ZN.SK
elektrotechnika a ilustračná snímka

Svet elektrotechniky: Čo je relé a ako funguje?

Relé je elektromagnetický spínač. Používa sa v aplikáciách na zapínanie a vypínanie obvodu signálom nízkej spotreby alebo tam, kde musí byť niekoľko obvodov ovládaných jedným signálom…

Relé je elektromagnetický spínač. Používa sa v aplikáciách na zapínanie a vypínanie obvodu signálom nízkej spotreby alebo tam, kde musí byť niekoľko obvodov ovládaných jedným signálom. Hlavné časti relé sú: elektromagnet, pohyblivá kotva, kontakty v spínacom bode a pružina.

relé

Relé je elektromagnetický spínač. Používa sa v aplikáciách na zapínanie a vypínanie obvodu signálom nízkej spotreby alebo tam, kde musí byť niekoľko obvodov ovládaných jedným signálom. Hlavné časti relé sú: elektromagnet, pohyblivá kotva, kontakty v spínacom bode a pružina.

Ako to funguje?

Keď je ovládací spínač zapnutý, prúd začína prúdiť cievkou, vytvára magnetické pole, ktoré priťahuje kotvu a záťažový obvod je tým uzavretý. Jedná sa o normálne otvorené relé, kedy je kontakt otvorený, v prípade že obvod nie je pod prúdom. Iným typom je normálne zatvorené relé kedy je kontakt zatvorený ak nie je relé napájané energiou.

Štyri základné typy usporiadania kontaktov v relé

Single Pole Single Throw (SPST)

Relé s jedným spínacím alebo rozpínacím kontaktom má dva terminály, ktoré je možné pripojiť alebo odpojiť. Takéto relé má celkom štyri terminály, resp. dva pre každú cievku.

Single Pole Double Throw (SPDT)

Relé s jedným prepínacím kontaktom má spoločný terminál, ktorý sa pripája k ďalším dvom. Také relé má celkom päť terminálov, opäť dva pre každú cievku.

Double Pole Single Throw (DPST)

Relé s dvoma spínacími alebo rozpínacími kontaktmi majú dva páry terminálov. Funkcia je podobná ako pri dvoch relé SPST aktivovaných jednou cievkou. Toto relé má celkom šesť terminálov, dva pre každú cievku.

Double Pole Double Throw (DPDT)

Relé s dvomi prepínacími kontaktmi majú dva rady prepínacích terminálov. Toto relé funguje ako dve relé SPDT ovládané jednou cievkou. Takéto relé má osem terminálov, takže dva pre každú cievku.

„S“ alebo „D“ sa môže nahradiť číslom označujúcim viac spínačov pripojených k jednému ovládaču. Napríklad 4PDT označuje relé so štyrmi prepínacími kontaktmi, ktoré má 12 spínacích terminálov. Relé sa používa tam, kde je potrebné riadiť vysokonapäťový obvod s nízkonapäťovým obvodom, najmä ak je potrebné obvody galvanicky oddeliť. Zariadenia s nízkym výkonom, ako sú mikroprocesory, tak môžu riadiť relé na ovládanie omnoho väčšieho elektrického výkonu.

Prvé relé boli použité na dlhých telegrafných linkách, kde mohol slabý signál prijatý na medzistanici ovládať kontakt a regenerovať signál pre ďalší prenos. V súčasnosti existujú aj iné typy relé ako napr. Solid-State Relay, ktoré využívajú polovodičové zariadenia, ako sú tyristory a tranzistory, na prepínanie prúdov v rádoch stoviek ampérov. Solid-State Relay má v porovnaní s elektromagnetickým relé rýchle spínacie schopnosti a neobsahuje fyzický kontakt, ktorý by sa časom mohol opotrebovať.

Elektromagnetické relé sa však stále používajú, pretože sú jednoduché, lacné a dokážu zabezpečiť úplnú fyzickú izoláciu medzi riadiacim a záťažovým obvodom. Príkladom sú oblasti, kde musí byť obvod úplne zapnutý alebo vypnutý s minimálnym poklesom napätia.

Mohlo by zaujímať tiež:

Roman

Roman
Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.

Inzercia
Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu