Kniha: Tajné dejiny Slovenov a Uhorska od Oskára Cvengrosha

Neobyčajná kniha: Tajné dejiny Slovenov a Uhorska od Oskára Cvengrosha

Ťažko opakovateľná kniha plná faktov, teórií, vlastných výskumov, ktorá celkom popiera to, čo sa učíme na hodinách dejepisu len preto, že to tvrdil hoci len jeden dobový historik nežijúci v dobách, ktoré popisoval, môže otriasť vašim presvedčením. Ak aj nie, môže aspoň otvoriť zaujímavé otázky a nové témy, o ktorých ani netušil, že môžu existovať. Kniha Tajné dejiny Slovenov a Uhorska prinášajú význam mnohých slov a geografických názvov v celkom inej rovine.

Tajné dejiny

Pre čitateľa je pripravených toľko prekvapení a rovnako tak mnoho momentov, kedy bude dávať viac faktov  zmysel, že je ťažké predstierať, že táto kniha neexistuje. Pochopiteľne, ani autor nie je dobovým historikom, ktorý by mohol autenticky povedať, že „takto to bolo“.

Prekvapení oveľa viac, ako môže článok priblížiť

Vedeli ste, že pojem Uhor pomenovával kedysi obyvateľov Uhorska, ktorí hovorili slovenskými nárečiami, všetky už neexistujúce panónske dialekty, slovinské nárečia a ďalšie? Len udalosti z 18. a 19. storočia zapríčinili, že sme Uhrami začali nazývať tých, čo sú Maďari. Uhor pritom nie je Maďar, keďže aj ako autor poznamenáva, genetika nepustí. Ani čistého Maďara dnes nemožno nájsť. Kým s týmto podloženým faktom sa stretnete hneď na začiatku, mnoho ďalších už s čitateľom otrasie oveľa vážnejšie. Autor, ktorý na diele pracoval niekoľko rokov, totiž podrobne skúmal mnoho slov. Čiže aj názvov, lokalít, obrovské množstvo dobových máp, kníh a zápiskov. Siaha aj po genetických testoch haploskupín, ktoré dokazujú viac, ako mohli v minulosti historici vedieť.

Tajné dejiny

Autor podrobne rozoberá vznik slov, názvov a sleduje aj pôsobenia a výskyt iných názvov. Už pomenovanie Uhrov ako Ungarov a Hungarov spája s bulharskými kmeňmi Ogurov, ktorí obohatili pôvodný maďarský kmeňový zväz a aj preto ich historici nazývajú Ogrami, Ugrami, a v latinských prameňoch ako Ungarov, Ungarii a neskôr Hungarii. Je pritom jeden z mála autorov, ktorí otvorene priznávajú dávnu minulosť spojenú s Chazarmi, národom hovoriacim starou turečtinou. Spojitostí s Turkami spomína ešte viac. Pozostatkom sú tri stovky pôvodných slov, ktoré zostali v maďarčine dodnes.

O Maďaroch autor rovnako tak píše ako o tých, ktorí v prvej polovici roku 896 uzavreli dohodu s Moravanmi. Stalo sa tak po porážke v Bulharsku ustupujúc pred Pečenehmi. Vďaka dohode ich nemalý počet mohol zostať v redšie osídlenej Morave. Maďari tak prišli, čo potvrdzuje aj mnoho ďalších zdrojov, na územie Veľkej Moravy v mieri. Odtiaľto plánovali svoje výboje do okolia. Historických údajov je však v knihe toľko, že hoci sme len na začiatku, dozvedáme sa oveľa viac. História Maďarov je veľmi chudobná na zachované písomné pramene. Ich nárok na Panóniu bol mylne postavený na myšlienke pravlasti, pričom šlo len o podrobené územie. Kniha pritom nie je ani tak o Maďaroch, ako o veľmi podrobnom pohľade na strednú a východnú Európu. Je pohľadom na veľké množstvo udalostí, názvov.

Tajné dejiny

Význam slova a podrobné skúmanie spojitostí

Tourkoi je pojmom, na ktorom je postavená veľká časť knihy. Autor v ňom nachádza mnoho pojmov. Nepomenúva totiž len označenie kmeňov s ktorými mali Maďari viac ako len niečo spoločné, ale spája ho s históriou území, geografickými názvami a udalosťami. Prekvapivé spojitosti nachádza aj pri pomenovaní úhorov ako takých, podlhovastých rýb, s ktorými sa stretáva aj v písomných prameňoch, či legendách. Odrazu aj v jedinom slove sa nachádza veľké množstvo zaujímavostí a ukrytých tajomstiev. Pritom všetkom pôsobí nedôveryhodne, ak sa v niečom autor rozchádza so zaužívanými názormi a s tým, ako by to malo byť. Jednoducho preto, že sa výskumu nikto nevenoval, alebo k odpovedi dospeli inou cestou.

Ťažko preto knihu stavať pred všetko ostatné a tvrdiť o nej, že by mala byť jednoznačnou cestou k náprave chápania toho, aká je skutočná história Slovanov, Slovenov, Slovákov, Maďarov a ďalších kmeňov či národov v strednej, južnej a východnej Európe. Je len ďalším pohľadom oproti tým, ktoré už boli prijaté. Dôkazy a tvrdenia však neraz predkladá dôveryhodnejšie a postavené na lepších základoch, ako to, čo sme tušili a poznáme dnes len vďaka akýmsi odhadom. Autor v mnohých prípadoch vychádza z písomných dobových prameňov, ktoré neskúma povrchne, ale pokúša sa preniknúť do hĺbky, hľadá súvislosti, rozdiely  v jazykových pomenovaní a hľadí na ne bez potreby prikláňať sa na silu k niektorému z názorových táborov.

Tajné dejiny

Kniha hľadí na mnoho detailov, na mená, erby, pomenovaniam, bežné slová v rámci bežného jazyka. Skúma ich pôvod, spojitosti, zachádza pritom ešte ďalej. Pritom vytvára pútavé čítanie, ktoré otvorí celkom neznámy svet, aký sa otvára len tým, čo po knihe siahnu. Akoby sa o niektorých zaujímavostiach nesmelo vedieť len preto, že nesedia do výkladu histórie iných krajín a my by sme sa tým pádom mali podriadiť.

Kniha v netradičnom formáte

Kniha, ktorá sa na pultoch kníhkupectiev objavila už v roku 2017, je zaujímavým prekvapením. Stojí preto za zmienku, ako aj za čas čitateľa a nadšenca histórie, prečítať si naozaj neopakovateľnú literatúru faktu, knihu Tajné dejiny Slovenov a Uhorska. Knižka z vydavateľstva Eko-konzult je väčším formátom príbuzným A4, plne grafická, na kvalitnom lesklom papieri. Dôvodom je veľké množstvo máp a nákresov v slovenskom jazyku, ktoré si vyžadujú farebné odlíšenia. Súčasťou sú erby, fotografie, dobové mapy a rôzne ilustrácie. Ťažká a na čítanie náročná kniha má 296 strán. Náročná nie pre nezrozumiteľnosť, ale pre množstvo faktov, historických súvislostí a zaujímavostí, ktoré je ťažké spracovať v hlave, najmä za krátky čas.

Žáner: literatúra faktu, Dejiny
ISBN: 978-80-8079-265-7
Rok a mesiac vydania: 2017/03
Počet strán: 296
Väzba: Knihy viazané
Formát: 195 × 276 mm
Hmotnosť: 1359 g

4.5/5 - (2 votes)

Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.