Keď si vodič bratislavskej MHD spraví vychodňarsku diskotéku v buse

Keď si vodič bratislavskej MHD spraví vychodňarsku diskotéku v buse

Cestujúci v jednom z bratislavských autobusov mestskej hromadnej dopravy boli pri jednej z jázd autobusu 1054 linky 87 poriadne zaskočení tónmi, ktoré sa ozývali z nekrytej kabíny vodiča. Extrémne silná hlasitosť hudby ľudí znepokojovala, aktivovala vzájomné pohľady, ale pre pokoj v jazde a incidenty, aké nie sú ničím neobvyklým, nikto nezakročil. Aspoň tak zhodnotil situáciu muž, ktorý vzdal sťažnosti ako niečo, čo je celkom zbytočné a nič neriešiace.

Vodič MHD a interiér autobusu v MHD

Vodič, ktorý spustil diskotékové vypaľováky si podľa repertoáru pomýlil región a aj dobu. Sám pripadal cestujúcim ako nepokojný a roztržitý. Čo sa ozývalo počas hodinovej jazdy v zápche z vodičovej kabíny?

Východniarske hity v bratislavskej MHD

Po rómskych energických tónoch so spevom v rómštine sa nerómsky vodič preorientoval na tóny skladieb s priveľmi sileným až prehnaným východniarskym nárečím. Hudba, aká sa vôbec v hlavnom meste nevyskytuje, s vlastnosťami, ktoré sú pre západné Slovensko veľkou neznámou. Piesne s podivnými textami o výnimočnosti východniarov, ich odolnosti voči práci a alkoholu, výdrže v rámci zábav a tancovania, prípadne výdrže v rámci tancovania a alkoholu, neraz vyzdvihovali východniarskym nárečím jedinečnosť ľudu z východu. Iné skladby približovali poslucháčom len pomery na východniarskej zábave, ako inak,  s nárečím a na plné gule.

Skladby diskotékového typu s rýchlou rytmikou s výraznými slovíčkami v nárečí neraz cielene menovali okresné mestá východného Slovenska. Trúsili poznámky na adresu západného Slovenska. Kvalita hudobného prednesu bola diskutabilná, avšak vzhľadom na spevácke zastúpenie a nasadenie šlo o zdanlivo populárne hity. Ibaže v nesprávnom regióne. Ani MHD nie je správne miesto.

Vodič provokatér, či milovník hudby?

Pohľad na ľudí

Celkom iný rozmer malo pozorovať ľudí. Vzhľadom na vyšší počet ľudí z východného Slovenska v Bratislave sa možno nikto neodvážil zakročiť. Ani so slovami kritizujúcimi hudobný obsah, ani proti hudbe samotnej. Pri konci každej z asi dvadsiatky pesničiek si niektorí povzdychli, v niektorých očiach bolo dokonca badať túžbu po tom, aby šlo o poslednú. Vzhľadom na situáciu na Hradskej ulici podaktorí celkom vystúpili a šli pešo, len aby unikli hlasitosti. Viacerí cestujúci sa totiž zhodli, že pre takéto správanie musel mať vodič dôvod. Vážny, alebo menej vážny, ktorý by mohol protestom ešte viac rozhorieť.

Zhodli sa však aj na jednom. Čisté východniarske pesničky, v ktorých sa len s ťažkosťou rozumie slovo, s prvkami techno a DUA YAMAHA, nie sú nič pre cestujúcich v Bratislave. Najmä ak sa skladby pokúšajú opakovane vysmievať z Bratislavy, urážať prvky spojené s Bratislavou. Zreteľne a počuteľne. Pokus vytvoriť zábavu pre úzky okruh ľudí z konkrétnych regiónov v hlavnom meste asi nevyjde. Úsmevný je aj fakt, že ak vodič prichádza z východu a západ mu dal príležitosť na prácu, možno je na mieste sa voči cestujúcim aj zamestnávateľovi správať trochu inak.

Radi by sme identifikovali, čo to vôbec hralo. Je vám to povedomé?

Námet, video a foto nám zaslala Renátka Z. Článok pripravil autor nepochádzajúci vôbec zo západného Slovenska.


Roman Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.