Poistenie elektroniky, najmä mobilov má zmysel aj pravidlá. S čím počítať?

Poistenie elektroniky, najmä mobilov má zmysel aj pravidlá. S čím počítať?

Drobná elektronika, ktorá je dôležitým spoločníkom pracujúceho človeka, ale aj bežnou civilnou výbavou každého z nás, zažíva mnohé situácie, ktoré znižujú jej stav. Fotoaparáty, mp3 prehrávače, slúchadlá, ale najmä ide o mobilné telefóny, ktoré opotrebujeme ich používaním.

uiphone rozbitý

Zabrať dostáva displej, ale aj kovová konštrukcia, ktorá síce spevňuje celý prístroj, no nešťastný pád na hranu i tak môže ľahko spôsobiť fatálne praskliny na sklenenom dotykovom displeji. Cestou, ako si predĺžiť životnosť mobilu, alebo si „poistiť“ telefón je jednoducho ho poistiť plnohodnotným poistením.

Predchádzanie a prevencia je základ

Samozrejme, je lepšie katastrofám a pádom predchádzať, než ich lákať a s elektronikou zaobchádzať ako s poisteným. Aj pri zámerne zničenej elektronike, alebo malých klamstvách voči poisťovacím spoločnostiam je možné dopustiť sa prešľapom. Poistenie je nástroj, ktorý nám pomáha pre prípady, ktoré nevieme predvídať. Má teda zmysel si elektroniku chrániť. Zrkadlovka by nikdy nemala cestovať bez plnohodnotnej brašne.

Rovnako tak mobilný telefón si každý z nás dobrovoľne chráni. Zabehnutou praxou je vylepšiť každý nový telefón ochranným temperovaným sklom a nárazuodolným krytom. Niektoré smartfóny s Androidom kryt môžu obsahovať v balení. Drahé modely si takýto kryt pýtajú ako povinnosť. Tak ako kryt na iPhone 11. Pre majiteľov drahších novších modelov je tak osobitne uvádzaný mierne odlišný kryt na iPhone 12. K fyzickému základu na našej strane je potom ako doplnok vhodné uvažovať nad poistením. O to viac, ak dobre poznáte sami seba a uvedomujete si možnosť rizika.

Poistenie elektroniky a mobilu už pri jeho kúpe

Mobilní operátori na Slovensku zväčša ponúkajú už pri kúpe možnosť poistiť si nový telefón. Ide pritom o možnosť získania predĺženej záruky o jeden rok, na celkové tri roky, prípadne ide o službu poistenia proti krádeži, alebo odcudzení vlámaním. Niektoré zo sietí predajní elektro sortimentu majú priamo uzatvorenú spoluprácu s poisťovňami, aby mohli ponúkať pri kúpe fotoaparátov a rôznych elektronických zariadení aj poistenie.

Mobil smartphone smartfón

Plnohodnotné poistenie je proti poškodeniu, zničeniu, alebo proti krádeži vlámaním na dobu 1 alebo 2 rokov. Už pri kúpe je tak možné si mobil pripoistiť. V Telekome ponúkajú poistenie od 2,99 EUR mesačne, pričom pri kúpe mobilných telefónov v hodnote 400 – 599 EUR je výška poistky 6,99 €. Cena poistenia v Orange sa odvíja od hodnoty zariadenia. Za lacný telefón do 200 eur ide o 3,49 EUR. Mobilný telefón v hodnote 400 – 599 EUR má výšku poistenia 7,49 EUR. V O2 je ponuka poistenia mobilu do 500 EUR v sume 4 EUR. Už používaný, nie teda nový mobilný telefón, je možné poistiť napríklad v Generali.

Poistene elektroniky v zahraničí aj cez cestovné zdravotné poistenie

Pri cestovnom poistení, ktoré nás za bežných okolností v prípade nehody, zdravotných ťažkostí a zranení chráni za slovenskými hranicami, je možné počítať aj s rozšírením základnej poistky. Tak to ponúka napríklad Union, zdravotná poisťovňa, ktorá má možnosť pripoistenia aj elektronických zariadení počas pobytu v zahraničí za 1,99 EUR za deň. V tomto prípade ide o poistenie proti krádeži z uzamknutého priestoru, o čom však musí byť policajná správa. Ďalej o poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu živelnou pohromou (požiar, záplavy, víchrica) alebo poškodenie, zničenie, stratu, alebo krádež v dôsledku úrazu, alebo pri dopravnej nehode.

Možno už ste poistení

Zaujímavosťou je, že dnes existuje mnoho poistiek domácnosti, ale aj osobných poistiek, ktoré už môžu priamo zahŕňať aj poistenie elektroniky. Prenosná elektronika nie je viazaná na adresu bydliska a nehnuteľnosť, no i tak sa na ňu môžu vzťahovať niektoré ponuky bežného poistenia. Má preto zmysel kontrola aktuálneho poistenia a ročne platených poistiek za domácnosť. Respektíve je vhodné informovať sa priamo v poisťovni, či ste poistení aj v prípadoch krádeže, alebo znehodnotenia, poškodenia, či straty elektroniky. V prípade, ak vaše aktuálne poistenie takéto udalosti a oblasti nepokrýva, zväčša nie je veľký cenový rozdiel, ak svoje pôvodné poistenie navýšite o nové položky.

Čo sledovať pri poistke?

  • Ak je vám ponúkaná poistka na prenosnú elektroniku, zhodnoťte, či potrebujete riešiť len Slovensko, alebo sa pohybujete po EÚ, alebo po celom svete.
  • Nezabúdajte na spoluúčasť, hodnotu mobilu s ktorou sa podieľate pri „úhrade“ opravy, či nového telefónu.
  • Poistenie proti krádeži a poistenie proti krádeži vlámaním je rozdiel. Je potrebné rozlišovať oba pojmy, pretože kým jeden hovorí o krádeži, ten druhý spomína krádež, pri ktorom páchateľ prekonal prekážku. Vylomil dvere, zámok, rozbil okno a pod. Ďalší pojem je lúpež a poisťovňa bude v takýchto prípadoch potrebovať policajnú správu.
  • Tak ako pri každom poistení, aj pri poistení mobilov je zväčša možné vyberať spôsoby znehodnotenia.
  • Informujte sa, či je poistka viazaná na konkrétny mobil, alebo na všeobecne elektroniku
  • Za živelnú pohromu sa považuje povodeň, záplava, víchrica, krupobitie. Nie však vojna.
  • Ak sa vám opakovane darí utápať mobily vo vode, v toalete, v rybníkoch alebo strácať pri plavbe, je na mieste sa informovať na konkrétne riziká a poistenie postaviť práve na tom, čo predpokladáte a vylúčiť, čo dokážete s vyššou pravdepodobnosťou vylúčiť na dobu poistenia.
  • To najdôležitejšie: buďte v kontakte so svojim finančným poradcom, alebo poisťovňou a informácie, zmluvy a zoznam krytia majte pre istotu v zálohe aj napríklad v emailovej schránke.
Ohodnoťte článok post

Roman Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.