ZN.SK
kalkulačka a nula na displeji

Nula ako číslo: kedy naozaj vznikla a prečo tak neskoro?

Nula, číslica, ktorú používame na vyjadrenie žiadneho množstva, alebo ničoho, sa javí bežná a prirodzená. Neexistovala však odjakživa. Ľudstvo chápalo nič ako nič, čiže nič a predsa ho zaznačovalo slovne.

Nula, číslica, ktorú používame na vyjadrenie žiadneho množstva, alebo ničoho, sa javí bežná a prirodzená. Neexistovala však odjakživa. Ľudstvo chápalo nič ako nič, čiže nič a predsa ho zaznačovalo slovne. V rôznych jazykoch a kultúrach existovalo pomenovanie pre „nie“ alebo „žiadne“, no priamo do výpočtov sa neuvádzala hodnota ako číslo. V podstate dlhé stáročia neexistoval ani rok 0. Ako vieme, pred rokom 1 existoval rok -1, respektíve rok 1 pred našim letopočtom. Ako je to však s históriu samotnej nuly?

Indickí matematici zistili, že…

Bez nuly by dnes nefungovali počítače a bez počítačov by nefungovalo nič moderné, čo nám robí život ľahším a zábavným. Bez nuly nie je možné robiť komplikované výpočty a bez nuly si nedokážeme predstaviť zápis zaokrúhlených súm. Rímske číslice to mali jednoduché, pretože s nulou jednoducho nepočítali. No nulu zaviedli až okolo roku v 7. storočí nášho letopočtu matematici v Indii. Dá sa dokonca tento objav považovať za jeden najpodstatnejších, hoci pre jeho banálnosť si dnes vyslúži skôr výsmech. Avšak nezaviesť nulu by znamenalo po matematickej a technologickej stránke ešte aj dnes stredovek.

kalkulačka a nula na displeji

Pred Indami používali rôzne národy zástupné symboly. Skrátka symboly, ktoré mali charakterizovať prázdno, no neboli číslicou. V starom Babylone používali klinové písmo a pôvodne sa pre „nič“ vynechával prázdny priestor. Postupne však mohlo čitateľov miasť, ak pri pravidelnosti znakov narážal na prázdne miesto. Okrem toho, stále existovalo riziko, že niekto dopíše vlastný údaj a z evidenčných zápisov sa stane falošný evidenčný zápis. Neskôr vystriedal prázdny priestor symbol tvoreýn dvojuholníkovými klinmi tvoriaci prázdny stĺpec. Na tento fakt z obdobia roku 300 pred Kristom upozorňuje R. Kaplan, autor knihy venovanej histórii nuly, The Nothing That Is: A Natural History of Zero. Aj Mayovia mali pre žiadnu hodnotu zástupný symbol, no ak išlo o rovnice, neexistovala hodnota, ktorá by plnila úlohu nuly pred jednotkou a medzi jednotkou a mínusovou jednotkou.

V roku 628, alebo dokonca 458

Nula mala byť po prvý krát definovaná filozofom Brahmaguptom v roku 628 nášho letopočtu. Podľa Dr. Georgea Gheverghesea Josepha sa v Indii nula objavila okolo roku 458, keď uvádzal sanskrtské slovo pre nulu śūnya s významom „prázdny“ ako odvodeninu od iného slova znamenajúceho „nedostatok“. Je tak prekvapivé, že je zo všetkých číslic najmladšia a to nám pripadá ako absolútny základ a začiatok všetkého.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu