ZN.SK

Cenník reklamy a podmienky obsahu – inzercia na magazíne ZN.sk

Tak ako mnoho projektov potrebuje pre svoje fungovanie financie, aj ZN.SK je odkázané pri svojom fungovaní na zisk z reklamy. Nie sme obchodom, ani predajcom, preto ponúkame náš priestor ďalším záujemcom, ktorých kvalitné služby a produkty môžu byť zaujímavé a tematicky byť inšpiráciou na zaujímavé články. Hovorí sa tomu reklama, alebo inzercia. Dovoľujeme si upozorniť, že ponuky na propagáciu online herných systémov, prípravkov na zvýšenie výkonu určitých mužských partií a ďalšie pochybné výrobky odmietame. Sme za každú zaujímavú ponuku a vítame záujem zaujímavých služieb a produktov. Máte službu alebo produkt, ktorý by mohol byť zaujímavý? Píšte na:   redakcia @ zn.sk

Upozornenie:
📌 Foreign request (ENGLISH) for ads – please read conditions

📌 Agentúrne a tlačové správy bezplatne nezverejňujeme.
📌 Takéto správy nezverejňujeme ani na „redakčné spracovanie“.
📌 Stručné produktové tipy nezverejňujeme.

📌 Komunikácia redakcie prebieha výhradne online a z adries @zn.sk. Inými cestami nekomunikujeme.

REKLAMA
Formy reklamy:

 • Bannerové plochy sú k dispozícií vo formátoch 300×250 na bočnej strane na viditeľnom a na scrolovateľnom mieste a 600×120 v každom článku.
 • Ďalšie plochy sú individuálne a je možné ich nasadiť napríklad do hlavičky, prípadne na hlavnú stránku.
 • BRANDING reklama je vo všeobecnosti formát grafickej reklamy vytvárajúci úplné grafické pozadie celého portálu na každej stránke s odkazom.
 • Najžiadanejšou formou inzercie je publikovanie článku.
 • Všetky prípadné cenové ponuky sú bez DPH.

Reklama v článku a formáty reklamy:

PR agentúry a jednotlivé subjekty by sme radi požiadali o identifikáciu takýchto žiadostí už priamo v predmete ponuky. Jednotlivci so záujmom o reklamu, ale bez akéhokoľvek pripraveného článku sú taktiež vítaní. Inzertné a agentúrne články sú zverejňované v kategórii Novinky, ktorá sa zobrazuje na hlavnej stránke, aj v kategórii rovnocenne s ostatnými kategóriami. Celé znenie uvedených podmienok je zhodné s portálom domazahrada.sk

Prenájom inzertného priestoru nám zabezpečuje sesterská spoločnosť. Kontaktovať nás môžete aj priamo cez formulár. Ďakujeme za Váš záujem o náš priestor. Neradi zverejňujeme duplicitné cudzie články na našom portáli. Zakladáme si na tom, aby náš obsah bol originálny a vlastný za každých okolností. Preto ak potrebujete vydať článok, napíšte nám aby sme my sami o vás napísali. Recenziám sa venujeme od roku 2001. Vyhradzujeme si možnosť odmietnuť inzerenta, pokiaľ je odkazované miesto, alebo obsah článku nekorešpondujúci s našimi zásadami, obsahom, prípadne s iným už publikovaným obsahom. Témy venované stavbe, interiéru, bývaniu a záhrade je možné publikovať na www.domazahrada.sk

Ďalšie možnosti: potrebujete individuálne riešenie a máte tiež individuálnu ponuku?


Podmienky pre obsah PR článkov:

 1. Článok vydávaný na portáli Zaujímavé novinky musí byť bezpodmienečne zaujímavý, prínosný, musí riešiť zaujímavú tému a prinášať logický obsah. Nie je možné publikovať obsah popisujúci čistenie zubov ako potrebu zakúpenia zubnej kefky, zubnej pasty a tu článok končí. Článok musí byť hodnotný, pravdivý a neduplicitný originál.
 2. Článok nesmie obsahovať a smerovať na témy akými sú finančné služby, hazardné, farmaceutické, prípadne zárobkové systémy, kryptomeny, ako aj adult tematiku, pyramídové systémy a eshopy, ktoré nespĺňajú kritériá pre podnikanie v zmysle platných zákonov. Zakázanou témou je aj článok „Tipy na darčeky“ so subjektívnym výberom „darčekov“.
 3. Články nesmú obsahovať superlatívy, porovnávania s cudzími značkami a hodnotenia iných ako prezentovaných značiek. Reklama a slogan nesmie kopírovať inú reklamu a iný dôverne známy slogan.
 4. Prirodzený počet odkazov v článku je 0 až 1. Tolerovaný počet odkazov avšak smerujúci na odlišné stránky/podstránky je 2. V len opodstatnených prípadoch sú možné 3 odkazy.
 5. Články nesmú obsahovať osobu autora, ktorá by mohla vytvárať dojem osoby našej redakcie. Tvrdenia, ktoré vytvárajú dojem odporúčateľa, zhodnocovateľa a pod. Ide o spojenia „Prinášame vám, ako sme uviedli, odporúčame vám, radi by sme vám, poradíme vám, zostavili sme pre vás, Pripravili sme pre vás…“ a im podobné.
 6. Články nesmú obsahovať vyslovene komerčný obsah a frázy, ktoré nesú prvky marketingového textu. „Táto výhodná ponuka predstavuje sortiment kvalitných výrobkov lahodnej chuti, ktorá osloví každého člena Vašej domácnosti…“ je žiaľ príkladom neprirodzeného textu, ktorý nemôžeme považovať za článok prínosný a hodný publikovania.
 7. Nadpisy nesmú byť tvorené otázkou a veľkými písmenami mimo začiatok, mená a názvy. Nadpis musí byť tvorený minimálne 7 slovami a maximálne 75 znakmi vrátane medzier. Nadpis musí reflektovať k tomu, čo je v obsahu a nesmie byť použiteľný na „popis hrnca“ a „popis dovolenky“ zároveň. Musí byť jasné, o akú oblasť ide. Nadpis nesmie byť zameniteľný v rámci iných možných tém. Nevhodným je teda nadpis, kde nie je jednoznačná informácia, o čom článok je.
 8. Článok musí byť vhodný aj k aktuálnej dobe. V lete neuvádzame tipy na vianočné darčeky a na Vianoce neuvádzame tipy na kosenie trávnika. Čitateľ odoberá aktuálny obsah a pri neaktuálnom obsahu môže mať pochybnosti o správnom manažmente obsahu na strane Zaujímavých noviniek.
 9. V článku nesmie byť ponižovaná, dehonestovaná, kritizovaná funkcia, reklama, výrobok, prípadne vlastnosť konkrétneho výrobku a výrobcu. Poškodzovaná značka, osoba, organizácia, alebo subjekt.
 10. Článok nesmie byť kópiou iných neautorizovaných materiálov, kópiou textov z iných portálov a miest.
 11. Článok musí byť v slovenčine a s gramatickou úpravou.
 12. Ak článok obsahuje odkaz, musí viesť v čase ukladania do systému na existujúci portál a lokalitu neporušujúcu žiadne zákony, (ilegálne súbory, pirátstvo, poškodzovanie a pod) či podmienky príbuzných služieb.
 13. Zaujímavé novinky si vyhradzujú právo vidieť článok pred vydaním a vyhradzujú si rovnako tak právo na zamietnutie. Témy vhodné pre www.domazahrada.sk, www.zdravakrasa.sk alebo www.kniznenovinky.sk nemusia byť prijaté na zn.sk z dôvodu, že sú tematicky vhodné pre iný portál.
 14. Článok nesmie obsahovať neprirodzené výrazné formátovanie, striedanie farieb, grafických ikon, neforemnú podobu, smajlíky a iné neprirodzené úpravy nevhodné z kontextu k ostatnému obsahu na ZN.SK. Neprijímame článok, ktorý vzhľadom a formátom nezapadá, alebo neumožňuje úpravu do riadnej podoby foremného článku. Neprípustné je bezdôvodné vynechávanie riadkov, zviditeľňovanie a zvýrazňovanie pojmov, bezdôvodné používanie veľkých písmen, ako aj zámerných gramatických chýb.
 15. Publikovaním článku sa nepresúva zodpovednosť za obsah na ZN.SK, ale zodpovedným za obsah zostáva dodávateľ – inzerent.
 16. Článok by nemal obsahovať predovšetkým v nadpise tvrdenia „Najlepší, najdrahší, najvýhodnejší, najpredávanejší, naj…“ a podobné superlatívy v prípadoch, kedy obsah nie je podložený reálnym výskumom, prieskumom, všeobecným povedomím, reálnym rebríčkom – podložené údaje. Neprípustné je používanie „clickbajtov“.
 17. Obsah článku nesmie byť regionálny, ak prináša všeobecnú tému, napríklad „Výmena oleja na aute v Šamoríne“ je pre nás článok neprijateľný a rovnako tak pre nášho čitateľa nepoužiteľný.
 18. Článok nesmie obsahovať embedovaný – vložený obsah z TikToku (z bezpečnostných dôvodov), prípadne objemný obsah z Instagramu (z kombatibilných a časových dôvodov), respektíve článok nesmie obsahovať vlastné scripty a ukryté tagy.

Podmienky pre fotografie a reklama v nich:

 1. Ak je poskytovaná fotografia, je nevyhnutné, aby mala ošetrené autorské práva a umožnené publikovanie.
 2. Fotografia k článkom, ktoré majú osloviť slovenského spotrebiteľa na službu alebo produkt na Slovensku, musí byť orientovaná na geografickú oblasť Slovenska a blízkeho európskeho okolia. Znamená to tiež, že článok o nakupovaní Slovákov nemôže obsahovať fotografiu z Manhattanu, alebo z Berlína z logických dôvodov a možnej vonkajšej nedôvery v obsah. Článok venovaný stravovaniu Slovákov by nemal obsahovať obyvateľa Číny s paličkami. Obyvateľ Číny je naopak vítaný v článku o gastronomických zvyklostiach v Číne.
 3. Fotografia nemôže byť zložená z viacerých snímkov a textu.
 4. Fotografia nesmie obsahovať logá, značky a produkty s textami, pokiaľ nejde o výnimku, udalosť spojenú s textami, mediálne podporené podujatie a plagát podujatia. Logo je možné použiť len v rámci špeciálnych článkov venovaných histórií a zaujímavostiam známych značiek v rámci seriálov
 5. Fotografia nesmie byť zaplnená cielene propagačným textom, alebo sloganmi
 6. Fotografia musí byť k téme, ideálne farebná a v dostatočnej kvalite.
 7. Minimálne rozmery fotografie na šírku sú 560 pixelov, prípadne 600 pixelov. Fotografie orientované na výšku nie sú prijímané.
 8. Počet použiteľných fotografií v článku je 1, maximálne v opodstatnených prípadoch 3. Výnimky sú záležitosťou vzájomnej dohody. Ilustračné fotografie nie je vhodné dodávať vo vyššom počte. Viac ako dve fotografie sú vítané pri reportážnych článkoch a manuáloch.
 9. Na nákup fotografií odporúčame Shutterstock, Dreamstime, 123rf.com alebo bezplatné Pixabay a Pexels.com
 10. Zakázané fotobanky a zdroje: odmietame fotografie neznámeho pôvodu a fotografie pochádzajúce z fotobánk Profimedia, gettyImages a prípadných ďalších. Odmietame obsah fotobánk používajúceich spätné vyhľadávanie a vymáhačské agentúry pre výpalné praktiky ohľadom dokazovania vlastníctva licencií a zakúpenia publikovaných fotografií. Odmietame komunikovať s takýmito vymáhačskými agentúrami predovšetkým v prípadoch nevyberavej komunikácie.

Inštrukcie a dôležité informácie pre inzerentov:

 1. Články musia byť neduplicitné, originálne, pravdivé, bez prílišného reklamného zápachu a držať sa podmienky, že sú nejakým spôsobom prínosné a zaujímavé. Články informujúce čitateľa o tom, že tráva je zelená a rastie, nie sú obohatením čitateľa a ani portálu. Dobre zakomponovaná reklama nepôsobiaca rušivo a nenarúšajúca pravdivosť článku je vítaná.
 2. platené články vychádzajú v sekcii NOVINKY a sú (ak nie je určené inak) permanentnou súčasťou portálu. Do jednotlivých kategórií môže byť článok určený len v prípade, že je obsahovo mimoriadny, zaujímavý a spoločensky prínosný. Pokiaľ prináša dôležité postupy, jedinečné informácie a exkluzívny materiál, článok radi zviditeľníme.
 3. Dôležitým krokom pre ponuku balíčka, je dohodnutie ceny, počet článkov a umiestnenie plánovaných článkov. Nasleduje vystavenie faktúry. Na základe dohody sa vytvára balíček aj evidencia jeho plnenia. Radi by sme nevydávali články bez faktúr, alebo dohôd, najmä nie v prípadoch, ktoré sa ťahajú dlhodobo. 
 4. Čerpanie zaplatených článkov odporúčame v rozmedzí niekoľkých dňov až týždňov od úhrady.
 5. Neuhradené články, alebo hluchá komunikácia pri neuhradených faktúrach má za následok deaktivovanie článku v archíve portálu.
 6. Množstevná zľava a balíčková cena je platná v rámci jednej objednávky a jednej faktúry. Nemožno množstevnú zľavu uplatňovať na rôzne obdobia a rôzne vlákna komunikácie.

Magazínu Zaujímavé novinky záleží na kvalite vlastného, ale aj inzertného obsahu viac ako na iných miestach. Práve preto môžeme o sebe povedať, že ponúkame kvalitný priestor nezaplnený nekvalitným obsahom. Náš obsah nie je kópiou z BoredPanda.com, ktorá zásobuje väčšinu magazínov sveta. Záleží nám na jedinečnosti a prínosnom obsahu. Preto sme u našich čitateľov obľúbeným magazínom. Zaujímavé novinky nechcú sklamať dôveru svojich čitateľov, na ktorých im záleží. Rovnako tak ako inzerentov u ktorých čakáme, že náš prísny prístup ku kvalite obsahu je zárukou aj pre nich.

Ďakujeme.

KONTAKTUJTE NÁS

Pýtajte sa na  redakcia @ zn.sk, alebo vo formulári nižšie:

...

Add comment

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu