Kirgizsko premenuje svoje "sovietske" názvy, Rusko protestuje

Kirgizsko premenuje svoje „sovietske“ názvy, Rusko protestuje

Biškek, hlavné mesto postsovietskeho Kirgizska (Kyrgystán), plánuje premenovať svoje štyri obvody, ktoré ešte stále nesú názvy z dôb Sovietskeho zväzu. Správa hlavného kirgizského mesta zámer zmeniť názvy argumentuje zastaranosťou a neaktuálnosťou. Názvy obvodov Leninova štvrť, Sverdlova štvrť poukazujú na sovietskych politikov a štvrte Októbrová a 1. Mája zase poukazujú na konkrétne udalosti revolúcie a oslavy práce. Tieto názvy v roku 2022 a 2023 nekorešpondujú s aktuálnou politikou a dobou ako takou. Niečo také sa však nepáči Moskve, ktorá tento zámer začala brať „osobne“.

Biškek Kirgizsko

Vraj útok voči Rusku a ruskému jazyku

Napriek tomu, že politika slobodného Kirgizska by mala byť v rukách Kirgizska, aktuálne snahy o podporu kirgizského jazyka a obmedzenie ruštiny spolu so zámerom premenovať štvrte hlavnej kirgizskej metropoly, sú v Moskve brané ako útok na Rusko. Niektorí ruskí zákonodarcovia sa tak vyjadrujú odmietavo a neváhajú použiť aj tvrdé prirovnania, či predpoklady uberania sa budúcch opatrení kirgizskej vlády smerom k potlačovaniu ruského jazyka a národnosti v krajine. Ako príklad je používané Gruzínsko, či Ukrajina, kde sa znižuje pomer používania ruštiny a mladšie generácie používajú skôr svoj národný jazyk.

Zaujímavosťou pritom je, že samotné Rusko po rozpade Sovietskeho zväzu, premenovalo viacero zemepisných názvov a ulíc a na mnohých miestach sa samo vzdalo prepojení na Lenina, Stalina, či konkrétne politické udalosti. Snahy Kirgizska však vyvolávajú vášne, ktoré aj samotné Kirgizsko nepokladá za adekvátne, ak ide o ich vlastné vnútroštátne záležitosti. Najmä dôležité názvy v ich krajine sa netýkajú ich krajiny, ich histórie a kultúry, ale udalostí a ľudí, ktorí nemajú pre moderné Kirgizsko význam.

informácie uvádza aj www.rferl.org, foto: pixabay

Ohodnoťte článok post

Roman Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.