ZN.SK
Dôchodcovia

Starecká slabomyseľnosť – starecká demencia: prejavy a starostlivosť

Demencia je získané chorobné oslabenie rozumových schopností v dôsledku organického poškodenia mozgu. Označuje duševnú poruchu…

Pozitívny postoj a vnútorná harmónia je kľúčom k šťastnému životu v každom veku. Nepoznám človeka, ktorý by nechcel byť zdravý a výkonný až do neskorej staroby.  Žiaľ, pribúdajúcim vekom, pribúda aj veľa významných zmien v živote človeka. Zásadnou zmenou je odchod na dôchodok a s tým súvisiace finančné a spoločenské obmedzenia. Presťahovanie, zvýšená závislosť na druhých ľuďoch. Strata blízkych, vyrovnanie sa so smrťou a smútkom. Znížené fyzické a psychické predpoklady pre aktívny život a pribúdajúce rôzne druhy ochorenia, ich komplikácie a recidívy.

Dôchodcovia a článok na tému starecká demencia

Napriek tomu staroba nie je choroba! Je to prirodzený jav, prirodzené obdobie života. Čím je vek vyšší, tým väčší dar dostáva človek od života. Ibaže každý človek starne inak. Aj preto je dôležité, ako spoločnosť chápe tento prirodzený stav, ako cíti s ľuďmi  vyššieho veku,  ako im dokáže pomáhať prežiť toto náročné obdobie života.

Z odborných kruhov sa dozvedáme a výskumy to potvrdzujú, že starších ľudí, oveľa viac než ľudí mladšieho veku môže postihnúť  depresia,  demencia, Alzheimerova choroba, či iné úzkostné a psychické ochorenie.

Mali by sme si pozorne všímať správanie svojich blízkych – rodičov, starých rodičov. Badateľne zmeny v ich správaní môžu byť predzvesťou vážneho psychického ochorenia. Včasné podchytenie a liečba môžu aj človeka vo vyššom veku vrátiť späť do obdobia ich šťastnejšieho života.

Depresia

Depresia a demencia je na prvý pohľad ľahko zameniteľná a to aj u osôb mladších, ako 65 rokov, nakoľko majú veľa spoločných symptómov, ako je problém s koncentráciou, výpadky pamäte, apatia či pocity úzkosti.

Depresia je považovaná za najrozšírenejšiu psychickú poruchu, údajne postihuje až 5% ľudí nad 65 rokov. Upozorniť by nás mali nasledovné príznaky:

 • pocit bezmocnosti,
 • beznádeje,
 • bezcennosti,
 • neprimerané pocity viny,
 • smútok,
 • plačlivosť,
 • strata záujmu o rodinu, o priateľov
 • zhoršenie až strata pamäti,
 • nesústredenosť,
 • zmätenosť,
 • dezorientácia.

Objaviť sa môže sklon k sebapoškodeniu, myšlienky na samovraždu.

Pridružiť sa môžu ďalšie problémy, ako nespavosť, nechuť do jedla, strata hmotnosti, alebo naopak zvýšená chuť do jedla. Ak tieto príznaky pretrvajú dlhšie ako 14 dní, rozhodne treba vyhľadať pomoc! Potrebná je intervencia, tak  lekára, akoaj psychológa.

Demencia

Demencia je získané chorobné oslabenie rozumových schopností v dôsledku organického poškodenia mozgu. Označuje duševnú poruchu, ktorá je charakteristická úbytkom kognitívnych funkcií. Iba vďaka nim môžeme myslieť a spoznávať okolitý svet. Môžeme posudzovať, odôvodňovať, učiť sa, pamätať si. Vo väčšine prípadov je najskôr postihnutá pamäť a postupne sa rozvíja porucha logického uvažovania.

Väčšina demencii je náročná na liečbu, veľmi ťažko ovplyvniteľná. Záleží na druhu a rozsahu poškodenia. Vo svojom dôsledku vedie k ťažkému úpadku osobnosti. Vtedy jeuž postihnutý odkázaný na starostlivosť rodiny alebo profesionálov.

Ako sa postarať o chorého, ktorý trpí demenciou?

Ľudia, ktorí trpia demenciou a ktorých sa mentálne schopnosti zhoršujú stávajú sa postupne zraniteľnejšími, potrebujú našu oporu a povzbudenie.Demencia je tvrdou skúškou nielen pre pacienta, ale aj pre jeho rodinu. Záleží na rodinnom vzťahu, ale napríklad aj také oslovovanie postihnutého má svoj význam. Mnohí ľudia sú šťastní, ak sú oslovovaní krstným menom. Napriek ochoreniu, ktoré ich postihlo mali by sme s nimi komunikovať zdvorilo, zohľadňovať stupeň demencie. Nehádajme sa s nimi, neponižujme ich. Pomôžme im vyhnúť sa situáciám, v ktorý opakovane zlyhali. Hľadajme pre nich úlohy, ktoré zvládajú, nešetrime chválou. Robme veci s nimi a nie za nich!

Nezabudnime, že choroba si nevyberá. Postihnúť môže kedykoľvek a kohokoľvek. „Neexistuje žiadny etický, vedecký ani spoločenský dôvod pre vylúčenie takto postihnutých ľudí z bežného života.“

Mohlo by zaujímať tiež:

Anna

Anna Zdravotnícka prax a bohaté skúsenosti v oblasti zdravotníctva sú hlavnou témou najnovšej redaktorky magazínu Zaujímavostí a noviniek - zn.skInzercia

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu