne platili.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu