Veľký zoznam fóbií: strach a vyvolávače strachu ľudí

Veľký zoznam fóbií: strach a vyvolávače strachu ľudí

Každý človek na svete má strach a nejakú tú fóbiu navyše. Zažíva strach z konkrétnych vecí, a hoci u niekoho sa tento strach prejavuje len minimálne, iní trpia zásadne a ovplyvňujú tak aj svoje konanie. Neraz fóbiám podriaďujú celý svoj život, prácu, vzťahy aj rodinu. Ide o neprimeranú alebo nie bežnú reakciu na strach, prejavovanú násilím, krikom, pohybom, zaseknutím sa, alebo dokonca únikom z miesta s predmetom samotnej fóbie. Možno niektorou fóbiou trpíte aj vy, len ste to doteraz netušili a nepoznali pre svoje pocity názov. Strach z klaunov, strach z myší, strach zo zlyhania, sedenia na zemi, alebo dokonca strach z počítačov. Každá fóbia má aj svoj odborný názov.

zoznam fóbií a spúšťačov strachu

Zoznam fóbií a zopár vysvetlení

V rámci našich a zahraničných tvarov sa môžu líšiť najmä pri spojení písmen „ph“, ktoré neraz nesú tvar „f“ a inokedy zostávajú bez zmeny. Nenašli sme pre ne vždy jednotnosť, no veríme, že i tak nasledovný zoznam pomôže identifikovať váš konkrétny strach. Zároveň je nutné podotknúť, že hoci je väčšina fóbií spúšťačom ďalších, je potrebné ich vnímať nie vždy ako poruchu, ale záležitosť psychológie človeka. Ich spúšťačom môže byť negatívna skúsenosť, detstvo, vonkajšie vplyvy, alebo týranie. Menej časté môžu byť prípady ich vzniku na základe vplyvov médií, davovej psychózy a podobne. Pokiaľ akákoľvek fóbia ovplyvňuje váš život, netreba sa báť vyhľadať odbornú pomoc. Psychológ môže presnejšie objaviť príčiny a riešenia, najmä však diagnostikuje toto ochorenie, či fóbiu. Mať „v papieroch“ definitívny záver môže mať niekoľko výhod. Najmä pri dokazovaní dôvodov svojho konania, či odmietania konkrétneho výkonu v práci na základe skutočnej fóbie. V nasledovnom zozname sa slovo strach dá vysvetliť aj ako obava.

A

Arachnofóbia = strach z pavúkov, prípadne pavúčích sietí
Astrafóbia or Astrapofóbia = Strach z bleskov a búrok, tiež ako ceraunofóbia a keraunofóbia
Astrofóbia = Strach z hviezd, alebo nekonečnosti vesmíru
Asymmetrifóbia = Strach z nerovných vecí, povrchy, či tvary, krivé tvary
Ataxiofóbia = Strach zo straty rovnováhy a koordinácie
Ataxofóbia = Strach zo neporiadku
Atelofóbia = Strach z neúplnosti, či nedokonalosti (napr. pri práci, vlastná nedokonalosť)
Atefóbia = Strach z ruín stavieb
Atheofóbia = strach z ateistov a ateizmu ako hrozby
Athazagorafóbia = Strach, že niečo zabudnete, alebo zmeškáte
Atomosofóbia = Strach z atómového výbuchu
Atychifóbia = Strach zo zlyhania
Aulofóbia = Strach z rysovania
Aurofóbia = Strach zo zlata
Aurorafóbia = Strach zo svetla polárnej žiary
Autodysomofóbia = Strach zo zapáchajúcich ľudí
Automatonofóbia = Strach z figurín a sôch, ktoré vyzerajú ako živé, voskové figuríny a pod.
Automysofóbia = Strach zo zašpinenia a nečistoty
Autofóbia = Strach zo samoty
Aviofóbia, alebo Aviatofóbia = Strach z lietania

B

Bacilofóbia = Strach z baktérií, často spojená so strachom nečistých rúk
Baktériofóbia = ďalší výraz pre bacillofóbiu
Ballistofóbia = Strach z munície a nábojov
Bolshefóbia = Strach z Bolševikov
Barofóbia = Strach z gravitácie
Basofóbia, alebo Basifóbia = Strach z neschopnosti stáť, prípadne chôdze a padania
Bathmofóbia = Strach zo schodov a strmých miest, po ktorých treba liezť
Bathofóbia = Strach z hĺbky.
Batofóbia = Strach z výšok alebo pobývania pri vysokých budovách
Batrachofóbia = Strach z obojživelníkov, najmä pohybu obojživelníkov
Belonefóbia = Strach z ihiel a klincov, tiež známa ako Aichmofóbia
Bibliofóbia = Strach z kníh
Bifóbia = strach z bisexuality
Blennofóbia = Strach z slizu, alebo lepkavého bahna
Bogyfóbia = Strach zo strašiakov, či ľudí podobných na strašiakov
Botanofóbia = Strach z rastlín
Bromidrosifóbia, alebo Bromidrofóbia = Strach zo zápachu z tela
Brontofóbia = Strach z bleskov
Bufonofóbia = Strach z ropúch, najmä úst ropúch a pokožky

C

Cacofóbia = Strach z škaredých ľudí a škaredosti vôbec
Cainofóbia, alebo Cainotofóbia = Strach z noviniek a nových vecí okolo seba
Caligynefóbia = Strach z krásnych žien
Cancerofóbia, alebo Carcinofóbia = Strach z rakoviny
Cardiofóbia = Strach z zo srdca
Carnofóbia = Strach z mäsa
Catagelofóbia = Strach z o situácie, kedy sa vám posmievajú
Catapedafóbia = Strach zo skákania z budov, alebo menších striech
Cathisofóbia = Strach zo sedenia
Catoptrofóbia = Strach zo zrkadiel
Cenofóbia, alebo Centofóbia = Strach z nových vecí a nápadov
Ceraunofóbia, alebo Keraunofóbia = Strach z bleskov a búrky, tiež astrafóbia / Astrapofóbia
Chaetofóbia = Strach z vlasov
Cheimafóbia, alebo Cheimatofóbia = Strach z chladu, tiež frigofóbia, psychofóbia
Chemofóbia = Strach z chemikálií a práce s chemikáliami
Cherofóbia = Strach zo zabávania sa
Chiclefóbia = Strach zo žuvania žuvačky, u seba aj u iných
Chionofóbia = Strach zo snehu
Chiraptofóbia = Strach z dotykov
Chirofóbia = Strach z rúk
Chiroptofóbia = Strach z netopierov
Cholerofóbia = Strach zo zúrivosti, alebo strach z cholery
Chorofóbia = Strach z tanca
Chrometofóbia, alebo chrematofóbia = Strach z peňazí
Chromofóbia, alebo Chromatofóbia = Strach z farieb
Chronofóbia = Strach z času / uvedomenia si plynutia času
Chronomentrofóbia = Strach z hodín
Cibofóbia = Strach z jedla, tiež sitofóbia, sitiofóbia
Cleithrofóbia, alebo kleisiofóbia = Strach z náhleho zamknutia v otvorenom priestore
Climacofóbia = Strach zo schodov, zavesenia, alebo padania zo schodov
Clinofóbia = Strach z chodenia do postele
Clithrofóbia, alebo Cleithrofóbia = Strach zo zamknutia
Cnidofóbia = Strach zo žihadiel
Cometofóbia = Strach z kométy
Coimetrofóbia = Strach z cintorínov
Coitofóbia = Strach z pohlavného styku
Contreltofóbia = Strach zo sexuálneho násilia na sebe, či z rizika tohto násilia
Coprastasofóbia = Strach z uviaznutia v zápche na ceste
Coprofóbia = Strach z výkalov
Consecotaleofóbia = Strach z paličiek na jedenie
Coulrofóbia = Strach z klaunov, šašov, ich smiechu a vtípkov, maskotov
Counterfóbia = Strach z veľkého spektra situácií a spúšťačov strachu
Cremnofóbia = Strach z roklín a priepastí
Cryofóbia = Strach z extrémnoho chladu, ľadu a zamrznutia
Crystallofóbia = Strach z kryštáľu a skla, ako materiálu
Cyberfóbia = Strach z počítačov a práce na počítači (stredná a staršia generácia)
Cyclofóbia = Strach z bicyklov (dokonca konkrétne reťaze, dotyku, zrážky s bicyklom)
Cymofóbia, alebo Kymofóbia = Strach z vĺn a pohybu, ktorý sa podobá na vlny
Cynofóbia = Strach z psov, zajacov a psích zubov
Cypridofóbia, alebo Cyprifóbia / Cyprianofóbia / Cyprinofóbia = Strach z prostitúcie a ich nečistoty

D

Decidofóbia = strach z rozhodovania, vytvárania rozhodnutí
Defecaloesiofóbia = strach z bolestivých pohybov čriev, bolesti brucha a čriev
Deipnofóbia = strach z obedovania a konverzácie pri obede
Dementofóbia = strach zo šialenstva, demencie
Demonofóbia, alebo Daemonofóbia = strach z démonov
Demofóbia = strach z davov ľudí, tiež ako Agorafóbia
Dendrofóbia = strach zo stromov
Dentofóbia = strach zo zubárov
Dermatofóbia = strach z poškodenia pokožky, drobných raniek, vpichov
Dermatosiofóbia, alebo Dermatofóbia, alebo Dermatopathofóbia = strach z porušenia kože
Dextrofóbia = strach z objektov na pravej strane tela
Diabetofóbia = strach z cukrovky
Didaskaleinofóbia = strach z chodenia do školy, navštevovania školy
Dikefóbia = strach z justície
Dinofóbia = strach zo závrate, centrifúg a podobne
Diplofóbia = strach z dvojitého videnia
Dipsofóbia = strach z pitia tekutín
Dishabiliofóbia = strach z vyzlečenia pred niekým
Disposofóbia = strach z vyhadzovania vecí. Disposofobik hromadí veci, odpad
Disparnumerofóbia = Strach z nepárnych čísiel, veľmi rozšírená fóbia, často neuvedomená
Domatofóbia = strach z domov, alebo zostávania v dome, tiež ako Eicofóbia, Oikofóbia
Dorafóbia = strach z kožušiny, alebo kože zvierat
Doxofóbia = strach z vyjadrenia myšlienky a získavania pochvaly
Dromofóbia = strach z prechádzania ulicou
Dutchfóbia = strach z Holanďanov
Dysmorfofóbia = strach z deformácie
Dystychifóbia = strach z nehôd

E

Ecclesiofóbia = strach z kostola
Ecofóbia = strach z domova
Eicofóbia = strach z okoloa domu, tiež ako Domatofóbia, Oikofóbia
Eisoptrofóbia = strach zo zrkadiel, alebo pohľadu na seba v zrkadle
Efebifóbia = strach z tíneďžerov
Electrofóbia = strach z elektrického prúdu
Eleutherofóbia = strach zo slobody
Elurofóbia = strach z mačiek, tiež ako Ailurofóbia
Emetofóbia = strach zo zvracania
Enetofóbia = strach z kolíkov, stupienkov, kolov na lúpe
Enochlofóbia = strach z davov ľudí
Enosiofóbia, alebo Enissofóbia = strach z kritiky alebo zodpovedania sa z hriechov a chýb
Entomofóbia = strach z hmyzu
Eosofóbia = strach zo svitania, alebo denného svetla
Epistaxiofóbia = strach z presného poradia a postupného rastu podľa presných pravidiel vo vrstvách
Epistemofóbia = strach z poznania
Equinofóbia = strach z koní
Eremofóbia = strach zo zostatia sám, bez nikoho, s prácou na vlastných bedrách
Ereuthrofóbia = strach zo začervenania tváre
Ergasiofóbia = strach z práce a pracovnej pozície, či pracovného úkonu
Ergofóbia = strach z práce
Erotofóbia = strach zo sexuálnej skúsenosti, rozhovore a otázok týkajúcich sa sexu
Eufóbia = strach z počutia dobrých správ
Eurotofóbia = strach zo ženských genitálií
Erythrofóbia, alebo Erytofóbia, alebo Ereuthofóbia = strach z červeného svetla, červenej
Exuvifóbia = strach zo zvlečenej kože niektorých živočíchov, ako plazy a hmyz

F

Fagofóbia = strach z prehltnutia, alebo zo zjedenia niekým iným (ľudožrútstvo)
Febrifóbia, alebo Fibrifóbia, alebo Fibriofóbia = strach z horúčky
Felinofóbia = strach z mačiek, tiež ako Ailurofóbia, Elurofóbia, Galeofóbia, Gatofóbia
Francofóbia = strach z Francúzska, alebo francúzskej kultúry, tiež ako Gallofóbia a Galiofóbia
Frigofóbia = strach z chladu, alebo chladných vecí, tiež ako Cheimafóbia, Cheimatofóbia, a Psychrofóbia
Falacrofóbia = strach z plešiny a začínajúcej plešatosti

G

Galeofóbia, alebo Gatofóbia = strach z mačiek
Gallofóbia, alebo Galiofóbia = Strach z Francúzska, Francúzov, ich kultúry, tiež ako Francofóbia
Gamofóbia, alebo gamafóbia = strach zo svadby, plánovania záväzkov
Geliofóbia = strach zo smiechu a pocitov pri smiechu
Gelotofóbia = strach z možného výsmechu voči vám
Geniofóbia = strach z fúzikov a briadok
Genofóbia = strach zo sexu
Genufóbia = strach z knees
Gephyrofóbia, alebo Gephydrofóbia, alebo Gephysrofóbia = strach z prechádzania mostom
Germanofóbia = strach z Nemecka, alebo nemeckej kultúry
Gerascofóbia = strach zo starnutia
Gerontofóbia = strach zo starých ľudí a prejavov staroby
Geumafóbia, alebo Geumofóbia = strach z chutí
Gingerfóbia = strach z ryšavých ľudí
Glossofóbia = strach z rozprávania na verejnosti a pokusu o rozprávania pred ľuďmi
Gnosiofóbia = strach z poznania
Graphofóbia = strach z písania, písania rukou
Gymnofóbia = strach z nahoty
Gynefóbia, alebo Gynofóbia = strach zo žien

H

Hadefóbia = strach z pekla
Hagiofóbia = strach zo svätých a svätých vecí
Hamartofóbia = strach zo spievania
Haphefóbia, alebo Haptefóbia = strach z dotyku a pocitu dotknutia niekým iným
Harpaxofóbia = strach z okradnutia, z ocitnutia sa na pozícií okradnutého
Hedonofóbia = strach z pocitu radosti
Heliofóbia = strach zo slnka
Hellenologofóbia = strach z gréckych slov, komplex vo vedeckých kruhoch a terminológie
Helminthofóbia = strach z napadnutia červom
Hemofóbia, alebo Hemafóbia, alebo Hematofóbia = strach z krvi
Heresyfóbia, alebo Hereiofóbia = strach z výziev vážnych rozhodnutí a podobne
Herpetofóbia = strach z plazov a strašidelných vecí
Heterofóbia = strach z opačného pohlavia, tiež ako Sexofóbia
Hexakosioihexekontahexafóbia = strach z čísla 666
Hierofóbia = strach z kňazov a posvätných vecí
Hippofóbia = strach z koní
Hippopotomonstrosesquipedaliofóbia = strach z dlhých slov
Hobofóbia = strach z vandrákov, alebo žobrákov
Hodofóbia = strach z cestovania po ceste
Hormefóbia = strach zo škoku
Homichlofóbia = strach z hmly
Homilofóbia = strach z kázne (náboženstvo)
Hominofóbia = strach z mužov
Homofóbia = strach z jednotvárnosti, monotónnosti, alebo z homosexuality a stania sa z homosexálom
Hoplofóbia = strach zo strelných zbraní
Hydrargyofóbia = strach z konkrétnych liekov
Hydrofóbia = strach z vody, alebo topenia, strach zo styku tela s vodou
Hydrophobofóbia = strach z besnoty
Hyelofóbia, alebo Hyalofóbia = strach zo skla a pohárov
Hygrofóbia = strach z tekutín, vlhkosti a vodnatého mokvania
Hylefóbia = strach z materializmu, ale tiež strach z epilepsie
Hylofóbia = strach z lesov
Hypengyofóbia, alebo Hypegiafóbia = strach z o zodpovednosti
Hypnofóbia = strach zo spánku alebo z pocitu zhypnotizovania
Hypsifóbia = strach z výšok

I

Iatrofóbia = strach z lekárov, alebo chodenia k nim
Ichthyofóbia = strach z rýb a ich klzkých tiel, prípadne rýb a ich priblíženia, zápachu
Ideofóbia = strach z npadov
Illyngofóbia = strach zo závratov a pohľadu z výšky dole
Iofóbia = strach z jedu
Insectofóbia = strach z hmyzu
Islamofóbia = strach z moslimov
Isolofóbia = strach z pocitu keď človek zostane sám
Isopterofóbia = strach z termitov a črvotočov, hmyzu požierajúceho drevo
Ithyphallofóbia = strach z pozerania, myslenia, alebo nosenia penisu s erekciou

J

Japanofóbia = strach z Japoncov v poslovenčenej angličtine tiež ako Nipponofóbia
Judeofóbia = strach zo Židov

K

Poznámka: Niektoré fóbie sú zhodné s fóbiami pri písmene C, uvádzajú sa však aj v tvare „Cardiofóbia“ a tieť aj ako „Kardiofóbia“.Ide však o to isté.

Kacofóbia = Strach z škaredých ľudí a škaredosti vôbec
Kainofóbia, alebo Kainotofóbia = Strach z noviniek a nových vecí okolo seba
Kainolofóbia, alebo Kainofóbia = strach z čohokoľvek nového
Kakofóbia = strach z nepríjemných situácií
Kakorrhaphiofóbia = strach zo zlyhania, alebo porážky
Kaligynefóbia = Strach z krásnych žien
Kancerofóbia, alebo Karcinofóbia = Strach z rakoviny
Kardiofóbia = Strach z zo srdca
Karnofóbia = Strach z mäsa
Katagelofóbia = strach z výsmechu inými
Kathisofóbia = strach zo sedenia na zemi, alebo nižšie, než iní
Katsaridafóbia = strach zo švábov
Kaulrofóbia = strach z klaunov, popísaný vo vlastnom článku.
Kenofóbia = strach z prázdna, alebo prázdnych priestorov
Keraunofóbia, alebo Ceraunofóbia = strach z bleskov a svetla, tiež ako Astrafóbia, Astrapofóbia
Kinetofóbia, alebo Kinesofóbia = strach z pohybovania, alebo pohybu
Klaustrofóbia = Strach z uzavretých priestorov, úzkych priestorov
Kleithrofóbia, alebo kleisiofóbia = Strach z náhleho zamknutia v otvorenom priestore
Kleptofóbia = strach z krádeží
Klimacofóbia = Strach zo schodov, zavesenia, alebo padania zo schodov
Klinofóbia = Strach z chodenia do postele
Koimetrofóbia = Strach z cintorínov
Koinonifóbia = strach z miestností
Koitofóbia = Strach z pohlavného styku
Kolpofóbia = strach z genitálií, obzblášť ženské
Kometofóbia = Strach z kométy
Koniofóbia = strach z prachu, tiež ako Amathofóbia
Konsecotaleofóbia = Strach z paličiek na jedenie
Kontreltofóbia = Strach zo sexuálneho násilia na sebe, či z rizika tohto násilia
Kopofóbia = strach z únavy
Koprastasofóbia = Strach z uviaznutia v zápche na ceste
Koprofóbia = Strach z výkalov
Kosmikofóbia = strach z vesmírnych javov
Kounterfóbia = Strach z veľkého spektra situácií a spúšťačov strachu
Kremnofóbia = Strach z roklín a priepastí
Kryofóbia = Strach z extrémnoho chladu, ľadu a zamrznutia
Krystallofóbia = Strach z kryštáľu a skla, ako materiálu
Kyberfóbia = Strach z počítačov a práce na počítači (stredná a staršia generácia)
Kymofóbia = strach z vĺn a vlnenia, tiež ako Cymofóbia
Kynofóbia = strach z besnoty
Kyphofóbia = strach zo zhrbenia a hrbáčov

L

Lachanofóbia = strach zo zeleniny
Laliofóbia, alebo Lalofóbia = strach z rozprávania
Lepidopterofóbia = Strach z motýľov
Leprofóbia, alebo Leprafóbia = strach z ochorenia lepry
Leukofóbia = strach z bielej farby
Levofóbia = strach z vecí na ľavej strane tela
Lesbofóbia = strach z lesbičiek
Ligyrofóbia = strach zso silných zvukov
Lilapsofóbia = strach z tornád a hurikánov
Limnofóbia = strach z jazier a otvorených menších vodných plôch
Linonofóbia = strach z reťazí a povrazov
Liticafóbia = strach z o súdov, predvolaní a zákonov
Lockiofóbia = strach z narodenia dieťaťa
Logizomechanofóbia = strach z počítačov
Logofóbia = strach zo slov
Luifóbia = strach z pohlavných chorôb, alebo syfilisu
Lutrafóbia = strach z vydry
Lygofóbia = strach z temnoty
Lyssofóbia = strach zo šialenstva, postihnutia šialenstvom

M

Macrofóbia = strach z dlhého čakania
Mageirocofóbia = strach z varenia
Maieusiofóbia = strach z narodenia dieťaťa
Malaxofóbia = strach z flirtovania a hrátok s druhým pohlavím, tiež ako Sarmassofóbia
Maniafóbia = strach zo šialenstva
Mastigofóbia = strach z potrestania
Mechanofóbia = strach zo strojov
Medomalacufóbia = strach zo straty erekcie
Medorthofóbia = strach z erekcie penisu
Megalofóbia = strach z veľkých vecí
Melissofóbia = strach z včiel
Melanofóbia = strach z čiernej farby
Melofóbia = Strach, alebo obava z hudby
Meningitofóbia = strach zo straty pamäte, alebo poškodenia mozgu (nárazom, kýchaním)
Menofóbia = strach z menštruácie
Merinthofóbia = strach z pocitu bez pohnutia, obmedzenia pohybu zviazaním
Metallofóbia = strach z kovov
Metathesiofóbia = strach zo zmien
Meteorofóbia = strach z meteorov a ich pádu (vystupňovaný medializovaním meteroitov)
Methyfóbia = strach z alkoholu
Metrofóbia = Strach, alebo obava z poézie, jej počúvania, čítania, alebo rozhovoru o nej
Microbiofóbia = strach z mikróbov, tiež ako Bacillofóbia
Microfóbia = strach z malých vecí
Misofóbia, alebo Mysofóbia = strach z kontaminácie baktériami, či nečistotou
Mnemofóbia = strach zo spomienok
Molysmofóbia, alebo Molysomofóbia = strach zo špiny a kontaminácie
Monofóbia = strach zo samoty a osamotenia
Monopathofóbia = strach z chorôb, ktoré sú nezvratné, vážne a smrteľné choroby
Motorfóbia = strach z automobilov
Mottefóbia = strach z molí
Musofóbia, alebo Murifóbia = strach z myší
Mycofóbia = Strach, alebo nenávisť húb
Mycrofóbia = strach z malých vecí
Myctofóbia = strach z temnoty
Myrmecofóbia = strach z mravcov
Mythofóbia = strach z mýtov, alebo legiend, ktoré vznikli na nepresnostiach a nereálnosti
Myxofóbia = strach zo slizu, lepkavého bahna a podobne, tiež ako Blennofóbia)

N

Nebulafóbia = strach z hmly, tiež ako Homichlofóbia)
Necrofóbia = strach zo smrti, alebo mŕtvych vecí
Nelofóbia = strach zo skla
Neofarmafóbia = strach z nových liekov (ak dlhodobo berie iné), neznámych liekov
Neofóbia = strach z o všetkého nového
Nefofóbia = strach z oblakov
Negrofóbia = strach z ľudí s tmavou pokožkou (nepliesť s rasizmom)
Noctifóbia = strach z noci
Nomatofóbia = strach z mien, postihnutý sa vyhýba zoznámeniu, alebo nechce počuť mená
Nosocomefóbia = strach z nemocníc
Nosofóbia, alebo Nosemafóbia = strach z chytenia choroby, akejkoľvek
Nostofóbia = strach z návratu domov
Novercafóbia = strach zo svokry
Nucleomitufóbia = strach z nukleárnych zbraní
Nudofóbia = strach z nahoty
Numerofóbia = strach z čísiel
Nyctohylofóbia = strach z tmavých drevených priestoroch, alebo lesov v noci
Nyctofóbia = strach z temnoty, alebo noci

O

Obesofóbia = strach z naberania váhy, tiež ako Pocrescofóbia
Ochlofóbia = strach z davov a veľkých zástupov pohybujúcich sa ľudí
Ochofóbia = strach z vozidiel
Octofóbia = strach z čísla, alebo dokonca tvaru čísla 8
Odontofóbia = strach zo zubov, alebo zubných operácií
Odynofóbia, alebo Odynefóbia = strach z bolesti, tiež ako Algofóbia
Oenofóbia = strach z vína
Oikofóbia = strach z domu a jeho okolia, tiež ako Domatofóbia, Eicofóbia)
Olfactofóbia = strach zo zápachov a aróm
Ombrofóbia = strach z dažďa, alebo zmoknutia
Ommetafóbia, alebo Ommatofóbia = strach z očí, pohľadu do očí a podrobností o oku
Omphalofóbia = strach zo zvončekov na bráne, či na dome
Oneirofóbia = strach zo snívania a vôbec snov
Oneirogmofóbia = strach z mokrých snov
Onomatofóbia = strach z počutia konkrétnych slov, alebo mien
Ophidiofóbia = strach z hadov, tiež ako Snakefóbia
Ofthalmofóbia = strach zo začínania nových vecí, zahajovaní projektov, spúšťania
Opiofóbia = Strach samotných lekárov z predpisovania bolestivých zákrokov, medicíny
Optofóbia = strach z otvorenia len jedného oka
Ornithofóbia = strach z vtákov
Orthofóbia = strach z majetku
Osmofóbia, alebo Osphresiofóbia = strach zo zápachov a aróm
Ostraconofóbia = strach z ulitníkov a mäkkýšov v mori aj na súši
Ouranofóbia, alebo Uranofóbia = strach z neba a jeho otvorenosti

P

Pagofóbia = strach z ľadu a zamrznutia
Panthofóbia = strach z bolestí a chorôb
Panofóbia, alebo Pantofóbia = strach zo všetkého
Papafóbia = strach z pápeža
Papyrofóbia = strach z papiera
Paralipofóbia = strach zo zanedbania povinností, z pozabudnutia na postupnosť povinností
Parafóbia = strach zo sexuálnych perverzností
Parasitofóbia = strach z parazitov
Paraskavedekatriafóbia = strach z Piatka 13.
Parthenofóbia = strach z panien a mladých dievčat
Pathofóbia = strach z chorôb vo všeobecnosti
Patroiofóbia = strach z dedičnosti negatívnych vecí po predkoch
Parnumerofóbia = strach z párnych čísiel, príp. činností urobených nie nepárny krát
Parturifóbia = strach z narodenia dieťaťa
Peccatofóbia = strach z robenia hriechov, alebo len predstavovania kriminality
Pediculofóbia = strach z vší
Pediofóbia = strach z bábik
Pedofóbia = strach z detí
Peladofóbia = strach z plešatých ľudí
Pellagrofóbia = strach z avitaminózy, ochorenie
Peniafóbia = strach z chudoby
Pentherafóbia = strach zo svokry, tiež ako Novercafóbia
Phallofóbia = strach z penisu alebo erekcie
Pharmacofóbia = strach z prijímania liekov
Phasmofóbia = strach z duchov
Phengofóbia = strach z denného svetla, alebo slnečného svetla
Philemafóbia, alebo Philematofóbia = strach z bozkávania
Philofóbia = strach zo zamilovania, alebo pocitu zamilovanosti
Philosofóbia = strach z filozofie
Phobofóbia = strach z fóbií
Photoaugliafóbia = strach zo žiariacich svetiel
Photofóbia = strach zo svetla
Phonofóbia = strach zo zvukov a hlasov, napríklad v telefóne
Phronemofóbia = strach z myslenia
Phthiriofóbia = strach z vší, tiež ako Pediculofóbia
Phthisiofóbia = strach z tuberkulózy
Placofóbia = strach z hrobiek
Plutofóbia = strach z bohatstva
Pluviofóbia = strach z dažďa alebo strach zo zmoknutia
Pneumatifóbia = strach z duší
Pnigofóbia, alebo Pnigerofóbia = strach zo strašenia, alebo prekvapenia, tiež ako nie darček)
Pocrescofóbia = strach z naberania hmotnosti, tiež ako Obesofóbia
Pogonofóbia = strach z fúzov a brady
Poliosofóbia = strach z detskej obrny
Politicofóbia = Strach, alebo abnormálna nechuť voči politike
Polonofóbia = Strach z Poliakov (vo Veľkej Británií celkom výrazný)
Polyfóbia = strach z množstva iných vecí, viacero fóbií naraz
Poinefóbia = strach z potrestania
Ponofóbia = strach z prepracovania a bolesti
Porphyrofóbia = strach z fialovej farby
Potamofóbia = strach z riek a prúdiacej vody
Potofóbia = strach z alkoholu
Pharmacofóbia = strach z drog
Proctofóbia = strach z análnych otvorov
Prosofóbia = strach z priebehu veci a činnosti
Psellismofóbia = strach z koktania a nesprávnej výslovnosti slova
Psychofóbia = strach z myslenia
Psychrofóbia = strach z chladu
Pteromerhanofóbia = strach z lietania
Pteronofóbia = strach z o šteklenia pierkom, vôbec šteklenia a bezmocnosti
Pupafóbia = strach zo šteniat
Pyrexiofóbia = strach zo zimnice a horúčky
Pyrofóbia = strach z ohňa

R

Radiofóbia = strach z radiácie, alebo rontgenových lúčov
Ranidafóbia = strach zo žiab
Rectofóbia = strach z análneho otvoru a problémov s análnym otvorom
Rhabdofóbia = strach z kúzlenia a prútikov, nič pre pottermaniakov
Rhypofóbia = strach z nepokojnej vody, vytvárania kruhov na vode, vírenie predtým pokojnej hladiny
Rhytifóbia = strach z objavovania vrások na vlastnom tele
Rupofóbia = strach zo špiny
Russofóbia = strach z Rusov

S

Samhainofóbia = strach z Halloweenu
Sarmassofóbia = strach z flirtovania a zachrávania sa s opačným pohlavím, tiež Malaxofóbia
Satanofóbia = strach zo Satana a jeho pomsty
Scabiofóbia = strach z prašiviny, postihnutia svrabom
Scatofóbia = strach z sedenia na záchode pri dlhej potrebe, vôbec z dlhej potreby
Scelerophibia = strach zo zlých ľudí, zloduchov, hajzlov
Sciofóbia Sciafóbia = strach z tieňov
Scolecifóbia = strach z červov
Scolionofóbia = strach zo školy
Scopofóbia, alebo Scoptofóbia = strach z pozornosti ľudí na seba, preslávenie sa
Scotomafóbia = strach zo slepoty
Scotofóbia = strach z temnoty, tiež ako Achluofóbia
Scriptofóbia = strach z nápisov na verejnosti
Selachofóbia = strach zo žralokov
Selafóbia = strach zo svetiel
Selenofóbia = strach z mesiaca
Seplofóbia = strach z krehkého a rozpadavého materiálu, starých prasknutých vecí
Sesquipedalofóbia = strach z dlhých slov
Sexofóbia = strach z opačného pohlavia, tiež ako heterofóbia
Siderodromofóbia = strach z vlakov, železníc a cestovania vlakom
Siderofóbia = strach z hviezd
Sinistrofóbia = strach z vecí pre ľavákov, ľavoruké veci, tiež ako z latinského vľavo = sinistro)
Sinofóbia = strach z Číňanov a čínskej kultúry
Sitofóbia, alebo Sitiofóbia = strach z jedla a jedenia, tiež ako Cibofóbia
Snakefóbia = strach z hadov, tiež ako Ophidiofóbia
Socerafóbia = strach zo svokrovcov
Sociálna fóbia = strach zo zlej situácie a negatívneho vplyvu spoločnosti na ľudí
Sociofóbia = strach zo spoločnosti a ľudí vôbec
Somnifóbia = strach zo spánku
Sophofóbia = strach z učenia
Soteriofóbia = strach zo závislosti na iných
Spacefóbia = strach z vonkajších priestorov
Spectrofóbia = strach z duší, alebo duchov
Spermatofóbia, alebo Spermofóbia = strach z baktérií
Spheksofóbia = strach z ôs a sršňov
Stasibasifóbia, alebo Stasifóbia = strach zo státia, alebo chôdze, tiež ako ambulofóbia
Staurofóbia = strach z krížov a krucifixov
Stenofóbia = strach z tenkých vecí a priestorov
Stygiofóbia, alebo stigiofóbia = strach z pekla
Surifóbia = strach z myší
Symbolofóbia = strach zo symbolov
Symmetrofóbia = strach zo symetrie, úplnej presnosti tvarov a stien
Syngenesofóbia = strach z rodiny a jej členov
Syphilofóbia = strach z nákazy syfilisom

T

Tachofóbia = strach z rýchlosti
Taeniofóbia, alebo teniofóbia = strach z pásomnice
Taphefóbia Taphofóbia = strach z upálenia na živa, horenia, či cintorínov
Tapinofóbia = strach z nákazy
Taurofóbia = strach z býkov
Technofóbia = strach z technológií
Teleofóbia = strach z konečných presných plánov a ich plnenia, z náboženských ceremónií
Telephonofóbia = strach z telefónov
Teratofóbia = strach z narodenia poškodeného dieťaťa, z príšer a defomorvaných ľudí
Testofóbia = strach z písania testov v škole
Tetanofóbia = strach z tetanu a rizika nákazy
Teutofóbia = strach z Nemecka a typických nemeckých vecí
Textofóbia = strach z továrensky vytváraných látok
Thaasofóbia = strach zo sedenia
Thalassofóbia = strach z mora a jeho otvorenosti a hĺbky
Thanatofóbia, alebo Thantofóbia = strach zo smrti a umierania
Theatrofóbia = strach z divadiel
Theologicofóbia = strach z teológie
Theofóbia = strach z bohov a náboženstva
Thermofóbia = strach z tepla
Tocofóbia = strach z tehotenstva a narodenia dieťaťa
Tomofóbia = strach z chirurgickej operácie
Tonitrofóbia = strach z búrky
Topofóbia = strach z miest, na ktoré je upriamená pozornosť, javisko, pódium
Toxifóbia, alebo Toxofóbia, alebo Toxicofóbia = strach z jedu, alebo otrávenia
Transfóbia = strach z ľudí, ktorí zmenili pohlavie
Traumatofóbia = strach z poranenia
Tremofóbia = strach z otrasov
Trichinofóbia = strach z choroby trichinelóza
Trichopathofóbia, alebo Trichofóbia = strach z vlasov, tiež chaetofóbia, hypertrichofóbia
Triskaidekafóbia = strach z čísla 13
Tripofóbia = strach alebo odpor k malým geometrickým obrazcom a medzerám blízko pri sebe, tiež ako hrebeň, pláty vo včeliom úli)
Tropofóbia = strach zo sťahovania alebo zo zmien
Trypanofóbia = strach z injekcií
Tuberculofóbia = strach z tuberkulózy
Turcofóbia = Strach z Turkov (v Nemecku najvýraznejšie)
Tyrannofóbia = strach z týrania

U

Uranofóbia, alebo Ouranofóbia = strach z neba a jeho otvorenosti
Urofóbia = strach z moču a močenia

V

Vaccinofóbia = strach z očkovania
Venustrafóbia = strach z pekných žien
Verbofóbia = strach zo slov
Verminofóbia = strach z baktérií
Vestifóbia = strach z obliekania a šiat
Virginitifóbia = strach zo znásilnenia
Vitricofóbia = strach z nevlastného otca

W

Walloonfóbia = strach z Valónov
Webofóbia = strach z pádu webových stránok, následne strach z nemožnosti ich obnovy
Wiccafóbia = strach z čarodejníc a čarodejníctva

X

Xanthofóbia = strach zo žltej farby a slova „žltá“
Xenoglossofóbia = strach z cudzích jazykov
Xenofóbia = strach z cudzincov a všetkých mimo vlastnú krajinu, tiež ako počíta sa čiastočne aj iné nárečie)
Xerofóbia = strach zo sucha
Xylofóbia = Strach z dreva, alebo aj lesov a stromov
Xyrofóbia = strach zo žiletiek

Z

Zelofóbia = strach zo závisti a žiarlivosti
Zeusofóbia = strach z Boha, alebo bohov, (pri množ. čísle platí pre iné náboženstvá)
Zemmifóbia = strach z veľkých hlodavcov, krtkov, potkanov, sysľov a podobne
Zoofóbia = strach zo zvierat

Mnoho ďalších
Poznáme tiež mnoho ďalších fóbií, ktoré nemajú svoj odborný výraz, prípadne sme ho nenašli. Sú a existujú medzi nami, ktorí majú aj niektorú z nasledovných fóbií:

 • Fóbia z autority, učiteľa a riaditeľa
 • Fóbia zo vstupu na neznáme miesto
 • Fóbia zo vstupu niekam sám, bez sprievodu
 • Fóbia z únosu mimozemšťanmi
 • Fóbia z polície a prihovorenia polície k vám
 • Fóbia z pohrebných vozidiel a pohrebnej hudby
 • Prehnaný strach zo smrti inak zdravých mláďat a detí (zvýšená opatrnosť)
 • Fóbia zo zapnutých spotrebičov a následné opakované kontroly rovnakých miest
 • Fóbia zo zlomeného kľúča v zámke, vyvolaný najčastejšie skúsenosťou
 • Fóbia z narušeného poradia činnosti napríklad pri rituáloch v kúpeľni, na toalete (presné otočenie do konkrétnej strany)
 • Fóbia zo šliapnutia na čiaru na chodníku
 • Fóbia z vykonanej činnosti len jednou rukou, nie oboma
 • Fóbia z dotyku, napríklad bozku len na jednej strane, silná potreba rovnakého bozku na druhej strane / druhé líce
 • Fóbia z prehltnutia šupky akejkoľvek zeleniny či ovocia
 • Fóbia zo vstupu do skleníka
 • Fóbia z omeškania účasti na pravidelnom podujatí
 • Prehnaný strach z Božieho hnevu pre zanedbanie povinností veriaceho

… a mnoho ďalších.

Uvedený zoznam je pripravený dlhodobo s použitím veľkého množstva zdrojov a literatúry. Vysvetlenie jednotlivých fóbií je často dostupné aj na internete konkrétnym vyhľadávaním. Často sa niektoré fóbie opakujú s iným názvom. Strach z myší, strach z tmy, alebo strach z choroby má hneď niekoľko rôznych názvov. Obsiahli sme všetky. Kopírovanie článku vyhradené.  Pokiaľ viete o nespomenutej fóbií, pridajte nám ju do komentárov, tešíme sa. Rovnako tak vítame akékoľvek opravy chýb a nedokonalostí na tomto zozname. (foto: licencia 123rf)

5/5 - (1 vote)
Mohlo by zaujímať tiež:
Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.