Tabuľka znakov a špeciálnych znakov, klávesové skratky ALT

Tabuľka znakov a špeciálnych znakov, klávesové skratky cez ALT

V minulosti, keď sme ešte nefungovali tak v spojení so sociálnymi sieťami a sociálna sieť vzbudzovala dojem niečoho neznámeho pre chudobných na Úrade práce, sa veľmi znaky ako srdiečka a smajlíky nepoužívali. Začalo to pomaly na ICQ a neskôr na SKYPE a Facebooku. Dnes chce každý používať špeciálne znaky, hoci adresátom takýchto správ nie sú vždy po chuti. Ich použitie dobre premyslené, vie urobiť aj pekný dojem a napríklad dotvoriť celkovú atmosféru v texte. Dnes už mnohí vedia, že tlačidlo ALT nie je len na okrasu, ale má aj svoju špeciálnu funkciu. Mimo aktivovanie položiek v aplikáciách a spoluprácu s ďalšími tlačidlami pri rôznych procesoch, má aj schopnosť v kombinácii s číslami vytvoriť špeciálny znak v tabuľke základných fontov. Tieto znaky ťažko nájdete v špeciálnychfontoch. Obsahujú ich len štandardné fonty ako Times New Roman, Arial, Tahoma a pár ďalších. Je to preto, že sú štandardom vo viacerých krajinách a tieto symboly môžu byť súčasťou textového základu niektorých príkazov a aplikácii.

Hľadáte špeciálne obrázkové znaky? 🍒 💩 🍣 🍕 👕 🌴 nájdete ich v tomto článku.

Kombinácie s pomocou ALT +

Vytvárate ich pomocou tlačidla ALT a počas držania na numerickej klávesnici stlačíte priradené číslo. Ak už ste tu a nechce sa vám veľa stláčať, pokojne si znak na začiatku riadku môžete aj skopírovať. Funguje to.

☺ vytvoríte cez ALT+ 1
☻ vytvoríte cez ALT+ 2
♥ vytvoríte cez ALT+ 3
♦ vytvoríte cez ALT+ 4
♣ vytvoríte cez ALT+ 5
♠ vytvoríte cez ALT+ 6
• vytvoríte cez ALT+ 7
◘ vytvoríte cez ALT+ 8
○ vytvoríte cez ALT+ 9
◙ vytvoríte cez ALT+ 10
♂ vytvoríte cez ALT+ 11
♀ vytvoríte cez ALT+ 12
♪ vytvoríte cez ALT+ 13
♫ vytvoríte cez ALT+ 14
☼ vytvoríte cez ALT+ 15
► vytvoríte cez ALT+ 16
◄ vytvoríte cez ALT+ 17
↕ vytvoríte cez ALT+ 18
‼ vytvoríte cez ALT+ 19
¶ vytvoríte cez ALT+ 20
§ vytvoríte cez ALT+ 21
▬ vytvoríte cez ALT+ 22
↨ vytvoríte cez ALT+ 23
↑ vytvoríte cez ALT+ 24
↓ vytvoríte cez ALT+ 25
→ vytvoríte cez ALT+ 26
← vytvoríte cez ALT+ 27
∟ vytvoríte cez ALT+ 28
↔ vytvoríte cez ALT+ 29
▲ vytvoríte cez ALT+ 30
▼ vytvoríte cez ALT+ 31
! vytvoríte cez ALT+ 33
” vytvoríte cez ALT+ 34
# vytvoríte cez ALT+ 35
$ vytvoríte cez ALT+ 36
% vytvoríte cez ALT+ 37
& vytvoríte cez ALT+ 38
‘ vytvoríte cez ALT+ 39
( vytvoríte cez ALT+ 40
) vytvoríte cez ALT+ 41
* vytvoríte cez ALT+ 42
+ vytvoríte cez ALT+ 43
, vytvoríte cez ALT+ 44
– vytvoríte cez ALT+ 45
. vytvoríte cez ALT+ 46
/ vytvoríte cez ALT+ 47
0 vytvoríte cez ALT+ 48
1 vytvoríte cez ALT+ 49
2 vytvoríte cez ALT+ 50
3 vytvoríte cez ALT+ 51
4 vytvoríte cez ALT+ 52
5 vytvoríte cez ALT+ 53
6 vytvoríte cez ALT+ 54
7 vytvoríte cez ALT+ 55
8 vytvoríte cez ALT+ 56
9 vytvoríte cez ALT+ 57
: vytvoríte cez ALT+ 58
; vytvoríte cez ALT+ 59
< vytvoríte cez ALT+ 60
= vytvoríte cez ALT+ 61
> vytvoríte cez ALT+ 62
? vytvoríte cez ALT+ 63
@ vytvoríte cez ALT+ 64
A vytvoríte cez ALT+ 65
B vytvoríte cez ALT+ 66
C vytvoríte cez ALT+ 67
D vytvoríte cez ALT+ 68
E vytvoríte cez ALT+ 69
F vytvoríte cez ALT+ 70
G vytvoríte cez ALT+ 71
H vytvoríte cez ALT+ 72
I vytvoríte cez ALT+ 73
J vytvoríte cez ALT+ 74
K vytvoríte cez ALT+ 75
L vytvoríte cez ALT+ 76
M vytvoríte cez ALT+ 77
N vytvoríte cez ALT+ 78
O vytvoríte cez ALT+ 79
P vytvoríte cez ALT+ 80
Q vytvoríte cez ALT+ 81
R vytvoríte cez ALT+ 82
S vytvoríte cez ALT+ 83
T vytvoríte cez ALT+ 84
U vytvoríte cez ALT+ 85
V vytvoríte cez ALT+ 86
W vytvoríte cez ALT+ 87
X vytvoríte cez ALT+ 88
Y vytvoríte cez ALT+ 89
Z vytvoríte cez ALT+ 90
[ vytvoríte cez ALT+ 91
\ vytvoríte cez ALT+ 92
] vytvoríte cez ALT+ 93
@ vytvoríte cez ALT+ 64
^ vytvoríte cez ALT+ 94
_ vytvoríte cez ALT+ 95
` vytvoríte cez ALT+ 96
a vytvoríte cez ALT+ 97
b vytvoríte cez ALT+ 98
c vytvoríte cez ALT+ 99
d vytvoríte cez ALT+ 100
e vytvoríte cez ALT+ 101
f vytvoríte cez ALT+ 102
g vytvoríte cez ALT+ 103
h vytvoríte cez ALT+ 104
i vytvoríte cez ALT+ 105
j vytvoríte cez ALT+ 106
k vytvoríte cez ALT+ 107
l vytvoríte cez ALT+ 108
m vytvoríte cez ALT+ 109
n vytvoríte cez ALT+ 110
o vytvoríte cez ALT+ 111
p vytvoríte cez ALT+ 112
q vytvoríte cez ALT+ 113
r vytvoríte cez ALT+ 114
s vytvoríte cez ALT+ 115
t vytvoríte cez ALT+ 116
u vytvoríte cez ALT+ 117
v vytvoríte cez ALT+ 118
w vytvoríte cez ALT+ 119
x vytvoríte cez ALT+ 120
y vytvoríte cez ALT+ 121
z vytvoríte cez ALT+ 122
{ vytvoríte cez ALT+ 123
| vytvoríte cez ALT+ 124
} vytvoríte cez ALT+ 125
~ vytvoríte cez ALT+ 126
⌂ vytvoríte cez ALT+ 127
Ç vytvoríte cez ALT+ 128
ü vytvoríte cez ALT+ 129
é vytvoríte cez ALT+ 130
â získate pomocou ALT + 131
ä získate pomocou ALT + 132
à získate pomocou ALT + 133
å získate pomocou ALT + 134
ç získate pomocou ALT + 135
ê získate pomocou ALT + 136
ë získate pomocou ALT + 137
è získate pomocou ALT + 138
ï získate pomocou ALT + 139
î získate pomocou ALT + 140
ì získate pomocou ALT + 141
Ä získate pomocou ALT + 142
Å získate pomocou ALT + 143
É získate pomocou ALT + 144
æ získate pomocou ALT + 145
Æ získate pomocou ALT + 146
ô získate pomocou ALT + 147
ö získate pomocou ALT + 148
ò získate pomocou ALT + 149
û získate pomocou ALT + 150
ù získate pomocou ALT + 151
ÿ získate pomocou ALT + 152
Ö získate pomocou ALT + 153
Ü získate pomocou ALT + 154
¢ získate pomocou ALT + 155
£ získate pomocou ALT + 156
¥ získate pomocou ALT + 157
₧ získate pomocou ALT + 158
ƒ získate pomocou ALT + 159
á získate pomocou ALT + 160
í získate pomocou ALT + 161
ó získate pomocou ALT + 162
ú získate pomocou ALT + 163
ñ získate pomocou ALT + 164
Ñ získate pomocou ALT + 165
ª získate pomocou ALT + 166
º získate pomocou ALT + 167
¿ získate pomocou ALT + 168
⌐ získate pomocou ALT + 169
¬ získate pomocou ALT + 170
½ získate pomocou ALT + 171
¼ získate pomocou ALT + 172
¡ získate pomocou ALT + 173
« získate pomocou ALT + 174
» získate pomocou ALT + 175
░ získate pomocou ALT + 176
▒ získate pomocou ALT + 177
▓ získate pomocou ALT + 178
│ získate pomocou ALT + 179
┤ získate pomocou ALT + 180
╡ získate pomocou ALT + 181
╢ získate pomocou ALT + 182
╖ získate pomocou ALT + 183
╕ získate pomocou ALT + 184
╣ získate pomocou ALT + 185
║ získate pomocou ALT + 186
╗ získate pomocou ALT + 187
╝ získate pomocou ALT + 188
╜ získate pomocou ALT + 189
╛ získate pomocou ALT + 190
┐ získate pomocou ALT + 191
└ získate pomocou ALT + 192
┴ získate pomocou ALT + 193
┬ získate pomocou ALT + 194
├ získate pomocou ALT + 195
─ získate pomocou ALT + 196
┼ získate pomocou ALT + 197
╞ získate pomocou ALT + 198
╟ získate pomocou ALT + 199
╚ získate pomocou ALT + 200
╔ získate pomocou ALT + 201
╩ získate pomocou ALT + 202
╦ získate pomocou ALT + 203
╠ získate pomocou ALT + 204
═ získate pomocou ALT + 205
╬ získate pomocou ALT + 206
╧ získate pomocou ALT + 207
╨ získate pomocou ALT + 208
╤ získate pomocou ALT + 209
╥ získate pomocou ALT + 210
╙ získate pomocou ALT + 211
╘ získate pomocou ALT + 212
╒ získate pomocou ALT + 213
╓ získate pomocou ALT + 214
╫ získate pomocou ALT + 215
╪ získate pomocou ALT + 216
┘ získate pomocou ALT + 217
┌ získate pomocou ALT + 218
█ získate pomocou ALT + 219
▄ získate pomocou ALT + 220
▌ získate pomocou ALT + 221
▐ získate pomocou ALT + 222
▀ získate pomocou ALT + 223
α získate pomocou ALT + 224
ß získate pomocou ALT + 225
Γ získate pomocou ALT + 226
π získate pomocou ALT + 227
Σ získate pomocou ALT + 228
σ získate pomocou ALT + 229
µ získate pomocou ALT + 230
τ získate pomocou ALT + 231
Φ získate pomocou ALT + 232
Θ získate pomocou ALT + 233
Ω získate pomocou ALT + 234
δ získate pomocou ALT + 235
∞ získate pomocou ALT + 236
φ získate pomocou ALT + 237
ε získate pomocou ALT + 238
∩ získate pomocou ALT + 239
≡ získate pomocou ALT + 240
± získate pomocou ALT + 241
≥ získate pomocou ALT + 242
≤ získate pomocou ALT + 243
⌠ získate pomocou ALT + 244
⌡ získate pomocou ALT + 245
÷ získate pomocou ALT + 246
≈ získate pomocou ALT + 247
° získate pomocou ALT + 248
∙ získate pomocou ALT + 249
· získate pomocou ALT + 250
√ získate pomocou ALT + 251
ⁿ získate pomocou ALT + 252
² získate pomocou ALT + 253
■ získate pomocou ALT + 254
získate pomocou ALT + 255
Ā získate pomocou ALT + 256
ā získate pomocou ALT + 257
Ă získate pomocou ALT + 258
ă získate pomocou ALT + 259
Ą získate pomocou ALT + 260
ą získate pomocou ALT + 261
Ć získate pomocou ALT + 262
ć získate pomocou ALT + 263
Ĉ získate pomocou ALT + 264
ĉ získate pomocou ALT + 265
Ċ získate pomocou ALT + 266
ċ získate pomocou ALT + 267
Č získate pomocou ALT + 268
č získate pomocou ALT + 269
Ď získate pomocou ALT + 270
ď získate pomocou ALT + 271
Đ získate pomocou ALT + 272
đ získate pomocou ALT + 273
Ē získate pomocou ALT + 274
ē získate pomocou ALT + 275
Ĕ získate pomocou ALT + 276
ĕ získate pomocou ALT + 277
Ė získate pomocou ALT + 278
ė získate pomocou ALT + 279
Ę získate pomocou ALT + 280
ę získate pomocou ALT + 281
Ě získate pomocou ALT + 282
ě získate pomocou ALT + 283
Ĝ získate pomocou ALT + 284
ĝ získate pomocou ALT + 285
Ğ získate pomocou ALT + 286
ğ získate pomocou ALT + 287
Ġ získate pomocou ALT + 288
ġ získate pomocou ALT + 289
Ģ získate pomocou ALT + 290
ģ získate pomocou ALT + 291
Ĥ získate pomocou ALT + 292
ĥ získate pomocou ALT + 293
Ħ získate pomocou ALT + 294
ħ získate pomocou ALT + 295
Ĩ získate pomocou ALT + 296
ĩ získate pomocou ALT + 297
Ī získate pomocou ALT + 298
ī získate pomocou ALT + 299
Ĭ získate pomocou ALT + 300
ĭ získate pomocou ALT + 301
Į získate pomocou ALT + 302
į získate pomocou ALT + 303
İ získate pomocou ALT + 304
ı získate pomocou ALT + 305
IJ získate pomocou ALT + 306
ij získate pomocou ALT + 307
Ĵ získate pomocou ALT + 308
ĵ získate pomocou ALT + 309
Ķ získate pomocou ALT + 310
ķ získate pomocou ALT + 311
ĸ získate pomocou ALT + 312
Ĺ získate pomocou ALT + 313
ĺ získate pomocou ALT + 314
Ļ získate pomocou ALT + 315
ļ získate pomocou ALT + 316
Ľ získate pomocou ALT + 317
ľ získate pomocou ALT + 318
Ŀ získate pomocou ALT + 319
ŀ získate pomocou ALT + 320
Ł získate pomocou ALT + 321
ł získate pomocou ALT + 322
Ń získate pomocou ALT + 323
ń získate pomocou ALT + 324
Ņ získate pomocou ALT + 325
ņ získate pomocou ALT + 326
Ň získate pomocou ALT + 327
ň získate pomocou ALT + 328
ʼn získate pomocou ALT + 329
Ŋ získate pomocou ALT + 330
ŋ získate pomocou ALT + 331
Ō získate pomocou ALT + 332
ō získate pomocou ALT + 333
Ŏ získate pomocou ALT + 334
ŏ získate pomocou ALT + 335
Ő získate pomocou ALT + 336
ő získate pomocou ALT + 337
Œ získate pomocou ALT + 338
œ získate pomocou ALT + 339
Ŕ získate pomocou ALT + 340
ŕ získate pomocou ALT + 341
Ŗ získate pomocou ALT + 342
ŗ získate pomocou ALT + 343
Ř získate pomocou ALT + 344
ř získate pomocou ALT + 345
Ś získate pomocou ALT + 346
ś získate pomocou ALT + 347
Ŝ získate pomocou ALT + 348
ŝ získate pomocou ALT + 349
Ş získate pomocou ALT + 350
ş získate pomocou ALT + 351
Š získate pomocou ALT + 352
š získate pomocou ALT + 353
Ţ získate pomocou ALT + 354
ţ získate pomocou ALT + 355
Ť získate pomocou ALT + 356
ť získate pomocou ALT + 357
Ŧ získate pomocou ALT + 358
ŧ získate pomocou ALT + 359
Ũ získate pomocou ALT + 360
ũ získate pomocou ALT + 361
Ū získate pomocou ALT + 362
ū získate pomocou ALT + 363
Ŭ získate pomocou ALT + 364
ŭ získate pomocou ALT + 365
Ů získate pomocou ALT + 366
ů získate pomocou ALT + 367
Ű získate pomocou ALT + 368
ű získate pomocou ALT + 369
Ų získate pomocou ALT + 370
ų získate pomocou ALT + 371
Ŵ získate pomocou ALT + 372
ŵ získate pomocou ALT + 373
Ŷ získate pomocou ALT + 374
ŷ získate pomocou ALT + 375
Ÿ získate pomocou ALT + 376
Ź získate pomocou ALT + 377
ź získate pomocou ALT + 378
Ż získate pomocou ALT + 379
ż získate pomocou ALT + 380
Ž získate pomocou ALT + 381
ž získate pomocou ALT + 382
ſ symbol vytvoríte cez ALT + 383
ƀ symbol vytvoríte cez ALT + 384
Ɓ symbol vytvoríte cez ALT + 385
Ƃ symbol vytvoríte cez ALT + 386
ƃ symbol vytvoríte cez ALT + 387
Ƅ symbol vytvoríte cez ALT + 388
༱ symbol vytvoríte cez ALT + 389
Ɔ symbol vytvoríte cez ALT + 390
Ƈ symbol vytvoríte cez ALT + 391
ƈ symbol vytvoríte cez ALT + 392
Ɖ symbol vytvoríte cez ALT + 393
Ɗ symbol vytvoríte cez ALT + 394
Ƌ symbol vytvoríte cez ALT + 395
ƌ symbol vytvoríte cez ALT + 396
ƍ symbol vytvoríte cez ALT + 397
Ǝ symbol vytvoríte cez ALT + 398
Ə symbol vytvoríte cez ALT + 399
Ɛ symbol vytvoríte cez ALT + 400
Ƒ symbol vytvoríte cez ALT + 401
ƒ symbol vytvoríte cez ALT + 402
Ɠ symbol vytvoríte cez ALT + 403
Ɣ symbol vytvoríte cez ALT + 404
ƕ symbol vytvoríte cez ALT + 405
Ɩ symbol vytvoríte cez ALT + 406
Ɨ symbol vytvoríte cez ALT + 407
Ƙ symbol vytvoríte cez ALT + 408
ƙ symbol vytvoríte cez ALT + 409
ƚ symbol vytvoríte cez ALT + 410
ƛ symbol vytvoríte cez ALT + 411
Ɯ symbol vytvoríte cez ALT + 412
Ɲ symbol vytvoríte cez ALT + 413
ƞ symbol vytvoríte cez ALT + 414
Ɵ symbol vytvoríte cez ALT + 415
Ơ symbol vytvoríte cez ALT + 416
ơ symbol vytvoríte cez ALT + 417
Ƣ symbol vytvoríte cez ALT + 418
ƣ symbol vytvoríte cez ALT + 419
Ƥ symbol vytvoríte cez ALT + 420
ƥ symbol vytvoríte cez ALT + 421
Ʀ symbol vytvoríte cez ALT + 422
Ƨ symbol vytvoríte cez ALT + 423
ƨ symbol vytvoríte cez ALT + 424
Ʃ symbol vytvoríte cez ALT + 425
ƪ symbol vytvoríte cez ALT + 426
ƫ symbol vytvoríte cez ALT + 427
Ƭ symbol vytvoríte cez ALT + 428
ƭ symbol vytvoríte cez ALT + 429
Ʈ symbol vytvoríte cez ALT + 430
Ư symbol vytvoríte cez ALT + 431
ư symbol vytvoríte cez ALT + 432
Ʊ symbol vytvoríte cez ALT + 433
Ʋ symbol vytvoríte cez ALT + 434
Ƴ symbol vytvoríte cez ALT + 435
ƴ symbol vytvoríte cez ALT + 436
Ƶ symbol vytvoríte cez ALT + 437
ƶ symbol vytvoríte cez ALT + 438
Ʒ symbol vytvoríte cez ALT + 439
Ƹ symbol vytvoríte cez ALT + 440
ƹ symbol vytvoríte cez ALT + 441
ƺ symbol vytvoríte cez ALT + 442
ƻ symbol vytvoríte cez ALT + 443
Ƽ symbol vytvoríte cez ALT + 444
ƽ symbol vytvoríte cez ALT + 445
ƾ symbol vytvoríte cez ALT + 446
ƿ symbol vytvoríte cez ALT + 447
ǀ symbol vytvoríte cez ALT + 448
ǁ symbol vytvoríte cez ALT + 449
ǂ symbol vytvoríte cez ALT + 450
ǃ symbol vytvoríte cez ALT + 451
DŽ symbol vytvoríte cez ALT + 452
Dž symbol vytvoríte cez ALT + 453
dž symbol vytvoríte cez ALT + 454
LJ symbol vytvoríte cez ALT + 455
Lj symbol vytvoríte cez ALT + 456
lj symbol vytvoríte cez ALT + 457
NJ symbol vytvoríte cez ALT + 458
Nj symbol vytvoríte cez ALT + 459
nj symbol vytvoríte cez ALT + 460
Ǎ symbol vytvoríte cez ALT + 461
ǎ symbol vytvoríte cez ALT + 462
Ǐ symbol vytvoríte cez ALT + 463
ǐ symbol vytvoríte cez ALT + 464

Hľadáte špeciálne obrázkové znaky? 🍒 💩 🍣 🍕 👕 🌴 nájdete ich v tomto článku.

Tabuľka znakov a špeciálnych znakov, klávesové skratky cez ALT
3.7 (74.29%) 84 hlas[ov]
Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.

Pokračovaním návštevy webstránky súhlasíte s používaním Cookies podrobnosti

ZN.SK používa Cookies

Magazín ZN.SK k svojmu fungovaniu využíva reklamné plochy, ktoré môžu pracovať so súbormi cookies. Súbory cookies v konečnom dôsledku používa, pretože nemá na výber. Dnes takmer všetky stránky používajú Cookies. Cookies sú súbory, v ktorých sa nachádzajú údaje o vašich záujmoch, orientácii na určité konkrétne oblasti záujmov, vekovú kategóriu a tiež umožňujú reklamným plochám zaistiť relevantnú reklamu aj k pohlaviu. Tieto stránky neuchovávajú osobné údaje o Vašej osobe, žiadne citlivé údaje súvisiace s adresou, heslami, alebo ďalšími prístupovými údajmi do stránok, zabezpečených prostredí a podobne. Zberom cookies nedochádza k zachytávaniu hesiel, ani osobnej komunikácie. Využívať ich môže Facebook, Google, alebo mnoho iných systémov.
Toto hlásenie a upozornenie vyplýva z povinnosti európskych zákonov upozorňovať na zber a čítanie Cookies. Internetom nazvaný zákon ako absurdný, ukladá povinnosť portálom upozorňovať na zber cookies, ktorý je pritom bežnou súčasťou online práce s počítačmi viac rokov.
Používanie cookies najlepšie definuje prehlásenie samotného Google:

Ako používa spoločnosť Google súbory cookie


Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov. Pozrite si zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzercii. Naše pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako chránime pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné informácie.

Zdroj a kompletné vysvetlenie na: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Zatvoriť

Viac:
Dunkirk
Dunkirk, vojnový veľkofilm Christophera Nolana už v júli

Dovolenka Last minute
Cestovná agentúra nie je cestovná kancelária: aký je rozdiel?

HandBrake
Ako znížiť veľkosť videa, ale zachovať kvalitu? Skúste HandBrake

Zavrieť