ZN.SK
Stredoveká Biblia

Biblia pôvodná, v slovenčine a jej rôzne podoby po súčasnosť

Ako sa k nám dostávala Biblia v slovenčine? Takzvaný Sinajský kódex, najstaršia zachovaná časť Biblie, obsahuje časť Starého a veľkú časť Nového zákona.

Kniha, ktorá nie je u nikoho doma len tak pohodená hocikde. Často je súčasťou rodinného dedičstva. Najmä ak sú tie najstaršie a najcennejšie. Nadchýňa ich obsah, staré písmo, ilustrácie. V nemeckých, či talianskych rodinách sa dedia také kúsky, že o ich pravej hodnote ich majitelia ani nechcú počuť. Sú dedičstvom, niekedy od neznámeho a nepodpísaného autora, inokedy slávneho vystopovateľného pôvodu. Chrámy a kostoly aj na Slovensku majú rôzne Biblie.

Stará Biblia, vydanie, dostupnosť a preklady

Kostoly používajú novšie, no ako relikvie sa uchovávajú aj staršie muzeálne kúsky. Nádherná zbierka Biblií a rôznych liturgických textov a publikácii sa nachádza v Diecéznom múzeu v Nitre, ale aj v rôznych kláštoroch a súkromných zbierkach.

Najstaršia zachovaná verzia Biblie

Rôzne miesta sveta si vytvárali svoje rozmnoženiny, prácne prepisovali a vytvárali tak nové diela ako kópie pôvodného. Takzvaný Sinajský kódex, najstaršia zachovaná časť Biblie, obsahuje časť Starého a veľkú časť Nového zákona. Pôvodne zrejme obsahovala aj ďalšie časti. Dnes si ju môže pozrieť každý na internete. Rôzne knižnice sveta majú jeho jednotlivé časti ako cenné bohatstvo svojho archívu. Celý kódex je v gréčtine a od súčasnej verzie sa takmer nelíši. Pochádza zo 4.storočia nášho letopočtu a objavili ju v roku 1844 v Kláštore sv. Kataríny na hore Sinaj. Áno, tá čo leží uprostred arabského sveta. Na to, aby bolo možné spojiť zachovaný kódex dohromady, bola nutná spolupráca  knižníc z Petrohradu, Britskej Kráľovskej knižnice, aj Univerzitnej Knižnice v Lipsku. Výsledok je online na: http://www.codexsinaiticus.org/en/

Preklad Biblie, sinajský kódex

Podobne starý je Vatikánsky kódex uložený v jeho archívoch. Keď v roku 313 získali kresťania možnosť slobodne sa hlásiť ku svojej viere na základe slobôd vydaných rímskym cisárom Konštantínom I. Veľkým, objavujú sa aj prvé kompletné vydania Biblie.

Neprehliadnite:

Cyril a Metod a ich preklad do staroslovienčiny

Historicky významným faktom je, že staroslovienčina, náš pôvodný jazyk bol jedným z prvých, v ktorých sa objavila Biblia. Dovtedy bola len v hebrejčine, aramejčine, gréčtine a samozrejme dôležitej latinčine. Bolo nemysliteľné, aby nejaký jazyk bezvýznamných Slovanov a konkrétnej bezvýznamnej oblasti, bol ďalším z nich. Lenže stalo sa. Vďaka Cyrilovi a Metodovi. Pochopili, že ak sa má šíriť kresťanstvo v našich končinách a vymietiť sa tak má pohanské uctievanie prírody, obetovania a rôznych zvyklostí, musia k ľuďom prehovoriť. Cudzou rečou? Ťažko. Muselo to byť rečou, ktorej rozumejú. Cyril a Metod sa medzi rokmi 862 až 885 postarali o preklad do staroslovienčiny a práve tento preklad sa potom šíril aj do iných slovanských krajín a jazykov.

Biblia ako najdôležitejšia kniha v stredoveku

Pôvodne sa o množenie Biblií starali  mnísi v kláštoroch, ktorí svoje životy v stredoveku zasvätili ručnému prepisovaniu a prekresľovaniu ilustrácií.  Trvalo to celé mesiace až roky, aj preto mala každá Biblia vysokú hodnotu. Kým v roku 1455 sa Biblia stala prvou knihou tlačenou na kníhtlači, trvalo ešte dlho než sa tento vynález dostal na Slovensko, vtedy ešte Uhorsko. Najstarší preklad v jazyku podobnom na dnes bližšiu slovenčinu, má pochádzať z roku 1469. Ide o časť prekladu Svätého písma, ktorý je uložený v ostrihomskej knižnici. V roku 1581 bola v Bardejove vytlačená najstaršia tlačená Biblia u nás. Ide však o verziu v staročeštine, ktorá bola taktiež na našom území v rámci liturgie svojho času používaná. Jediný kus, ktorý sa zachoval dodnes a je identifikovaný, je ten v Národnej knižnici v Martine.

Stará Biblia, vydanie, dostupnosť a preklady

foto: ilustračná snímka zahraničného zdobenia obálky

Osobitný preklad vyhotovili v 18. storočí kamalduskí mnísi, ktorí pôsobili v Nitre aj v Červenom Kláštore. Vo svete, aj v našich končinách, ručne prepisované Biblie ručne zošívané s ručne vyrábanými obálkami mali rôzne vyhotovenia. Niekedy aj obálky upravené tak, aby mohli ukrývať, či priamo vystavovať prach z múmií svätcov, či priamo relikvie – články ich prstov. Obľúbené boli aj Biblie typu „Pauperum“, čiže s menej textom a viac obrázkami, aby jej porozumeli aj negramotní.

Biblia Pauperum

Biblia pauperum v samostatnom článku už čoskoro, zdroj foto: wikimedia

Ďalšie preklady a známe vyhotovenia

Prvý tlačený preklad v dvoch osobitných zväzkoch pripravil v rokoch 1825 a 1832 evanjelický kňaz Juraj Palkovič. Skalický rodák František Víťazoslav Sasinek (1830-1914) bol jeden z najvýznamnejších slovenských historikov svojej doby. Tvoril a venoval sa našej histórii v čase tvrdej maďarizácie, kedy Maďari usilovali vymietiť slovenčinu, slovenské národné uvedomenie a nebolo žiadúce posilňovať čokoľvek slovenské. Bol tiež profesorom a kazateľom. Vytvoril mnoho dôležitých historických textov a štúdií, taktiež sa zaslúžil o vlastný preklad Biblie, no tá sa nakoniec netlačila.

V spisovnej slovenčine vyšiel prvý slovenský preklad až v roku 1926. Zaujímavosťou je, že sa na nej podieľal, mimo iných, aj Andrej Hlinka. V roku 1936 vyšiel preklad luteránskeho farára Jozefa Roháčka z pôvodných verzií Biblie, pričom v rovnakom roku vyšiel evanjelický preklad Biblie, ktorý mohol nahradiť českú tzv. Kralickú Bibliu, ktorú evanjelici čítali dovtedy. Evanjelici ho neskôr aktualizovali a v novej verzii vyšiel v roku 1977. Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme sa zaslúžil o dôležitý preklad, ktorý v roku 1995 dospel do najúplnejšej podoby

Spolok sv. Vojtecha a jeho preklad

Spolok svätého Vojtecha sa zaslúžil o preklad Biblie do slovenčiny, ktorý sa objavuje aj v množstve slovenských vydaní a v masovo tlačených verziách. Pre rozsiahlosť textov to však nebolo hneď.  Preklad Starého zákona sa dokončil v roku 1955, kým Nový zákon dokončili v roku 1986. Tento preklad sa používa ako text Biblie v bežne dostupných knihách a taktiež vydavateľstvom IKAR v jeho špeciálnych hodnotných vydaniach. Bez tohto prekladu by sme boli odkázaní na niektoré staršie v staršom jazykovom znení s archaizmami, čiže výrazmi, ktoré by komplikovali pochopenie súčasného čitateľa.

Zlatá Biblia

Vyhotovenie Biblie, ktoré sa na Slovensku objavilo v roku 2009 bolo síce drahé, pre zberateľov veľmi cenné, no taktiež veľmi rýchlo vypredané. Zlatá Biblia je dokonca medzi niektorými zberateľmi vzácnych kníh dodnes veľký pojem. Šlo o limitovaný číslovaný počet kníh, každý jeden z celkového počtu 500 kusov bol ručne vyrobený unikát v koženej väzbe. So zlatotlačou, zlatorezom a kovanými rohmi so sponou. Zložená je zo slovenského prekladu Spolku sv. Vojtecha, a po ilustračnej stránke je vytvorená z rôznych Biblií, ktoré sú súčasťou zbierky Rakúskej národnej knižnice. Ilustrácie tak pochádzajú z Viedenskej knihy Genesis zo 6. storočia, Parížskej vreckovej Biblie, Neapolskej Biblie roku 1360, ale aj zo Svätováclavskej Biblie.

Biblia Dalí

Biblia Dalí je unikát. Pred niekoľkými rokmi bolo vydaných len 333 kusov tejto knihy a predávaná bola za 2900 EUR. Napriek tomu na Slovensku našla záujemcov a za pár týždňov sa celý náklad vypredal. Zaujímavosťou je, že každá z kníh bola ozdobená troma drahými kameňmi. Každá z kníh mala vlastnú kombináciu kameňov a neexistovala rovnaká kombinácia. Zdobená zlatom s prekladom Spolku sv. Vojtecha aj s celým limitovaný nákladom tvorila slovenskú Bibliu už dnes vyššej hodnoty, než za ňu dali prví kupci. Biblia ilustrovaná ilustráciami Salvadora Dalího, je často abstraktná, no umelecky hodnotná.  Dnes ju nikto neponúka na predaj, pretože vie, že investoval do umenia. Mimo to, aj do drahých kameňov.

V predaji je dostupná len ak v českej mutácií za 76 000 Kč. V Čechách, hoci ide o väčší trh a viac majetných ľudí než u nás, prekvapivo nebodujú drahé knihy ako súčasť oblasti kultúry a umenia.

Hotelová Biblia

Stretávame sa s nimi v hoteloch na celom svete mimo moslimské a hinduistické krajiny. Biblia ako súčasť stolíka v hoteloch sa stala pravidlom a bežnou súčasťou ubytovania v hoteloch USA, ale aj v mnohých na Slovensku či v okolitej Európe. Nový zákon v podobe hotelovej Biblie má počiatky u spoločnosti Gideon. Tú založili v roku 1899 pôvodne traja podomoví predajcovia kníh a Biblie.

Hotelová Biblia

Po pár rokoch fungovania prišli s nápadom inšpirovať a oslovovať priamo hotely s tým, aby nakupovali Biblie do jednotlivých izieb. Hotely v USA a postupne aj vo zvyšku sveta mohli dokonca bezplatne izby vybaviť Bibliou, ktorá sa tak stala jednou z najkradnutejších trofejí z hotelových izieb mimo mydielka a uteráky. Viac o hotelovej Biblii sa dočítate v tomto článku.

Biblia s kovovým razidlom

Biblia, ktorá v roku 2006 prišla na trh v obmedzenom pošte, priniesla rozsiahle dielo celej katolíckej verzie Biblie s 1189 kapitolami 46 kníh Starého a 27 kníh Nového zákona. To všetko obsahovo vylepšili ilustrácie Gustava Dorého, no samotnú väzbu ozvláštnila plechová razba, ktorá tak do knižníc slovenských rodín priniesla neobyčajnú knihu Prvá obálka je totiž kovová s biblickým vyobrazením. Úvodné strany knihy sú tvorené rodokmeňom. Dnes už táto kniha nie je v žiadnej voľnej zásobe a záujemca o ňu by musel mať mimoriadne šťastie, ak by našiel výtlačok v stopercentnom stave a nevyplneným rodokmeňom. Azda tam, kde si Bibliu ctili na toľko, že odmietli vyplniť aj vlastný rodinný rodokmeň.

Klasická ako tá s kovovými rožkami

Mnoho verzii Biblie je už na trhu vypredaných. Spolok sv. Vojtecha má v ponuke niekoľko vyhotovení a stále sa úspešne predávajú. Viacero vydavateľov vypredalo svoje zásoby a dnes viac menej nie je toľko Biblií, ako napríklad v USA, či v Nemecku, kde si môžete vyberať z niekoľkých desiatok verzií.

V roku 2009 u nás mimo iných vyšla aj tá, ktorú predajcovia a kníhkupcovia rozlišujú ako Bibliu s kovovými rožkami. Veľká kniha vo vlastnom papierovom obale, je predávaná ako viditeľne nečítaná a pred vami neotváraná kniha. Veľká, respektíve väčšia než bežné knihy. S tmavomodrou obálkou a naozaj kovovými spevnenými rohmi obálky v štýle starých veľmi často používaných kníh. Oplechovanie rohov malo pomáhať pri otváraní ťažkej väzby a vyhnúť sa opotrebovaniu rohov. Táto konkrétna v úvode obsahuje strany pre zápis rodinnej kroniky. Okrem Starého a Nového zákona má aj mapu Svätej zeme a množstvo poznámok, či aj v tomto prípade ilustrácie rytinára a ilustrátora Gustava Dorého. Táto Biblia je pritom stále v predaji.

Rodinná Biblia

Dosiaľ najdostupnejšia je Rodinná Biblia, ktorá sa pred časom objavila neprehliadnuteľne v mnohých médiách. Pôvodne šlo o limitovanú edíciu len niekoľkých Biblií, ktoré boli ponúkané s číslovaným ružencom brúseného skla. Až po vypredaní prvého nákladu sa doplnilo niekoľko výtlačkov. Kniha, ktorá stojí 1850 EUR sa tešila svojho času veľkej obľube a jej druhé vydanie je stále v predaji. Po materiálovej stránke je zaujímavá obálkou, aj 24 karátovým zlatom obohatené grafiky vedia dostatočne zaujať. Celá Biblia je tvorená výtvarným umením z rôznych iných významných Biblii sveta z národných zbierok z celej Európy.

Stredoveká Biblia

Mnoho strán tejto knihy zaujme krásou ilustrácií. Práve tie zaujalo v médiách aj fotografov, či kameramanov televízií. Priamo aj tých, ktorí si prídu na Bibliotéke každý rok v takejto knihe zalistovať. Tradične sa totiž Rodinná Biblia prináša aj na toto knižné podujatie. Pokojne tomu môže byť tak aj v novembri roku 2020. Zaujímavosťou je, že je na trhu aj zmenšená verzia tejto drahšej limitovanej knihy. Je ňou zmenšená Rodinná Biblia.

Zmenšená lacnejšia Rodinná Biblia je po obsahovej stránke plnohodnotnou kópiou veľkej drahej knihy. Nemá však také zdobenie obálky a tak nákladnú koženú väzbu. Rovnako tak ilustrácie nie sú zdobené zlatom, ale sú klasickou farebnou tlačou.. Kniha si však zachováva kovové rožky, plný rozsah, stranovanie a obsahuje aj kríž. Ilustrácie oboch kníh pochádzajú zo 40 knižníc sveta zahŕňajúcich 356 iluminácií pôvodných starých rukopisných Biblii. Aj zmenšená verzia knihy má časť venovanú rodokmeňu rodiny.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu