Nacistická stavba Riese, plná tajomstiev, no nedokončená - Zaujímavé novinky ZN.SK

Nacistická stavba Riese, plná tajomstiev, no nedokončená

Stavba Riese bola projektom v nacistickom Nemecku v rokoch 1943-1945, ktorej súčasťou bolo sedem podzemných stavieb v Sovích Horách a hrad Książ (Dolné Sliezsko). Žiadna z týchto stavieb nikdy nebola úplne dokončená – všetky zostali rozostavané v rôznych etapách a iba malé množstvo tunelov bolo vybetónovaných.

Ksiaz, Riese

Dodnes nie je známy pravý dôvod výstavby, pretože sa nikde nenašla žiadna dokumentácia o stavbe. Niektorí si myslia, že ide o kombináciu Hlavného stanu, iní zasa stavbu pokladali za súčasť Vodcovho hlavného stanu. Ako veliteľstvo sa označuje hrad, zvyšné tunely v Sovích Horách boli plánované ako spleť podzemných tovární. Na stavbách pracovali vojnoví zajatci, nútení robotníci a väzni z koncentračných táborov. Veľa z nich zomrelo na vyčerpanie, choroby a podvýživu.

História Riese

Aby sa Nemecko uchránilo pred spojeneckými náletmi presunulo výrobu zbraní do istejších oblastí, továrne a protiletecké kryty pre vládu do podzemných úkrytov. Projekt Riese vznikol pod vedením Ministra zbrojného priemyslu Alberta Speera a Organizácie Todt v septembri 1943. Vytvorili Sliezsku Priemyselnú Spoločnosť, ktorá robila stavebné práce.

V podzemí boli postavené mosty, cesty a natesno rozchodné koľajnice napojené na tunajšiu železničnú stanicu. Taktiež tu boli odpadové kanály a priehrady na zásobu vody. Dodatočne boli do skál vyrazené aj miestnosti. Budovanie tunelov však išlo oveľa pomalšie, lebo Sovie Hory sú vytvorené z tvrdej ruly.

Na konci roku 1943 bol medzi väzňami rozšírený týfus. Držali ich hladných, unavených a v prostredí, ktoré bolo ideálnou liahňou infekcií a chorôb. Týmto sa výstavba iba zbytočne spomaľovala, preto boli k práci priradení ďalší robotníci z táborov a vojnoví zajatci.

Adolf Hitler v apríli 1944 odovzdal kontrolu nad stavebnými prácami a priradil ju väzňom. Väzni boli prísne strážení od konca roku 1944 až do začiatku roka 1945. Na výstavbe pracovalo asi 13000 väzňov. Takmer všetci to boli Židia. Z toho  zomrelo približne 5000 ľudí na choroby a vyčerpanie. Na konci roku 1944 postihla väzňov opäť epidémia týfusu. Niektorých väzňov tu nechali, až kým neprišla Červená armáda. Projekt Riese zostal nedokončený hneď v úvode. Väzni stihli postaviť len 9 km tunelov.

Dodnes opradená mýtmi a záhadami

Stavba Riese mohla byť veľkolepým projektom. Ako je nám z rôznych dokumentov známe, nacisti kládli obzvlášť veľký doraz na umenie. Skladovali a rabovali cenné zbierky, avšak svoj lup aj starostlivo zdokumentovali a evidovali. Aj preto bolo po vojne možné vrátiť mnoho pokladov späť k ich majiteľom. O Riese sa svojho času hovorilo ako o mieste, ktoré mohlo taktiež slúžiť na úschovu a zabezpečenie niektorých pokladov a lupov, no tieto dohady sa nikdy nepodarilo potvrdiť. Najmú preto, že poloha tohto miesta nesedela so stratégiou oddielov, ktoré mali na starosti získavanie cenných umeleckých diel, zlata a ďalších pokladov.

Domácich legiend však miestni poznajú hneď niekoľko. Rovnako tak miesto neraz láka hľadačov pokladov, a sem tam aj detektoristov, ktorých láka najmä pôvod miesta, no menej už rozumejú samotnej histórii a nenaplnenému významu stavebného komplexu.

Mapa

Pripravila Katarína a Tomáš

Ohodnoťte článok post
Mohlo by zaujímať tiež:
Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.