ZN.SK
Stará Biblia, vydanie, dostupnosť a preklady

Počiatky a vznik Svätej Biblie. Kto a kedy knihu kníh napísal?

Jednoducho najpredávanejšia, najobľúbenejšia, najčítanejšia kniha tzv. kniha kníh. Tým sa píší Biblia. Zaujíma vás história jej vzniku?  

Najpredávanejšie knihy na trhu môžno rodeliť do rôznych kategórií a podľa jednotlivých krajín. Čo sa týka celosvetového rebríčka sa prvenstvom už mnoho rokov píši nepochybne Biblia. Kniha, ktorú ako prvú rozmnožovali pred vynájdením kníhtlače, svojpomocne a ručne aj niekoľko mesiacov, sa dočkala toľkých výtlačkov a podôb, že je nereálne ich spočítať. Jednoducho najpredávanejšia, najobľúbenejšia, najčítanejšia kniha tzv. kniha kníh. Zaujíma vás história jej vzniku?

Stará Biblia, vydanie, dostupnosť a preklady

ilustračné foto: dobové ilustrácie v novodobom vydaní Biblie

Kniha kníh

Biblia znamená vo voľnom preklade slovo „knihy“. Ide o súbor 66 kníh, ktoré spísalo v priebehu cca 1500 rokov okolo 40 autorov s rôznym vzdelaním a sociálnym postavením, na rôznych miestach a v rôznych jazykoch. Celá Biblia je rozdelená na dve základné časti – Starý a Nový zákon. To znamená, že ide o starú a novú zmluvu medzi Bohom a človekom. Na rozdiel od iných náboženských spisov sa Biblia číta ako faktická správa o skutočných udalostiach, miestach, ľuďoch a dialógoch medzi nimi. Historici a archeológovia opakovane potvrdili jej pravosť. Hoci každý zo spisovateľov mal svoj vlastný štýl, všetci nesú jedno ústredné posolstvo: Boh, ktorý nás všetkých stvoril, nás vyzýva, aby sme ho poznali a verili mu.  

Biblia – kniha viacerých autorov

Až do 17. storočia si ľudia mysleli, že prvých päť kníh Biblie – Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers a Deuteronomy – boli dielom jedného autora: Mojžiša. Táto teória bola odvtedy vážne spochybnená. Vedci sa teraz domnievajú, že príbehy, ktoré sa stali súčasťou Biblie, sa šírili ústnym podaním. Najčastejšie formou rozprávok a poézie, ako prostriedok formovania kolektívnej identity medzi izraelskými kmeňmi. Nakoniec boli všetky tieto príbehy pozbierané a spísané.

Zayitský kameň ako dôkaz

Dôkaz zrodu môže spočívať vo vápencovom balvane objavenom v múre v meste Tel Zayit, 35 kilometrov juhozápadne od Jeruzalema. Balvan, dnes známy ako Zayitský kameň, obsahuje to, čo mnohí historici považujú za prvú hebrejskú abecedu, ktorá sa kedy objavila. Vznik sa datuje okolo roku 1 000 pnl. Zistilo sa, že nejde o náhodné škrabance dvoch alebo troch písmen, ale o úplnú abecedu. Všetko nasvedčuje tomu, že je to predok hebrejského písma. Samotný Zayitský kameň nám nehovorí, kedy bola Biblia napísaná, ale dáva nám prvý pohľad na jazyk, ktorý ju produkoval. Sledovaním štylistického vývoja tohto jazyka v priebehu storočí a krížovým odkazom na biblický text dokázali historici vylúčiť hypotézu jedného autora.    

Archeologicky nevyvrátená história

Biblia má obrovské množstvo historických detailov, preto nie všetko, čo je v nej uvedené, sa doteraz dokázalo prostredníctvom archeológie skutočne nájsť. No ani jeden archeologický nález však nebol v rozpore s tým, čo zaznamenáva Biblia. Napríklad mnohé zo starodávnych miest spomenutých Lukášovej knihe Skutkov v Novom zákone boli identifikované archeológiou. Lukáš menuje všetkých tridsaťdva krajín, päťdesiatštyri miest a deväť ostrovov bez chyby. Vytvorenie Starého zákona bolo procesom trvajúcim stovky rokov s dlhým a pomalým vývojom. Písanie Nového zákona je veľmi prerušovaný proces, začínajúci od histórie narodenia a života Ježiša a jeho apoštolov.  

Koľko verzií má Biblia?

Je logické sa domnievať, že Biblia bola preložená toľkokrát, že sa mohla „poškodiť“ v etapách prekladania. To by pravdepodobne platilo, ak by sa preklady vyhotovovali z iných prekladov. Preklady sa však v skutočnosti vyhotovujú priamo z pôvodných gréckych, hebrejských a aramejských zdrojových textov založených na tisícoch starodávnych rukopisov. Presnosť dnešného Starého zákona sa potvrdila v roku 1947, keď archeológovia našli na dnešnom západnom brehu Izraela „zvitky z Mŕtveho mora„, ktoré obsahovali biblické texty Starého zákona. Tie sú o 1 000 rokov staršie ako akékoľvek rukopisy, ktoré mali prekladatelia doteraz.

Preklad Biblie, sinajský kódex

foto: nálezy zvitkov od Mŕtveho mora pomohli mnohé objasniť

Keď sa tieto rukopisy porovnávali s tými, ktoré už mali, zistilo sa, že dosiahli zhodu až 99,5%, z toho 0,5% rozdiely sú menšie pravopisné odchýlky a štruktúry viet, ktoré nemenia význam vety. Všetky starodávne rukopisy boli napísané na papyruse, ktorý nemal príliš dlhý život. Ľudia teda ručne kopírovali originály, aby správu zachovali a rozposlali po svete. 

Nový zákon a jeho pravdivosť

Pokiaľ ide o Nový zákon, ide o najspoľahlivejší staroveký dokument ľudstva. Každý zo štyroch autorov Nového zákona napísal svoj vlastný životopis o Ježišovom živote. Pomenúvame ich ako štyri evanjeliá, prvé štyri knihy Nového zákona.Výraz evanjelium pochádza z gréckeho slova euangelion a znamená dobrá správa. V klasickej gréčtine vychádzal tento výraz zo slova angelos – posol. Prvé dve z biografií evanjelia napísali apoštoli Matej a Ján, muži, ktorí poznali Ježiša osobne a cestovali s ním viac ako tri roky. Ďalšie dve knihy napísali Marek a Lukáš, blízki spolupracovníci apoštolov. Títo autori mali priamy prístup k skutočnostiam, ktoré zaznamenávali. V čase ich písania počuli hovoriť Ježiša, sledovali ako uzdravuje ľudí a robí zázraky. Raná cirkev teda okamžite prijala štyri evanjeliá, pretože súhlasili s tým, čo už bolo všeobecne známe o Ježišovom živote. Evanjeliá písali nezáväzne od seba, každý z ich vlastného pohľadu. Popisy sú u každého autora jedinečné, ale fakty sú v absolútnej zhode. 

Prečo sú evanjeliá práve štyri?

S najväčšou pravdepodobnosťou bolo ako prvé spísané Markovo evanjelium. Evanjeliá podľa Matúša a Lukáša (ktoré nasledovali o niečo neskôr) pridali k Markovmu pôvodnému materiálu ďalšie skutočnosti. Evanjelium podľa Jána vzniklo pravdepodobne ako posledné. Každá z týchto kníh bola opatrne spísaná rukou na papyruse a bola zviazaná do kníh, známych ako kódexy. Predpokladá sa, že prvé kompilácie týchto štyroch evanjelií do jednej knihy sa začali používať niekde medzi 100 a 150 nl. Okrem štyroch evanjelií boli v obehu aj Evanjelium Panny Márie, Evanjelium pravdy a Tomášovo evanjelium. Niektorým nebolo jasné, ktoré z  dokumentov boli autoritívnejšie. Väčšina kresťanských cirkví súhlasila s tým, že materiál, ktorý pochádza od učeníkov a apoštolov, ktorí Ježiša osobne poznali, je hodnovernejší.

Zhruba v tom istom čase Tatian z Adiabene napísal Diatessaron, v ktorom spojil štyri evanjelia do jednej knihy a navrhol svoju vlastnú sekvenciu udalostí Kristovho života s tým, že vynechal niektoré časti štyroch evanjelií, ktoré nedokázal harmonizovať. V niektorých cirkvách Diatesseron bol hlavným evanjeliom takmer štyri storočia, zatiaľ čo iné ho odmietli v prospech štyroch samostatných evanjelií, ktoré poznáme doteraz. Diskusia pokračovala najmenej ďalšie dve storočia, ale nakoniec sa kresťanská cirkev dohodla, že štyri evanjeliá tvoria neoddeliteľnú súčasť 27 kníh Nového zákona, ktoré poznáme v súčasnosti.

Biblia je svätým písmom kresťanského náboženstva, ktorého cieľom je rozprávať históriu Zeme od jej najskoršieho stvorenia po šírenie kresťanstva v prvom storočí nášho letopočtu. V priebehu storočí sa objavili rôzne vydania Biblie, ktorých cieľom bolo ďalej popularizovať príbehy stvorenia a učenia. 

Zdroje:

  • https://www.historyextra.com/period/ancient-history/history-bible-origins-who-wrote-when-how-reliable-historical-record/
  • https://www.proc-krestanstvi.cz/a31-otazka-co-je-bible-kdo-ji-napsal-jak-vznikla/
  • https://zondervanacademic.com/blog/the-history-of-the-bible
  • https://www.history.com/topics/religion/bible
  • https://www.everystudent.com/features/bible.html
  • https://ebible.com/questions/20294-why-are-there-only-4-gospels-in-the-bible
Mohlo by zaujímať tiež:

Lucia

Lucia
Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.Inzercia

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu