ZN.SK
zvonica a hodiny

Prečo používame spojenie „ktorá bije“? A kto koho teda bije?

Slovné spojenie Ktorá bije nie je ani tak o bitke, či udierajúcej žene. Mladá generácia to občas vôbec nerozoznáva, nepoznajú veže a kukučkové

Zľavy na wellness pobyty

S rôznymi prirovnaniami, prísloviami a zosobneniami sa stretávame v bežnej komunikácií, aj v tradičnej kultúre. V knihách, filmoch, legendách, rozprávkach, alebo pranostikách. Jedno z takých slovných spojení, ktoré používame a dáva nám dnes iný význam ako kedysi, je aj spojenie „ktorá bije“. Ide tak napríklad o vety ako:

  • Keď zo služobnej cesty dorazil skôr, pochopil, ktorá bije.
  • Len čo sa šéf postavil pred zamestnancov, pochopili, ktorá bije.

zvonica a hodiny

Ktorá bije? Kto koho bije a prečo?

Dnešná mladá generácia si to už nevybavuje tak jasne, ako generácia produktívna a najstaršia. O bití sa nehovorí ako o bitke, ale odbíjaní (celých) hodín na stojacich, alebo vežových hodinách. Celé spojenia pritom nepoukazujú na údery, bitku, alebo výchovnú facku, ktorou sa má niekto spamätať. Ako učiteľ sa stretávam s pochopením mladej generácie takýchto slov tým nesprávnym spôsobom. Slovné spojenie pritom poukazuje na:

  • Náhle pochopenie a zorientovanie sa v nejakej situácii
  • Pochopenie situácie, alebo času (či inej okolnosti) na základe niečoho

Odkazuje sa na odbíjanie celej hodiny na veži, či v hodinách

Na ilustrovanie toho, prečo a odkedy má toto slovné spojenie svoj význam, musíme nazrieť do doby dávno pred mobilmi a televíziou. Kukučkové hodiny, kyvadlové hodiny naťahovacie, alebo hodiny na vežiach v strede miest, na námestiach, či na kostolných vežiach. To sú presne tie miesta, ktoré odbíjali celé hodiny, alebo polhodiny menším zvonom. Prípadne elektronicky. Počet gongov znamenal počet hodín v 12 hodinovom systéme (napr. 7 gongov pre siedmu hodinu ráno, aj siedmu hodinu večer)

Pochopiť, ktorá bije znamená, vedieť aj v úplnej tme nad lesom vďaka zvonici z dediny, koľko je hodín bez toho, aby ste museli mať hodinky so sebou. Vedieť ktorá bije je poznať, či je už 7 hodín a meškáte domov, zdržali ste sa príliš dlho na hubách, ale je to orientácia aj pre mnohých iných. Pre pastierov na lúkach, keď stratia pojem o čase a dobytku sa samému nechce automaticky z paše. Pokojne tak môže ísť aj o vetné spojenie:

Janovi dala Verona kopačky len v pondelok. Vraj potrebuje pauzu od vzťahov. No keď v utorok zazrel Veronu aj s jeho bratom Ferom, ako sa držia za ruky, pochopil ktorá bije.“  Hrubá časť vety sa tak dá napísať aj ako „pochopil, že nechcela pauzu, ale chcela Fera.

Slovné spojenie je tak mladšou generáciou chápané nesprávne a nie vždy je v školách priestor na to, pripomenúť, aký je jeho skutočný význam. Uvedomujúc si to k zlepšeniu azda prispeje tento článok.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu