Kde sa vzal námet na slávny seriál Hra o tróny? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Kde sa vzal námet na slávny seriál Hra o tróny?

O televíznom seriáli z produkcie americkej televíznej stanice HBO Hra o tróny ste už určite počuli. Napadlo by vás však, že námet tohto neuveriteľného sci-fi príbehu môže pochádzať z reality?

Skutočná Hra o tróny

Hra o tróny

Hra o tróny, seriál plný násilia, intríg, krvi a sexu – ktoré k obrazovkám prilákali aj tých, ktorí inak žáner fantasy príliš neobľubujú. Je založený na románovej ságe Pieseň ľadu a ohňa amerického spisovateľa Georgea R.R. Martina, ktorá sa postupom času stala bestsellerom a po jej sfilmovaní jedným z najúspešnejších diel svojho druhu. Martina začali dokonca prezývať „americký Tolkien.”

Rovnako ako Tolkien aj Martin vo svojom príbehu fabuluje. Jeho príbeh sa odohráva na dvoch fiktívnych kontinentoch Westeros a Essos, v časopriestore, ktorý neexistuje. Vďaka tomu mohol autor do značnej miery popustiť uzdu svojej fantázii. Keďže z historického hľadiska toto dielo veľký prínos nemá, radíme ho skôr do kategórie zábavnej literatúry.

Skutočná Hra o tróny

Martin však svoje námety nečerpal zo vzduchoprázdna. Do značnej miery sa inšpiroval spoločensko-politickou situáciou, ktorá panovala na kontinente zvanom Európa, v období neskorého stredoveku a raného novoveku. Bolo to obdobie, v ktorom medzi sebou neustále bojovali vládnuce dynastie o moc a vládu nad Európou. Viete, aké hlavné boje sa v tomto období odohrávali a ako prispeli k sformovaniu Európy, tak ako ju poznáme dnes?

Práve na tieto dôležité historické okamihy sa zameral nový francúzsky dokument s názvom Skutočná hra o tróny (La véritable Guerre des Trones) v réžii Alaina Brunarda, vykresľujúci hlavné spory medzi najvýznamnejšími mocnosťami Európy, predovšetkým Anglickom, Francúzskom a Španielskom.

Každá zo štyroch epizód sa zameriava na určitý zlomový okamih v histórii Európy.

Jednou z takýchto udalostí bola storočná vojna medzi Anglickom a Francúzskom počas štrnásteho a pätnásteho storočia. Intrigy, žiarlivosť a nenávisť medzi panovníkmi nevznikali iba na medzinárodnej scéne, panovali aj vo vnútri kráľovstiev, napríklad vo Francúzsku, kde medzi sebou dlhodobo bojovali šľachtické dynastie Valois a Burgund. Na francúzsky trón si nárokovali aj anglickí králi – Eduard III. a neskôr aj Henrich V. Zápletky a spory, ktoré nápadne pripomínajú Martinov fiktívny príbeh.

Skutočná Hra o tróny

Dozvedáme sa tiež o ťažkostiach francúzskeho kráľa Ľudovíta XI., ktorý musel odolávať tlakom anglických kráľov a burgundských vojvodov, ktorí si na jeho trón brúsili zuby. Z obdobia novoveku priblížime konflikt francúzskeho kráľa Františka I., ktorý zvádzal boje s jedným z najmocnejších panovníkov svojej doby, španielskym kráľom a rímsko-nemeckým cisárom Karolom V.

  • Sledujte nový historický seriál Skutočná hra o tróny od pondelka 30. apríla o 21:00 na kanáli VIASAT HISTORY – www.viasathistory.cz

Ako dobre poznáte európsku históriu vy? Skúste si otestovať svoje vedomosti a určite, či sú nasledujúce tvrdenia pravda alebo fikcia!

  1. Dôvodom storočnej vojny medzi Anglickom a Francúzskom bola snaha ovládnuť územie dnešného Holandska.
  2. Storočná vojna v skutočnosti trvala viac ako sto rokov.
  3. V stredoveku nebola v Európe žiadna demokracia.
  4. Ľudia sa v stredoveku spravidla nedožívali štyridsiatky.
  5. Španielsky kráľ Karol V. bol z rodu Habsburgovcov.

Správne odpovede nájdete na FB profile VIASAT HISTORY CZ


Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.