ZN.SK

Leonardo da Vinci a 10 top zaujímavostí, ktoré fascinujú aj dnes

Leonardo da Vinci bol výnimočným a múdrym človekom. Bol renesančný maliar, architekt, hudobník, matematik, vynálezca a sochár.

Leonardo da Vinci bol skutočne výnimočným človekom. Okrem toho, že ho svet pozná ako maliara a autora jedného z najznámeších diel, Mony Lisy, bol aj renesančným architektom, hudobníkom, matematikom, vynálezcom a sochárom. Mnoho jeho vedeckých úvah a teórií bolo neskôr použítých ako základ ďalších teórií a jeho obrazy sa nezmazateľne zapísali do dejín umenia. Dodnes je považovaný za univerzálneho génia s neuveriteľným myslením.
Málokto tuší, aké udalosti a mýľniky ho sprevádzali počas jeho života…

1. Narodený ako nemanželské dieťa

Leonardo sa narodil mimo manželstva Serovi Pierovi, bohatému florentskému notárovi a mladej roľníčke. Leonardova matka sa krátko po jeho narodení vydala za remeselníka. Leonardo bol však považovaný za legitímneho syna Piera a vyrastal na statku jeho rodiny. Od otca mal tiež 12 nevlastných súrodencov, ktorí boli od neho oveľa mladší a neudržiaval s nimi takmer žiaden kontakt.

2. Da Vinci nie je priezvisko

Da Vinci znamená v doslovnom preklade „z Vinci“, čo je jeho miesto narodenia. Vinci je dedina neďaleko mesta Florencia v talianskom regióne Toskánsko. V tom čase to bolo úplné bežné. Počas Leonardovho života sa totiž priezviská dedili len u obyvateľstva z vyššej vrstvy. Už nám môže byť jasné, prečo väčšina múzeí a akademických kníh o ňom hovorí len ako o Leonardovi. 

3. Takmer bez vzdelania

V dnešnej dobe je nepredstaviteľné, že niekto tak múdri ako on, dostal len základné vzdelanie. Naučil sa základy čítania, písania a počítania. V jeho štrnástich rokoch sa stal učňom v ateliéri významného umelca Verrocchia. Počas svojich siedmich rokov tam Leonardo získal vedomosti o mnohých remeslách vrátane kreslenia, hutníctva, odlievania sadry a stolárstva. Napríklad latinčinu, ktorá bola v tom čase jazykom akademikov, sa učil väčšinou sám. Pokročila matematika vstúpila do jeho života až v 30. rokoch, keď sa o ňu začal intentívne zaujímať.

4. Dokázal písať zrkadlovo

Stovky stránok jeho poznámok, ktoré sa zachovali, odhaľujú zaujímavý zvyk. Dokázal písať zrkadlovým písmom a obrátil svoj rukopis tak, aby bol čitateľný, iba ak bola stránka priložená k zrkadlu. Niektorí historici to vysvetľujú ako snahu umelca zakódovať jeho myšlienky proti krádeži, iní však špekulujú, že pri písaní ľavou rukou obrátil smer, aby zabránil rozmazaniu mokrého atramentu, dreveného uhlie alebo kriedy, ktoré pri písaní používal.

5. Najväčšie dielo zničila vojna

Leonardo je známy ikonickými obrazmi ako Mona Lisa a Posledná večera, ale jeho najväčšie dielo nebolo nikdy úplne zrealizované. V roku 1482 Leonardo odišiel z Florencie do Milána, kde mal vytvoriť obrovskú jazdeckú sochu na počesť Francesca Sforzu. Bola by vysoká viac ako 18 metrov a objednal ju syn Sforzy, ktorý bol milánskym vojvodom. Leonardo na ňom pracoval viac ako 17 rokov. Dielo dostalo prezývku Gran Cavallo (Veľký kôň). V roku 1493 bol vystavený hlinený model sochy a Leonardo pracoval na podrobných plánoch jeho odliatia do bronzu. O pár rokov neskôr bol vojvoda zvrhnutý a hlinený model zničený, keď do mesta vtrhlo francúzske vojsko. 

6. Monu Lisu v skutočnosti nikdy nedokončil

Aj keď bol Lenoardo považovaný za jedného z najväčších umelcov, nikdy sa s dokončením diel neponáhľal. Mnoho obrazov bolo považovaných za nedokončených, vrátane jedného z jeho najslávnejších – Mony Lisy. Keď Leonardo v roku 1519 zomrel, obraz dokončil jeho asistent a blízky priateľ Salai. Ďalšou zaujímavosťou je , že jeho umelecká produkcia bola pomerne malá. V skutočnosti existuje len asi 17 uchovaných diel, ktoré mu možno s konečnou platnosťou pripísať. Na svedomí to mala jeho zaneprázdnená myseľ. Zaujímal sa o vedecký výskum a inžinierstvo. Často prechádzal životnými úsekmi, v ktorých nemaľoval. Niektoré z jeho slávnych diel, ako napríklad Bitka o Anghiari a Leda, sú známe iba prostredníctvom prípravných náčrtov alebo kópií vytvorených inými maliarmi po tom, čo sa originály časom stratili alebo zničili. Jeho jedinečná povesť však hovorí o sile umenia. Aj napriek malému počtu kompletných obrazov nemožno poprieť jeho vplyv na umelcov svojej doby.

7. Talentovaný hudobník a vynálezca

Leonardove úžasné schopnosti prerástli od maliarstva až do vedy a techniky. Niektoré z jeho menej známych vynálezcovských plánov zahŕňajú: podvodný dýchací prístroj, potápačský zvon, obrnený automobil, otočný žeriav, padák, kladku, spôsob sústredenia solárnej energie, vodné mlyny a motory, či mosty s jedným rozpätím. Umelec pri maľovaní obvykle počúval hudbu. Podľa jeho vlastných spisov považoval hudbu za úzko súvisiacu s vizuálnym umením. Spieval, hral na lýru a flautu, častokrát dokonca verejne, pri rôznych spoločenských udalostiach šľachty.

8. Aktivista za práva zvierat

V rôznych Leonardových spisoch je možné nájsť záznamy o jeho láske a úcte k zvieratám. Často sa pýtal, či sú ľudia skutočne ich nadriadenými. Leonardo údajne kúpil vtáky v klietkach, aby ich potom vyslobodil. Mäso takmer nikdy nekonzumoval.

9. Fascinovalo ho ľudské telo

Leonardova túžba po poznaní sa rozšírila aj do anatómie. Keďže nebol spokojný s doterajším štúdiom vedcov, prehĺbil si vedomosti vykonaním až 30 ľudských pitiev v nemocniciach v Miláne, Florencii a Ríme. Jeho vášeň pre anatómiu vzrástla natoľko, že sa pre umelca stala jeho vlastnou oblasťou štúdia bez ohľadu na to, ako to ovplyvnilo jeho umeleckú tvorbu. Nezaujímal sa iba o štruktúru anatómie, ale začal sa venovať aj fyziologickým výskumom. Jeho kresby, ktoré poukazujú na fungovanie mozgu, srdca a pľúc sú dodnes pre vedu prínosné. Anatomické kresby Leonarda pomohli v skutočnosti položiť základ modernej vedeckej ilustrácie.

10. Bill Gates vlastní jeho záznamy

Mnoho Leonardových zápiskov je dodnes zachovaných vo vzdelávacích inštitúciách. Leonardovo tzv. Codex Hammer, nazývané tiež Codex Leicester, kúpil spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates v roku 1994 za 30,8 milióna dolárov. 72-stranový zápisník bol napísaný v rokoch 1506 až 1510. Obsahuje množstvo vedeckých úvah o tom, prečo je obloha modrá, ako funguje pohyb vody a ako vznikali fosílie.

Leonardo da Vinci v knihách:

Mohlo by zaujímať tiež:

Lucia

Lucia
Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu