ZN.SK
Podací lístok vydaný pri príležitosti 50. výročia zavedenia PSČ

PSČ používame už 50 rokov. Prečo sa zaviedlo a zaujímavosti

Kedy sa zaviedlo na Slovensku PSČ (poštové smerovacie číslo) a prečo vlastne? Dnes si ani nedovolíme objednávať tovar, poslať list bez PSČ..

Zľavy na wellness pobyty

Kedy sa zaviedlo na Slovensku PSČ (poštové smerovacie číslo) a prečo vlastne? Dnes si ani nedovolíme objednávať tovar, alebo poslať list bez PSČ. Uvádzame ho aj na zásielkach pre kuriérov, hoci sa neriadia žiadnou poštou a fungujú nezávisle od nej. Využívajú však často rovnakú orientáciu v rámci používaného systému. Dôležitý číselný údaj nám totiž dáva informáciu o tom, pod ktorú poštu spadá konkrétna ulica, prípadne pod ktorú obec, ak sama obec vlastnú poštu nemá. Lenže nebolo tomu tak vždy.

Podací lístok vydaný pri príležitosti 50. výročia zavedenia PSČ

foto: Podací lístok vydaný pri príležitosti 50. výročia zavedenia PSČ

Kedysi triedili zásielky geograficky zdatní ľudia

Do II. svetovej vojny nikto ani nechyroval, že by mimo uvádzanie mesta a ulice bolo raz potrebné uvádzať aj niečo navyše. Najmä v prípade veľkých miest sa však už v Amerike dávno používali rozlišovacie kódy podľa jednotlivých zón. Postupne sa však aj v Európe začal zvyšovať objem pošty a Československo nebolo výnimkou. Obdobie 60-tych rokov je obdobím výrazného zvýšenia komfortu, gramotnosti, vzdelanosti a poštového styku. Obrovský objem pošty si žiadal automatizáciu, zadeľovacie linky a kým dovtedy to robili manuálne ľudia mimoriadne „obratní“ v geografii svetovej aj domácej, neskôr postačilo zaviesť zmenu. Systém PSČ a systém zadeľovania vnútroštátnych zásielok práve podľa neho.

Zavedenie PSČ bolo verejnosťou odmietané. Museli si zvykať a niektorí brali mimoriadne osobne to, že k ich menu, číslu ich domu a mestu bolo nutné pridávať nový údaj. Mali z toho zvláštny pocit diktovania. Iní si zvykali len ťažko, prípadne čísla plietli, alebo triafali náhodné. Pracovníci na poštách mali mnoho práce s osvetou a pripomínaním. Prípadne dohľadávaním PSČ pre zákazníkov podávajúcich zásielky.

Zaujímavosti o zavedení PSČ

Od zavedenia PSČ uplynulo 50 rokov, čo si pripomína aj Slovenská pošta v rámci filatelistického tovaru. Zaujímavosťou nepochybne je fakt, že od jeho zavedenia dňa 2. januára 1973 a veľkej kampani, ktorá mala Československo uviesť do používania tejto novinky, sa veľa nezmenilo. Pôvodné nastavené pravidlá pre PSČ zostali zachované dodnes. Len vznikom nových pôšt sa dodržiava podobnosť základu a odlišnosť posledných dvoch číslic. Napríklad vznik novej pošty v Čadci, ktorá pôvodne požívala 022 01, priniesol 022 04, pritom pošta 022 02 a 022 03 zatiaľ nie je a číselný rozsah sa „drží“ pre budúcnosť. Zaujímavé je, že rovnaké PSČ (ZIP code) má aj americký Boston  v štáte Massachusetts.

  • pražské začínajú a dodnes začínajú číslicou 1.
  • najnižšie poštové smerovacie číslo u nás má Žilina, ktorej séria začína už na 010 01
  • nulou – čiže 0 – začínajú severné a východné oblasti Slovenska, napríklad Prešov má 08
  • pošty v Banskobystrickom kraji nesú na začiatku deviatku, Košice 04 a Bratislava si drží osmičku.
  • celoslovensky najznámejšie PSČ je vďaka desaťročiam znejúcej adrese „Mlynská dolina 84545 Bratislava“ z éteru verejnoprávnej televízie je práve 845 45.
  • PSČ tvorí trojčíslie a dvojčíslie, ktoré oddeľuje medzera. Rôzne mestá majú svoj rozsah, aj preto, že sa počíta s budúcnosťou a prípadným rozširovaním.
  • Chyba v PSČ môže spôsobiť zdržanie zásielky a jej nedoručenie v garantovanej lehote. Je zdržaním aj pre pracovníkov pošty, no i také zásielky sa darí doručovať. So zdržaním.
Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu