ZN.SK
budha karma

Čo je to karma? Obľúbené slovo, no zároveň vec viery a filozofie

Zákon karmy je taký istý, ako zákon akcie a reakcie. Jednoducho, čo dáme, to sa nám vráti.Má ju každý človek, či o tom vie alebo nie.

Čo je to karma? Ľudia toto slovo často používajú a skloňujú v každom význame, málokto vie, aká je presná definícia karmy. Má ju každý človek, či o tom vie alebo nie. Na to, ako sa karma prejaví v živote každého, má dokonca priamy vplyv. Zákon karmy je taký istý, ako zákon akcie a reakcie. Jednoducho, čo dáme, to sa nám vráti.

budha karma

Nič nie je zabudnuté

Karma je dôsledok našich predošlých činov, výsledok všetkých našich skutkov, ktoré sa zákonite musia prejaviť, lebo každá akcia vytvára reakciu. Ako sa vraví, kameň, ktorý hodíte, musí raz dopadnúť, a v dokonalých zákonoch, ktoré pracujú s absolútnou precíznosťou, nie je zabudnutý žiadny náš čin, slovo alebo dokonca myšlienka. Je odvodená od pojmu „karman“ (zo sanskritu), označujúci čin, konanie, najvyšší mravný skutok. Každý čin prináša so sebou následok, pričom platí, že kvalita činu ovplyvňuje aj kvalitu následku. Princípu príčina – následok sa nedá vyhnúť a platí neúprosne rovnako pre každého.

Karmu tvoria traja karmani

Celkový náš život, naše prejavy a spôsob fungovania v ňom ovplyvňujú teda náš budúci život. To, čo karmu tvorí, teda karman existuje v ľudskom živote v troch formách:

1.prarábdha karman – všetky naše skutky, ktoré vznikli v minulosti, a prejavujú sa dnes

2.sančita karman – skutky, ktoré sa nazhromaždili z minulosti, ale ešte sa neprejavili, čakajú na vhodnú príležitosť

3.agámí karman – vzniká na základe nášho súčasného konania a prejaví sa v budúcnosti

Poznáme to: Náhody neexistujú

Existuje tzv. karmanový zákon, čo je v podstate vzťah príčina – následok. Všetko, čo sa v našom živote deje, vrátane negatívnych udalostí nie je výsledok náhody, ale našich skutkov, myšlienok a slov. Karma človeka udáva príčinu našich skutkov – teda všetko sa deje pre naše dobro a rast. Karma človeka je jediná absolútna spravodlivosť, ktorej nie je možné vyhnúť, alebo ju obísť. Platí pre každého, bez výnimky.
Aj keď karmanový zákon je neúprosne dôsledný, je tu pre to, aby si ľudia uvedomili svoje vzorce správania sa a začali na sebe pracovali, teda zmenili svoj životný údel.

Človek je teda strojcom svojho vlastného osudu v každom momente. Každý okamih nášho života ponúka voľbu – je len na nás, ktorým smerom sa vydáme. Najľahšie je povedať: za všetko môže karma.

 

Mohlo by zaujímať tiež:

Lucia

Lucia
Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu