ZN.SK
Zdravie

Najúčinnejším liekom je prevencia – predpoklad zlepšenia zdravia

Pojem prevencia je všeobecne známy a uplatňuje sa v rôznych oblastiach života. Pokiaľ ide o zdravie hovoríme o súbore opatrení, ktoré vedú k predchádzaniu chorôb.

Zdravie

Prevencia je prvoradá

Každý môže byť manažérom svojho zdravia, na prvom mieste je správny životný štýl­. Základným predpokladom je žiť zdravšie a vedome sa vyhýbať zdravotným rizikám. Dnes už takmer všetci vieme, čo znamená pre náš organizmus plnohodnotná strava, dostatok pohybu,  aký má byť náš postoj k alkoholu, cigaretám a drogám. Ibaže, pokiaľ ide o uplatňovanie týchto zásada v reálnom živote, často zlyháme, ťažko odolávame  „diabolským pokušeniam“.

Zodpovedný postoj voči sebe samému musíme začať tým, že budeme svojmu telu venovať väčšiu pozornosť. Zakaždým, keď naše prehrešky prekročia prípustnú hranicu, telo začne vysielať varovné signály. A práve tieto signály oznamujú, že je načase pribrzdiť a brať viac ohľadu na svoje telo a na svoje zdravie.

Bolesťou už telo hlási, že čosi nie je v poriadku. Volá o pomoc! Preto treba pomoc  vyhľadať oveľa skôr. Aj zdravotné poisťovne si uvedomujú dosah ochorení a ich vplyv na sociálnu a ekonomickú situáciu rodiny, na spoločnosť, aj na samotné hospodárenie zdravotnej poisťovne. Zdravotné poisťovne siahajú po červenej ceruzke a venujú prevencii značnú pozornosť, preto je na nás, aby sme navštívili internetovú stránku alebo kamennú pobočku svojej poisťovne a dozvedeli sa podrobnosti o tom na čo máme nárok. Sú to informácie ako napríklad ktoré prehliadky sú hradené zdravotnou poisťovňou, prípadne preplácanie niektorých procedúr, plavární, alebo športovísk. Všetko preto, aby sme tieto informácie využili vo svoj prospech. Nezabudnime, včasná a rýchla diagnostika nám dokáže zachrániť a predĺžiť život.

Nové choroby – daň za pokrok

Objavte svoje slabé miesta. V dôsledku hektického života plného stresov,  nezdravého spôsobu života a devastáciou životného prostredia vzniká celý rad nových – civilizačných chorôb.

Civilizačné ochorenia rozdeľujeme najčastejšie na:

  • Srdcovo-cievne ochorenia
  • Nádorové ochorenia
  • Metabolické ochorenia (poruchy látkovej výmeny)
  • Nervové a psychické ochorenia.

Civilizačné choroby sú aj najčastejšími príčinami úmrtia: ischemická choroba srdca (infarkt myokardu, angína pectoris, srdcové zlyhanie, náhla srdcová smrť), cievna mozgová príhoda (mŕtvica), infekcie dýchacích ciest (pričom najčastejšie ide o chrípku rôzneho druhu, zápal pľúc či tuberkulózu),  chronická obštrukčná choroba pľúc (astma, zápaly priedušiek, emfyzém pľúc – rozdutie pľúc), HIV/AIDS (vírus nedostatku ľudskej imunity), rakovina pľúc (patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce ochorenie, u mužov dokonca ide o druhé najčastejšie onkologické ochorenie po rakovine prostaty), cukrovka (nazývaná tiež novodobý zabijak) a smrť následkom dopravnej nehody – jediná príčina, ktorá nesúvisí so zdravím a predsa výrazne ovplyvňuje úmrtnosť, následne život a zdravie pozostalým. Strata blízkej osoby predstavuje najväčšiu stresovú záťaž.

Vypátrajme svoje slabé miesta

Každé telo má svoje osobitne citlivé miesto, preto musíme to „svoje“, čo najskôr vypátrať. Všímajme si, ako naše telo reaguje na stravu, na mimoriadnu záťaž, na strach a napätie. Sledujme, či po skončení ich pôsobenia ťažkosti miznú alebo pretrvávajú a môžu sa tak podieľať na vzniku dlhodobých ochorení. Informujme sa, ktoré choroby sa vyskytujú v naše rodine (rodičia, starí rodičia,…) Časom sa naučíme, ako  sa v problematických okamihoch chrániť.

Kedy navštíviť lekára?

Informácie o samoliečbe na internete nehľadajte! Samoliečba nemusí byť účinná, v niektorých prípadoch  môže byť nezmyselná, ba priam škodlivá. Pravdou je tiež, že by sme mali vedieť odlíšiť ľahké zdravotné problémy od vážnejšieho ochorenia. Drobné neduhy môžeme zvládnuť pomocou osvedčených domácich receptov, prírodnými liečivami (bylinky, tinktúra, masť). Liečba závažnejších ochorení patrí do rúk lekára! Buďme nároční na výber svojho lekára, je dôležité, aby sme mu verili.

V čom teda spočíva naša šanca? Zdravým a prirodzeným spôsobom života môžeme ochoreniam zabrániť. Prechádzajme chorobám! V prípade, že je choroba  už prítomná  platí, že liečba je o to jednoduchšia, o čo skôr sa s ňou začne. Najúčinnejším liekom je prevencia a rozhodnejšie je lacnejšia ako liečba samotná.

Mohlo by zaujímať tiež:

Anna

Anna Zdravotnícka prax a bohaté skúsenosti v oblasti zdravotníctva sú hlavnou témou najnovšej redaktorky magazínu Zaujímavostí a noviniek - zn.skInzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu