Čo je to epiteton? Básnický prívlastok s preneseným významom

Čo je to epiteton? Básnický prívlastok s preneseným významom

Nie každý sa rodí ako básnik a nie každý je jazykovedcom. Možno aj preto sa s niektorými pojmami stretávame menej a o to viac zaskočia, ak sa k nim viaže niečo aktuálne. Napríklad epiteton, či epitetón. Slovenčina nie je jednoduchý jazyk a aj preto je krásna. Pojem epiteton patrí medzi menej časté. Pri jeho definícii, alebo pri jeho určovaní môžeme hovoriť aj o chvíľke filozofie.

Otázka, čo?

Epiteton je…

Epiteton, tiež uvádzaný ako epitetón je básnický prívlastok, akých je v našom krásnom jazyku mnoho. Zväčša ide o prídavné meno popisujúce vlastnosť niekoho, niečoho, alebo nejakého javu. Zároveň je v tomto prídavnom mene ukrytý aj vzťah, respektíve akési hodnotenie stavu. Podmienkou je, aby šlo o výraz s preneseným významom slova. Ide tak napríklad o slovné spojenie:

Krehké zdravie / nalomené zdravie” – zdravie môže byť krehké len práve v básnickom význame. Nie v odbornom, či v literatúre faktu, hoci i tam sa neraz takéto prirovnania používajú.

Trpký chlieb” – keď trpkou nebude chuť a chlieb tiež zrejme nebude chlebom. Epiteton je však trpký, keďže zrejme hovorí o okolnostiach, ktoré ovplyvnili odmenu za prácu, či trofej o ktorej môže byť reč.

Drevený jazyk” – epiteton, ktorý naráža na jazyk v ústach, ktorý odrazu nemá slov.

Dravá rieka” – bežné pomenovanie takej rieky, ktoré berie unáša a nehľadí na následky. Dravá ako dravec, no môže ísť aj o spojenie a prirovnanie napríklad k človeku a jeho správaniu. Vtedy hovoríme o personifikácii – o zosobnení.

Spiaci les” –tichý les síce nespí, no znie to pekne a každý Slovák to hravo pochopí. Po preložení do iného jazyka však nastáva problém.

Ohodnoťte článok post

Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.