ZN.SK
klávesnica počítača

Tabuľka znakov a špeciálnych znakov, klávesové skratky cez ALT

Tabuľka znakov a písmen vrátane symbolov, ktoré si môžete vytvoriť aj napriek tomu, že nemáte na klávesnici také tlačidlo. Pomôže klávesová skratka cez ALT

V minulosti, keď sme ešte nefungovali tak v spojení so sociálnymi sieťami a sociálna sieť vzbudzovala dojem niečoho neznámeho pre chudobných na Úrade práce, sa veľmi znaky ako srdiečka a smajlíky nepoužívali. Začalo to pomaly na ICQ a neskôr na SKYPE a Facebooku.

Prehľad znakov vytvoriteľných na klávesnici

Dnes chce každý používať špeciálne znaky, hoci adresátom takýchto správ nie sú vždy po chuti. Dobre premyslené použitie znakov dokáže zaujať, urobiť aj pekný dojem a napríklad dotvoriť celkovú atmosféru v texte. Dnes už mnohí vedia, že tlačidlo ALT nie je len na okrasu, ale má aj svoju špeciálnu funkciu. Mimo aktivovanie položiek v aplikáciách a spoluprácu s ďalšími tlačidlami pri rôznych procesoch, má aj schopnosť v kombinácii s číslami vytvoriť špeciálny znak v tabuľke základných fontov. Tieto znaky ťažko nájdete v špeciálnychfontoch. Obsahujú ich len štandardné fonty ako Times New Roman, Arial, Tahoma a pár ďalších. Je to preto, že sú štandardom vo viacerých krajinách a tieto symboly môžu byť súčasťou textového základu niektorých príkazov a aplikácii.

Hľadáte špeciálne obrázkové znaky? 🍒 💩 🍣 🍕 👕 🌴 nájdete ich v tomto článku.

Kombinácie s pomocou ALT +

Vytvárate ich pomocou tlačidla ALT a počas držania na numerickej klávesnici stlačíte priradené číslo. Ak už ste tu a nechce sa vám veľa stláčať, pokojne si znak na začiatku riadku môžete aj skopírovať. Funguje to.

☺ vytvoríte cez ALT+ 1
☻ vytvoríte cez ALT+ 2
♥ vytvoríte cez ALT+ 3
♦ vytvoríte cez ALT+ 4
♣ vytvoríte cez ALT+ 5
♠ vytvoríte cez ALT+ 6
• vytvoríte cez ALT+ 7
◘ vytvoríte cez ALT+ 8
○ vytvoríte cez ALT+ 9
◙ vytvoríte cez ALT+ 10
♂ vytvoríte cez ALT+ 11
♀ vytvoríte cez ALT+ 12
♪ vytvoríte cez ALT+ 13
♫ vytvoríte cez ALT+ 14
☼ vytvoríte cez ALT+ 15
► vytvoríte cez ALT+ 16
◄ vytvoríte cez ALT+ 17
↕ vytvoríte cez ALT+ 18
‼ vytvoríte cez ALT+ 19
¶ vytvoríte cez ALT+ 20
§ vytvoríte cez ALT+ 21
▬ vytvoríte cez ALT+ 22
↨ vytvoríte cez ALT+ 23
↑ vytvoríte cez ALT+ 24
↓ vytvoríte cez ALT+ 25
→ vytvoríte cez ALT+ 26
← vytvoríte cez ALT+ 27
∟ vytvoríte cez ALT+ 28
↔ vytvoríte cez ALT+ 29
▲ vytvoríte cez ALT+ 30
▼ vytvoríte cez ALT+ 31
! vytvoríte cez ALT+ 33
“ vytvoríte cez ALT+ 34
# vytvoríte cez ALT+ 35
$ vytvoríte cez ALT+ 36
% vytvoríte cez ALT+ 37
& vytvoríte cez ALT+ 38
‚ vytvoríte cez ALT+ 39
( vytvoríte cez ALT+ 40
) vytvoríte cez ALT+ 41
* vytvoríte cez ALT+ 42
+ vytvoríte cez ALT+ 43
, vytvoríte cez ALT+ 44
– vytvoríte cez ALT+ 45
. vytvoríte cez ALT+ 46
/ vytvoríte cez ALT+ 47

0 vytvoríte cez ALT+ 48
1 vytvoríte cez ALT+ 49
2 vytvoríte cez ALT+ 50
3 vytvoríte cez ALT+ 51
4 vytvoríte cez ALT+ 52
5 vytvoríte cez ALT+ 53
6 vytvoríte cez ALT+ 54
7 vytvoríte cez ALT+ 55
8 vytvoríte cez ALT+ 56
9 vytvoríte cez ALT+ 57

: vytvoríte cez ALT+ 58
; vytvoríte cez ALT+ 59
< vytvoríte cez ALT+ 60
= vytvoríte cez ALT+ 61
> vytvoríte cez ALT+ 62
? vytvoríte cez ALT+ 63
@ vytvoríte cez ALT+ 64

A vytvoríte cez ALT+ 65
B vytvoríte cez ALT+ 66
C vytvoríte cez ALT+ 67
D vytvoríte cez ALT+ 68
E vytvoríte cez ALT+ 69
F vytvoríte cez ALT+ 70
G vytvoríte cez ALT+ 71
H vytvoríte cez ALT+ 72
I vytvoríte cez ALT+ 73
J vytvoríte cez ALT+ 74
K vytvoríte cez ALT+ 75
L vytvoríte cez ALT+ 76
M vytvoríte cez ALT+ 77
N vytvoríte cez ALT+ 78
O vytvoríte cez ALT+ 79
P vytvoríte cez ALT+ 80
Q vytvoríte cez ALT+ 81
R vytvoríte cez ALT+ 82
S vytvoríte cez ALT+ 83
T vytvoríte cez ALT+ 84
U vytvoríte cez ALT+ 85
V vytvoríte cez ALT+ 86
W vytvoríte cez ALT+ 87
X vytvoríte cez ALT+ 88
Y vytvoríte cez ALT+ 89
Z vytvoríte cez ALT+ 90

[ vytvoríte cez ALT+ 91
\ vytvoríte cez ALT+ 92
] vytvoríte cez ALT+ 93
@ vytvoríte cez ALT+ 64
^ vytvoríte cez ALT+ 94
_ vytvoríte cez ALT+ 95
` vytvoríte cez ALT+ 96

a vytvoríte cez ALT+ 97
b vytvoríte cez ALT+ 98
c vytvoríte cez ALT+ 99
d vytvoríte cez ALT+ 100
e vytvoríte cez ALT+ 101
f vytvoríte cez ALT+ 102
g vytvoríte cez ALT+ 103
h vytvoríte cez ALT+ 104
i vytvoríte cez ALT+ 105
j vytvoríte cez ALT+ 106
k vytvoríte cez ALT+ 107
l vytvoríte cez ALT+ 108
m vytvoríte cez ALT+ 109
n vytvoríte cez ALT+ 110
o vytvoríte cez ALT+ 111
p vytvoríte cez ALT+ 112
q vytvoríte cez ALT+ 113
r vytvoríte cez ALT+ 114
s vytvoríte cez ALT+ 115
t vytvoríte cez ALT+ 116
u vytvoríte cez ALT+ 117
v vytvoríte cez ALT+ 118
w vytvoríte cez ALT+ 119
x vytvoríte cez ALT+ 120
y vytvoríte cez ALT+ 121
z vytvoríte cez ALT+ 122

{ vytvoríte cez ALT+ 123
| vytvoríte cez ALT+ 124
} vytvoríte cez ALT+ 125
~ vytvoríte cez ALT+ 126
⌂ vytvoríte cez ALT+ 127

Ç vytvoríte cez ALT+ 128
ü vytvoríte cez ALT+ 129
é vytvoríte cez ALT+ 130
â získate pomocou ALT + 131
ä získate pomocou ALT + 132
à získate pomocou ALT + 133
å získate pomocou ALT + 134
ç získate pomocou ALT + 135
ê získate pomocou ALT + 136
ë získate pomocou ALT + 137
è získate pomocou ALT + 138
ï získate pomocou ALT + 139
î získate pomocou ALT + 140
ì získate pomocou ALT + 141
Ä získate pomocou ALT + 142
Å získate pomocou ALT + 143
É získate pomocou ALT + 144
æ získate pomocou ALT + 145
Æ získate pomocou ALT + 146
ô získate pomocou ALT + 147
ö získate pomocou ALT + 148
ò získate pomocou ALT + 149
û získate pomocou ALT + 150
ù získate pomocou ALT + 151
ÿ získate pomocou ALT + 152
Ö získate pomocou ALT + 153
Ü získate pomocou ALT + 154

¢ získate pomocou ALT + 155
£ získate pomocou ALT + 156
¥ získate pomocou ALT + 157
₧ získate pomocou ALT + 158
ƒ získate pomocou ALT + 159
á získate pomocou ALT + 160
í získate pomocou ALT + 161
ó získate pomocou ALT + 162
ú získate pomocou ALT + 163
ñ získate pomocou ALT + 164
Ñ získate pomocou ALT + 165
ª získate pomocou ALT + 166
º získate pomocou ALT + 167
¿ získate pomocou ALT + 168
⌐ získate pomocou ALT + 169
¬ získate pomocou ALT + 170

½ získate pomocou ALT + 171
¼ získate pomocou ALT + 172
¡ získate pomocou ALT + 173
« získate pomocou ALT + 174
» získate pomocou ALT + 175
░ získate pomocou ALT + 176
▒ získate pomocou ALT + 177
▓ získate pomocou ALT + 178
│ získate pomocou ALT + 179
┤ získate pomocou ALT + 180
╡ získate pomocou ALT + 181
╢ získate pomocou ALT + 182
╖ získate pomocou ALT + 183
╕ získate pomocou ALT + 184
╣ získate pomocou ALT + 185
║ získate pomocou ALT + 186
╗ získate pomocou ALT + 187
╝ získate pomocou ALT + 188
╜ získate pomocou ALT + 189
╛ získate pomocou ALT + 190
┐ získate pomocou ALT + 191
└ získate pomocou ALT + 192
┴ získate pomocou ALT + 193
┬ získate pomocou ALT + 194
├ získate pomocou ALT + 195
─ získate pomocou ALT + 196
┼ získate pomocou ALT + 197
╞ získate pomocou ALT + 198
╟ získate pomocou ALT + 199
╚ získate pomocou ALT + 200
╔ získate pomocou ALT + 201
╩ získate pomocou ALT + 202
╦ získate pomocou ALT + 203
╠ získate pomocou ALT + 204
═ získate pomocou ALT + 205
╬ získate pomocou ALT + 206
╧ získate pomocou ALT + 207
╨ získate pomocou ALT + 208
╤ získate pomocou ALT + 209
╥ získate pomocou ALT + 210
╙ získate pomocou ALT + 211
╘ získate pomocou ALT + 212
╒ získate pomocou ALT + 213
╓ získate pomocou ALT + 214
╫ získate pomocou ALT + 215
╪ získate pomocou ALT + 216
┘ získate pomocou ALT + 217
┌ získate pomocou ALT + 218
█ získate pomocou ALT + 219
▄ získate pomocou ALT + 220
▌ získate pomocou ALT + 221
▐ získate pomocou ALT + 222
▀ získate pomocou ALT + 223

α získate pomocou ALT + 224
ß získate pomocou ALT + 225
Γ získate pomocou ALT + 226
π získate pomocou ALT + 227
Σ získate pomocou ALT + 228
σ získate pomocou ALT + 229
µ získate pomocou ALT + 230
τ získate pomocou ALT + 231
Φ získate pomocou ALT + 232
Θ získate pomocou ALT + 233
Ω získate pomocou ALT + 234
δ získate pomocou ALT + 235
∞ získate pomocou ALT + 236
φ získate pomocou ALT + 237
ε získate pomocou ALT + 238

∩ získate pomocou ALT + 239
≡ získate pomocou ALT + 240
± získate pomocou ALT + 241
≥ získate pomocou ALT + 242
≤ získate pomocou ALT + 243
⌠ získate pomocou ALT + 244
⌡ získate pomocou ALT + 245
÷ získate pomocou ALT + 246
≈ získate pomocou ALT + 247
° získate pomocou ALT + 248
∙ získate pomocou ALT + 249
· získate pomocou ALT + 250
√ získate pomocou ALT + 251
ⁿ získate pomocou ALT + 252
² získate pomocou ALT + 253
■ získate pomocou ALT + 254
získate pomocou ALT + 255

Ā získate pomocou ALT + 256
ā získate pomocou ALT + 257
Ă získate pomocou ALT + 258
ă získate pomocou ALT + 259
Ą získate pomocou ALT + 260
ą získate pomocou ALT + 261
Ć získate pomocou ALT + 262
ć získate pomocou ALT + 263
Ĉ získate pomocou ALT + 264
ĉ získate pomocou ALT + 265
Ċ získate pomocou ALT + 266
ċ získate pomocou ALT + 267
Č získate pomocou ALT + 268
č získate pomocou ALT + 269
Ď získate pomocou ALT + 270
ď získate pomocou ALT + 271
Đ získate pomocou ALT + 272
đ získate pomocou ALT + 273
Ē získate pomocou ALT + 274
ē získate pomocou ALT + 275
Ĕ získate pomocou ALT + 276
ĕ získate pomocou ALT + 277
Ė získate pomocou ALT + 278
ė získate pomocou ALT + 279
Ę získate pomocou ALT + 280
ę získate pomocou ALT + 281
Ě získate pomocou ALT + 282
ě získate pomocou ALT + 283
Ĝ získate pomocou ALT + 284
ĝ získate pomocou ALT + 285
Ğ získate pomocou ALT + 286
ğ získate pomocou ALT + 287
Ġ získate pomocou ALT + 288
ġ získate pomocou ALT + 289
Ģ získate pomocou ALT + 290
ģ získate pomocou ALT + 291
Ĥ získate pomocou ALT + 292
ĥ získate pomocou ALT + 293
Ħ získate pomocou ALT + 294
ħ získate pomocou ALT + 295
Ĩ získate pomocou ALT + 296
ĩ získate pomocou ALT + 297
Ī získate pomocou ALT + 298
ī získate pomocou ALT + 299
Ĭ získate pomocou ALT + 300
ĭ získate pomocou ALT + 301
Į získate pomocou ALT + 302
į získate pomocou ALT + 303
İ získate pomocou ALT + 304
ı získate pomocou ALT + 305
IJ získate pomocou ALT + 306
ij získate pomocou ALT + 307
Ĵ získate pomocou ALT + 308
ĵ získate pomocou ALT + 309
Ķ získate pomocou ALT + 310
ķ získate pomocou ALT + 311
ĸ získate pomocou ALT + 312
Ĺ získate pomocou ALT + 313
ĺ získate pomocou ALT + 314
Ļ získate pomocou ALT + 315
ļ získate pomocou ALT + 316
Ľ získate pomocou ALT + 317
ľ získate pomocou ALT + 318
Ŀ získate pomocou ALT + 319
ŀ získate pomocou ALT + 320
Ł získate pomocou ALT + 321
ł získate pomocou ALT + 322
Ń získate pomocou ALT + 323
ń získate pomocou ALT + 324
Ņ získate pomocou ALT + 325
ņ získate pomocou ALT + 326
Ň získate pomocou ALT + 327
ň získate pomocou ALT + 328
ʼn získate pomocou ALT + 329
Ŋ získate pomocou ALT + 330
ŋ získate pomocou ALT + 331
Ō získate pomocou ALT + 332
ō získate pomocou ALT + 333
Ŏ získate pomocou ALT + 334
ŏ získate pomocou ALT + 335
Ő získate pomocou ALT + 336
ő získate pomocou ALT + 337
Œ získate pomocou ALT + 338
œ získate pomocou ALT + 339
Ŕ získate pomocou ALT + 340
ŕ získate pomocou ALT + 341
Ŗ získate pomocou ALT + 342
ŗ získate pomocou ALT + 343
Ř získate pomocou ALT + 344
ř získate pomocou ALT + 345
Ś získate pomocou ALT + 346
ś získate pomocou ALT + 347
Ŝ získate pomocou ALT + 348
ŝ získate pomocou ALT + 349
Ş získate pomocou ALT + 350
ş získate pomocou ALT + 351
Š získate pomocou ALT + 352
š získate pomocou ALT + 353
Ţ získate pomocou ALT + 354
ţ získate pomocou ALT + 355
Ť získate pomocou ALT + 356
ť získate pomocou ALT + 357
Ŧ získate pomocou ALT + 358
ŧ získate pomocou ALT + 359
Ũ získate pomocou ALT + 360
ũ získate pomocou ALT + 361
Ū získate pomocou ALT + 362
ū získate pomocou ALT + 363
Ŭ získate pomocou ALT + 364
ŭ získate pomocou ALT + 365
Ů získate pomocou ALT + 366
ů získate pomocou ALT + 367
Ű získate pomocou ALT + 368
ű získate pomocou ALT + 369
Ų získate pomocou ALT + 370
ų získate pomocou ALT + 371
Ŵ získate pomocou ALT + 372
ŵ získate pomocou ALT + 373
Ŷ získate pomocou ALT + 374
ŷ získate pomocou ALT + 375
Ÿ získate pomocou ALT + 376
Ź získate pomocou ALT + 377
ź získate pomocou ALT + 378
Ż získate pomocou ALT + 379
ż získate pomocou ALT + 380
Ž získate pomocou ALT + 381
ž získate pomocou ALT + 382

ſ symbol vytvoríte cez ALT + 383
ƀ symbol vytvoríte cez ALT + 384
Ɓ symbol vytvoríte cez ALT + 385
Ƃ symbol vytvoríte cez ALT + 386
ƃ symbol vytvoríte cez ALT + 387
Ƅ symbol vytvoríte cez ALT + 388
༱ symbol vytvoríte cez ALT + 389
Ɔ symbol vytvoríte cez ALT + 390
Ƈ symbol vytvoríte cez ALT + 391
ƈ symbol vytvoríte cez ALT + 392
Ɖ symbol vytvoríte cez ALT + 393
Ɗ symbol vytvoríte cez ALT + 394
Ƌ symbol vytvoríte cez ALT + 395
ƌ symbol vytvoríte cez ALT + 396
ƍ symbol vytvoríte cez ALT + 397
Ǝ symbol vytvoríte cez ALT + 398
Ə symbol vytvoríte cez ALT + 399
Ɛ symbol vytvoríte cez ALT + 400
Ƒ symbol vytvoríte cez ALT + 401
ƒ symbol vytvoríte cez ALT + 402
Ɠ symbol vytvoríte cez ALT + 403
Ɣ symbol vytvoríte cez ALT + 404
ƕ symbol vytvoríte cez ALT + 405
Ɩ symbol vytvoríte cez ALT + 406
Ɨ symbol vytvoríte cez ALT + 407
Ƙ symbol vytvoríte cez ALT + 408
ƙ symbol vytvoríte cez ALT + 409
ƚ symbol vytvoríte cez ALT + 410
ƛ symbol vytvoríte cez ALT + 411
Ɯ symbol vytvoríte cez ALT + 412
Ɲ symbol vytvoríte cez ALT + 413
ƞ symbol vytvoríte cez ALT + 414
Ɵ symbol vytvoríte cez ALT + 415
Ơ symbol vytvoríte cez ALT + 416
ơ symbol vytvoríte cez ALT + 417
Ƣ symbol vytvoríte cez ALT + 418
ƣ symbol vytvoríte cez ALT + 419
Ƥ symbol vytvoríte cez ALT + 420
ƥ symbol vytvoríte cez ALT + 421
Ʀ symbol vytvoríte cez ALT + 422
Ƨ symbol vytvoríte cez ALT + 423
ƨ symbol vytvoríte cez ALT + 424
Ʃ symbol vytvoríte cez ALT + 425
ƪ symbol vytvoríte cez ALT + 426
ƫ symbol vytvoríte cez ALT + 427
Ƭ symbol vytvoríte cez ALT + 428
ƭ symbol vytvoríte cez ALT + 429
Ʈ symbol vytvoríte cez ALT + 430
Ư symbol vytvoríte cez ALT + 431
ư symbol vytvoríte cez ALT + 432
Ʊ symbol vytvoríte cez ALT + 433
Ʋ symbol vytvoríte cez ALT + 434
Ƴ symbol vytvoríte cez ALT + 435
ƴ symbol vytvoríte cez ALT + 436
Ƶ symbol vytvoríte cez ALT + 437
ƶ symbol vytvoríte cez ALT + 438
Ʒ symbol vytvoríte cez ALT + 439
Ƹ symbol vytvoríte cez ALT + 440
ƹ symbol vytvoríte cez ALT + 441
ƺ symbol vytvoríte cez ALT + 442
ƻ symbol vytvoríte cez ALT + 443
Ƽ symbol vytvoríte cez ALT + 444
ƽ symbol vytvoríte cez ALT + 445
ƾ symbol vytvoríte cez ALT + 446
ƿ symbol vytvoríte cez ALT + 447
ǀ symbol vytvoríte cez ALT + 448
ǁ symbol vytvoríte cez ALT + 449
ǂ symbol vytvoríte cez ALT + 450
ǃ symbol vytvoríte cez ALT + 451
DŽ symbol vytvoríte cez ALT + 452
Dž symbol vytvoríte cez ALT + 453
dž symbol vytvoríte cez ALT + 454
LJ symbol vytvoríte cez ALT + 455
Lj symbol vytvoríte cez ALT + 456
lj symbol vytvoríte cez ALT + 457
NJ symbol vytvoríte cez ALT + 458
Nj symbol vytvoríte cez ALT + 459
nj symbol vytvoríte cez ALT + 460
Ǎ symbol vytvoríte cez ALT + 461
ǎ symbol vytvoríte cez ALT + 462
Ǐ symbol vytvoríte cez ALT + 463
ǐ symbol vytvoríte cez ALT + 464

Update: január 2020

Nasledovné znaky získate po prepnutí na anglickú klávesnicu. Anglická klávesnica (ak je nainštalovaná) sa dá prepínať pomocou ALT+SHIFT a vráti sa na slovenskú opäť pomocou tej istej skratky. V prípade, ak je nainštalovaných viac klávesníc súčasne, prepína sa cyklicky medzi nimi.

  • ø  – priemer malý vytvoríte cez ALT + 0248
  • Ø – priemer veľký vytvoríte cez ALT + 0216

Hľadáte špeciálne obrázkové znaky? 🍒 💩 🍣 🍕 👕 🌴 nájdete ich v tomto článku.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu