ZN.SK
zvonárstvo a kniha Spiritz

Nová kniha Juraja Spiritzu Zvony a zvonolejárstvo na Slovensku

Knižná novinka s názvom Zvony a zvonolejárstvo na Slovensku. Dobrá správa pre všetkých kampanológov, vlastníkov a správcov zvonov, zvonárov…

Knižná novinka s názvom Zvony a zvonolejárstvo na Slovensku. Dobrá správa pre všetkých kampanológov, vlastníkov a správcov zvonov, zvonárov, ale aj všetkých záujemcov o kultúru a kultúrne dedičstvo. Dlhoočakávané životné dielo slovenského historika, archivára a kampanológa Juraja Spiritzu (1935) je konečne na svete. Kniha s názvom Zvony a zvonolejárstvo na Slovensku vznikala dlhé roky a okrem samotného autora sa na jej vzniku podieľali kampanológovia Radek Lunga a Juraj Gembický a autorovi blízki Sylvia Spiritzová a Martin Spiritza.

Fenomén výroby a používania zvonov

Výroba a používanie zvonov je fenomén, ktorý je tradičnou súčasťou slovenskej kultúry. Patrí do jej historického dedičstva, no pritom je stále živé a aktívne. Slovensko je prvá krajina na svete, ktorá ručnému zvoneniu priznala hodnotu chráneného prvku v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva. Vysoká autentická hodnota kampanologického dedičstva etabluje našu krajinu ako rovnocenný článok zdieľaného európskeho kultúrneho priestoru a nová publikácia je jeho hmatateľným dokladom.

Kniha Juraja Spiritzu sumarizuje poznanie o historických zvonoch a ich výrobcoch od 7. do 21. storočia. Autor zdokumentoval tisíce zvonov v historických sakrálnych i svetských objektoch. Kapitoly o výrobe a kultúrnom význame zvonov doplnil encyklopedickým katalógom 306 biografických hesiel zvonolejárov a zvonolejárskych firiem činných na území Slovenska. Obsah je bohato ilustrovaný fotografiami zvonov, zvoníc, veží, zvonolejárov i dobových dokumentov. Erudovanosť autora je zárukou vysoko kvalifikovaných vedeckých poznatkov, ktoré zásadným spôsobom menia náš pohľad na zvony ako súčasť pamiatkového fondu Slovenska.

994 zvonov a zvončekov ako národných kultúrnych pamiatok

Ústredný zoznam pamiatkového fondu SR eviduje 994 zvonov a zvončekov ako národných kultúrnych pamiatok. V skutočnosti sa v našich objektoch nachádzajú ďalšie stovky predmetov, ktoré majú potenciál stať sa súčasťou pamiatkového fondu Slovenska. Ich terénny a archívny výskum je však mimoriadne náročný a vyžaduje si špecifické odborné znalosti. Pamiatkový úrad SR preto víta aktivitu odborníkov, ktorí svojou prácou dokážu obohatiť poznanie nášho historického dedičstva. Len skutočným poznaním pamiatkových hodnôt sa buduje pozitívny vzťah ľudí ku kultúrnemu dedičstvu a len ľudia s týmto vzťahom ho dokážu aj aktívne chrániť. Aj to bol dôvod, prečo sa bývala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová rozhodla podporiť publikačný projekt Juraja Spiritzu. Nové fakty o zvonoch a zvonolejároch budú zároveň slúžiť ako podklad pre vyhlásenie ďalších predmetov pamiatkovej hodnoty za kultúrne pamiatky.

zvonárstvo a kniha Spiritz

Veríme, že obsahovo i graficky kvalitne spracovaná publikácia prispeje k šíreniu poznania o mimoriadnom bohatstve zvonov na území Slovenska, ich originalite a autenticite, a tým prispeje k ich ochrane, prezentácii a aktívnemu využívaniu. Proklamovaný záujem zahraničnej odbornej verejnosti už teraz radí knihu medzi žiadané dokumenty o kultúrnych dejinách Slovenska.

Juraj Spiritz

Juraj Spiritza patrí medzi legendy slovenského vedeckého sveta. Pamiatkový úrad SR ocenil jeho mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Cenou Alžbety Güntherovej-Mayerovej v roku 2022. Profesionálny a osobný profil osobnosti Juraja Spiritzu nájdete v článku Žijúca legenda. Zvonom ako špecifickému kultúrnemu fenoménu sme venovali ďalšie dva články na našej stránke Zasa zvony … a Naše zvony a ich zvonári – nadčasový audioprojekt nehmotného dedičstva.

Stále je prístupná aj publikácia Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku v knižnej a elektronickej forme.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tlačové správy

Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií. Nahliadnite do noviniek rôznych služieb, príprav podujatí a noviniek v komerčnej sfére. Aj Vaša zaujímavosť, činnosť, alebo výrobok, môže byť v článku. Napíšte nám.

Inzercia
Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu