ZN.SK
Stará Biblia, vydanie, dostupnosť a preklady

Zaujímavosti, fakty a kuriozity o Biblii, ktoré sa oplatí vedieť

Kniha kníh, najslávnejšia a najpredávanejšia kniha všetkých čias, súhrn zjavení, myšlienok, prehováraní Bohu k ľuďom a činy prvých ľudí z prvých rodov, o ktorých je mnoho múdrostí…

Biblia. Kniha kníh, najslávnejšia a najpredávanejšia kniha všetkých čias, súhrn zjavení, myšlienok, prehováraní Bohu k ľuďom a činy prvých ľudí z prvých rodov, o ktorých je mnoho múdrostí, myšlienok, zmienok vo filmoch, dielach, poézií… kniha, ktorá riadila svet a prinášala pravidlá, životné pravdy, je zdrojom prirovnaní, postáv, ale tiež zdrojom niektorých historických faktov, ak iné zdroje kráľov a ich zákony, či kultúru nijaké iné písomné pramene nepopisujú. Bibliu si dnes predstavíme aj ako publikáciu neobyčajných faktov a zaujímavostí. Na budúce to bude článok venovaný tým menej príjemným veciam.

Stará Biblia, vydanie, dostupnosť a preklady

1. Pôvod slova „Biblia“

Slovo „biblia“ pochádza z gréčtiny. Pomenúva pergamenové zvitky, alebo knihy. No vychádza tiež z názvu gréckeho mesta Biblos, ktoré bolo v staroveku producentom papiera.

2. Preklad do množstva jazykov

Existuje viac ako 500 jazykov, do ktorých bola preložená celá Biblia a takmer 3000 rôznych jazykov a dialektov, do ktorých boli preložené aspoň časti, či skráteniny.

3, Biblia nemá autora, ale

Biblia nie je doslovnou knihou jedného autora, ale zbierkou diel rôznych autorov. Boli medzi nimi králi, pastieri, zločinci, vrahovia, básnici, politici, rybári a mnohé ďalšie osudy a remeslá.

4. Naj…

Najdlhšia kniha v celej Biblii je Žalm 119 a najkratšia Žalm 117.

5. Staroslovienčina medzi prvými

Náš pôvodný jazyk, možno na prvý pohľad jazyk pohanov, bol po aramejčine, hebrejčine, gréčtine a latinčine štvrtým v poradí. Dovtedy nebolo prijateľné a ani žiaduce, aby sa Biblia šírila v iných jazykoch. O preklad pre našich predkov sa zaslúžili Cyril a Metod. Staroslovienčina ako liturgický jazyk namiesto latinčiny skôr mohol osloviť ľud žijúci na Veľkej Morave.

6. Trvanie je rozdielne

Zaujímavé je, že Starý zákon bol napísaný rôznymi autormi v rozmedzí zhruba 1000 rokov pred narodením Krista. Nový zákon však vznikal len v rozmedzí 50 až 75 rokov.

7. Pôvodné 3 jazyky a až potom štvrtý

Biblia vznikla v troch starých jazykoch. Kým Starý zákon bol napísaný v hebrejčine a aramejčine, jazyku v ktorom hovoril aj Ježiš, Nový zákon bol písaný prevažne po grécky. Bol to totiž vtedajší dôležitý jazyk. Až cirkev Bibliu dala preložiť do latinčiny, aby jej rozumel zvyšok sveta. Trochu naivné. Galovia, Normani, Germáni, Slovania, Piktovia… nikto z nich a následných krajín, ktoré národy neskôr tvorili, Biblii neporozumel, kým sami nevedeli latinsky, alebo kým Biblia nehovorila ich jazykom.

8. Rozsah nesedí

Pôvodné znenie Biblie má okolo 611 000 slov, no preklady sú oveľa dlhšie. Dôvodom je nutnosť niektoré staré pojmy vysvetliť tak, aby zostal zachovaný ich presný význam čo doslovným prekladom možné nebolo.

9. Pôvodné materiály neexistujú

Hoci existovali množstvá materiálov, pôvodní autori Biblie sa rozhodli pre konkrétne diela. Nezachovali sa pritom samotné originálne zvitky a spisy, z ktorých vychádzala celá zostava pôvodnej Biblie. Zachovali sa nám už len kópie prepisov už hotovej zbierky. Dve najstaršie, sinajský kódex a vatikánsky kódex pochádzajú zo 4. storočia.

Preklad Biblie, sinajský kódex

foto: Náhľad na Sinajský kódex

10. Aké jablko? Veď žiadne nie je

Biblia obsahuje časť známu ako Starý Zákon. Nazrite do nej. Stvorenie sveta preskočte a rovno buďte svedkami zhrešenia Adama a Evy v Edenskom raji. Hoci na mnohých obrazoch vidíme jablko, v skutočnosti Biblia nespomína žiadne jablko. Spomína len ovocie. Zakázané ovocie. Jablko použili umelci ako pravdepodobné ovocie, ktoré je pokladané ako za všadeprítomné. Jablko je symbolom ovocia, kým napríklad figu si nie každý vybaví ako úplne jednoznačné ovocie.

Satan a scéna z Biblie, záhrady Edenu

11. Biblia v Islame

Islam prijíma Bibliu ako knihu venovanú božím zjaveniam. Dokonca prijíma Ježiša ako proroka.

12. Ježišov popis

Nikde v Biblii sa nedočítate jeho popis, farbu pleti, či vlasov. Svetlohnedé dlhé vlasy a svetlá pokožka je len dielom maliarov. Je vysoko pravdepodobné, že bol oveľa tmavší. Jednak pre polohu v ktorej žil a kde skrátka genetika ľudí ani neumožnila vyzerať tak ako na obrazoch, ale taktiež aj pre poznatky zo štúdia turínskeho plátna, ktorým bol Ježiš pokrytý. Teda za predpokladu, že je naozaj pravé. Svetlá verzia Ježiša pochádza od európskych umelcov. Ani objednávatelia ich diel by neboli nadšení, ak by vyobrazenie Ježiša nepasovalo k ľudu, ktorý mal dielo obdivovať.

Świebodzin socha ježiša v Poľsku s WIFI

foto: ilustračná fotografia, socha Ježiša v poľskom Świebodzine

13. Prvá tlačená kniha – Biblia

Biblia bola prvá kniha, ktorú v stredovekej Európe vytlačili na kníhtlači. Dovtedy museli prácne ,mnísi v kláštoroch prepisovať celé Biblie a tak ich množiť. Celé životy mníchov boli zasvätené len tejto činnosti a odrazu sa v roku 1455 v meste Mainz v Nemecku objavil vynález Johanna Gutenberga, ktorý sa o tlač postaral za niekoľko dní. Je pravdou, že podobný princíp fungovania tlače sa objavil aj v Číne, alebo v Grécku. Jeden z pôvodných originálov tejto Biblie majú dodnes v Kongresovej knižnici vo Washingtone D.C. ako mimoriadne cenný historický artefakt.

14. Pôvod Lucifera

Meno „Lucifer“ je vytvorené z dvoch latinských slov „luxu“ + „ferre“. Slová znamenajú „svetlo“ a „priniesť“. Lucifer je tak ten, ktorý prináša svetlo.

15. Najmenšia kniha sveta

Najmenšia kniha na svete je opäť Biblia. Pomocou nano-technológií vytvorili knihu, ktorú je možné čítať len mikroskopom. Nešlo o žiaden praktický úmysel so šetrením miesta. Jednoducho šlo o vedecký pokus, čo všetko zvládnu moderné technológie. Na malom silikónovom disku je nalepených 1,2 milióna listov Starého zákona a výsledok sa nazýva „nano biblia“

16. Boh ako žena

V roku 1611 napríklad vyšla Biblia v ktorej sa pre tlačovú chybu v jednom spojení nehovorilo o Bohovi ako o mužovi, ale ako o žene. „He“ (on) totiž pri preklade zamenili za „She“ (ona). T8to nedokonalosť sa dodnes zachovala len v niekoľkých exemplároch a azda všetkým jasné, že medzi zberateľmi je vysoko cenená. Za jej cenu si môžete kúpiť slušný Mercedes.

17. Najdrahšia kniha na svete

Biblia má mnoho prvenstiev, no je tiež najdrahšou knihou na svete. Môže za to jediný exemplár ocenený aukčným domom Sotheby’s v hodnote 14 miliónov dolárov. Kniha žalmov známa aj ako The Bay Psalm Book je poetickým prekladom Biblie z pobrežnej kolónie v Massachusetts od Puritánskych ministrov z roku 1640. Neobyčajná je určite už len tým, že je celkom prvou knihou, ktorá bola na území USA tlačená a zrejme aj na celom kontinente. Celkovo vytlačili 1700 kópií, dodnes sa objavilo len 11 a 6 v úplnom stave Táto konkrétna je však najzachovalejšia.   (zdroj: http://www.sothebys.com )

18. Najdrahšia novodobá slovenská

Pred niekoľkými rokmi vyšla na Slovensku verzia Biblie v drahokamami. Biblia Dalí bola obohatená slovenskou verziu prekladu Spolku sv. Vojtecha, no najmä ilustráciami Salvadora Dalího. Vyrobili len 333 kusov s cenou 2990 EUR. Dnes už nenájdete žiaden voľný kus. Iný prípad je Rodinná Biblia, špeciálne materiálovo vyhotovená Biblia so slovenským prekladom a obrazovými stranami zloženými z rôznych iných slávnych Biblií tak, že tvoria celok.

Stredoveká Biblia

Zdobená zlatom v štýle stredovekých kníh bola v predaji za 1850 EUR. Prvý náklad s číslovanými ružencami z brúseného skla sa vypredal. Dnes je ešte v predaji druhý náklad, za rovnakú cenu.  Celá táto kniha má aj odľahčenú verziu. Neobsahuje zdobenie zlatom, tak kvalitné drahé materiály a nie je číslovaná. Stále je však zaujímavou. V predaji je uvádzaná ako Rodinná biblia (zmenšená) za oveľa nižšiu cenu.

19. Napísaná na troch kontinentoch

Bibliu písali rôzni autori na troch kontinentoch. Izrael je totiž v Ázii, časť bola písaná v Egypte a ďalšia časť v Európe.

20. Biblia ako prísažná kniha

Biblia je používaná pri prezidentskej prísahe novozvoleného prezidenta USA. Ide o tradíciu, kedy nový prezident prisahá plniť svoju úlohu zodpovedne a to položením ruky na Bibliu. Má tak symbolicky žiadať Boha aby mu pomohol a sám prisahá pred Bohom, že svoju funkciu bude vykonávať v rámci tých sľubov, ktoré jeho ústa vyslovia. Chester A. Arthur v roku 1881 a Theodore Roosevelt v roku 1901 napríklad túto tradíciu porušili, keď bibliu odmietli.

Budova kongresu USA

Nie je totiž zakotvená v žiadnom nariadení, ale je len nepísaným pravidlom. Na Bibliu sa prisahá aj v mnohých iných oblastiach. Vždy je tam symbolika prísahy pred Bohom, napríklad ak je prísaha spojená aj s výkonom funkcie blízkej Biblii. Alebo len hodnoty v danej spoločnosti sú kresťanské.

21. Biblia inšpirovala filmový Matrix

Filmová trilógia Matrix pri niektorých názvoch čerpala z Biblie. Napríklad základňa Sion je biblickou horou, alebo loď Nebuchadnezzar je pomenovaná podľa rovnomenného biblického kráľa.

22. Názov Biblia sa ujal aj inde

Hoci názov Biblia je vyhradený jednej jedinej knihe, no v komerčnom svete sa názov ujal aj v inej oblasti. Stále ide o knihu, avšak s kresťanstvom nemusí mať nič spoločné. Trúfalo tak vznikajú knihy ako Kuchárska Biblia, Vitamínová Biblia, či Biblie venované nejakej záujmovej činnosti. Nie sú pritom ničím iným, len encyklopédiou, alebo podrobným súhrnom v danej oblasti. Názov Biblia skrátka predáva. Kým u nás jej hovoríme Biblia, v anglických krajinách jej hovoria takmer výlučne The Holy Bible – Svätá Biblia. Akoby boli pripravení na to, že raz sa vrece roztrhne s Bibliami, no len jediná bude s prídavným menom „Svätá“.

Redakcia ZN.SK

Mohlo by zaujímať tiež:

ZN.SK

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.Inzercia

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu