Dajú sa kotly na pelety považovať za ekologické kúrenie?

Dajú sa kotly na pelety považovať za ekologické kúrenie?

Okolo zvyšujúcich sa cien energií je veľká debata a ľudia uvažujú, čím kúriť, aby neplatili horibilné sumy. Aj preto začína o kotloch na tuhé palivo uvažovať čoraz širšia skupina ľudí.

úspora a ekológia

Aké sú kotly na tuhé palivo?

Trh ponúka viacero druhov kotlov: kotol na pelety, drevo alebo uhlie. Všetky musia spĺňať ekologický minimálny štandard –⁠ takzvané podmienky ekodizajnu. Ide o vypočítanú hodnotu, ktorá zohľadňuje spotrebu paliva pri maximálnom aj minimálnom výkone kotla a aj spotrebu elektrickej energie potrebnej na jeho prevádzku. Dá sa teda očakávať, že veľmi starým typom kotlov o chvíľu odzvoní.

Existuje päť emisných tried a čím je trieda vyššia, tým je kotol ekologickejší. Emisná trieda značí, koľko emisií kotol v prevádzke vypúšťa do ovzdušia. Trend je jasný – produkovať čo najmenej emisií. Kotly vo vyššej emisnej triede majú inú konštrukciu a využívajú iné spôsoby spaľovania tak, aby sa dostali na takmer nulové vypúšťanie emisií. Iné kotly sa už pár rokov ani kúpiť nedajú.

Spúšťajú sa nové dotačné programy

V máji 2022 sa spustilo tretie pokračovanie slovenského dotačného programu Zelená domácnostiam. Majitelia nehnuteľností, ktorí chcú renovovať svoj vykurovací systém, tak môžu požiadať o finančnú podporu. Dotačné programy na výmenu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie platia pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. Podpora sa týka kotlov na spaľovanie peliet, brikiet, štiepok a kotlov na splyňovanie kusového dreva. Nevyhnutnou podmienkou je náhrada kotla na spaľovanie tuhých fosílnych palív – uhlia.

Kotly na pelety sú ekologické, ekonomické aj pohodlné na používanie

Z jednotlivých typov kotlov sú najekologickejšie aj najpohodlnejšie na používanie automatické kotly na pelety. A to z niekoľkých dôvodov:

  1. Pelety sú ekologické palivo. Ide o lisované drevené piliny v tvare valčekov štandardizovanej veľkosti. Kedysi vznikali výhradne na pílach z drevného odpadu. Dnes sa väčšina spracováva v špeciálnych peletarniach, ktoré skupujú piliny z píl, a potom z nich vyrábajú pelety. Vznik paliva tak môže byť veľmi ekologický. Hlavne v prípade, že pálíte drevný odpad, ktorý by inak skončil na skládke.
  2. Cena peliet je v priebehu rokov pomerne stabilná. Ceny však kolíšu počas roka. Najlacnejšie sa dajú kúpiť v lete a na jar po vykurovacej sezóne. Na jej začiatku sú zase najdrahšie.
  3. Peletové kotly spadajú do 5. emisnej triedy. Vypúšťajú teda minimálne množstvo emisií. Konkrétne hodnoty sa líšia pre jednotlivých výrobcov a typy kotlov.
  4. Peletový kotol so zásobníkom si môže dávkovať pelety automaticky – a to vďaka ich štandardizovanému tvaru. Majitelia kotlov tak nemusia často prikladať. Stačí raz až dvakrát týždenne doplniť zásobník. Automatické prikladanie je tiež ekologické. Kotol si totiž dopĺňa palivo v takom množstve, ktoré potrebuje na vykúrenie interiéru na požadovanú teplotu. Vďaka tomu sa neprekuruje.
  5. Kotly na peletky so zásobníkom v spojení s termostatom zaistia, že si nastavíte požadovanú teplotu na termostate alebo v aplikácii na mobile a takmer sa nemusíte o kotol starať. Občas dopĺňate pelety a kontrolujete čistotu kotla.
  6. Spotreba pre menší rodinný dom nie je závratná. Pohybuje sa okolo 4,5 až 5 ton peliet za celú vykurovaciu sezónu.

Výroba kotlov na tuhé palivo

Kotly na tuhé palivo sa vyrábajú z ocele alebo z liatiny. Ich výroba síce nie je príliš ekologická, napriek tomu musia výrobcovia ocele a liatiny spĺňať platné emisné limity. To znamená, že aj v tomto odvetví je tlak na zníženie emisnej záťaže.

pelety kúrenie

Výrobcovia kotlov následne kupujú oceľové plechy alebo liatinové odliatky, z ktorých vyrábajú kotly. Taká výroba už ekologická je. Vo výrobniach sa delí a ohýba materiál. Plechy sa povrchovo upravujú, potom nasleduje montáž a balenie produktu.

Likvidácia kotla po 10 aj 50 rokoch používania je tiež pomerne ekologická. Až na dve časti sa kotol roztriedi podľa materiálu do zberne. Jediné, čo sa vyhodí, je izolácia grenamat a izolácia z minerálnej vlny. Ak vám záleží na vašej nízkej ekologickej stope, kotly na pelety sú ekologické a efektívne riešenie, ktoré vydrží naozaj dlho.


Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií. Nahliadnite do noviniek rôznych služieb, príprav podujatí a noviniek v komerčnej sfére. Aj Vaša zaujímavosť, činnosť, alebo výrobok, môže byť v článku. Napíšte nám.