ZN.SK
Štátna hranica s Českou republikou

Koronakríza: Slovenské hranice sa otvárajú, podmienky vycestovania

Uvoľňovanie hraníc počas koronakrízy nenastáva pre zníženie počtu ochorení, ale pre zlepšenie podmienok a pre potreby ľudí, ekonomiky, či upokonenie…

Uvoľňovanie hraníc počas koronakrízy nenastáva pre zníženie počtu ochorení, ale pre zlepšenie podmienok a pre potreby ľudí, ekonomiky, či upokonenie situácie. Mnohí žijúci v pohraničí, ale aj mnohí pracujúci majú skomplikovaný život viac, ako si človek žijúci ďalej od hraníc dokáže predstaviť. Správy o opatreniach a uvoľňovaní nariadení tak pozorne sledujú najmä tí, ktorých sa cesta do zahraničia týka. Uvoľňovanie situácie ale automaticky neznamená, že hocikto môže vycestovať hocikam. V prípade ak Slováci vycestujú za hranice a vrátia sa do 24 hodín, neukladá sa im povinnosť nastúpiť do karantény.

Štátna hranica s Českou republikou

ilustračná fotografia: tabuľa oznamujúca vstup do Českej republiky

Karanténna aplikácia sa zatiaľ nespustila

Karanténa riešené pomocou aplikácie tiež nie je ani dnes dobrým riešením, keďže zavedenie novinky mešká. Meškanie je údajne spôsobené zdĺhavým schvaľovaním aplikácie v Play.Google.com a na strane Applu, hoci existujú aj iné cesty distribúcie software ako tieto.

Kam sa dá vycestovať a aké sú podmienky vycestovania?

Uvoľnenie slovenských hraníc neznamená automaticky tiež uvoľnenie hraníc na druhej strane. Ich úplné otvorenie je záležitosťou politiky daných krajín. Opatrenia slúžia najmä pracujúcim ľuďom a ľuďom s nevyhnutnými potrebami, rodinnými záležitosťami a podobne. Napriek tomu už dnes sme počuli mladú pani uvažovať nad nákupom v Hainburgu, lebo jej chýba Bipa a Hoffer.

Cestovanie cez rakúske hranice

Cestovanie cez rakúske hranice je možné absolvovať len s výsledkami testu a len pre občanov EÚ. Občania, ktorí sú držiteľmi pasov iných krajín nespadajú do uvoľnených podmienok. Negatívny test nesmie byť starší ako 4 dni. V opačnom prípade si ich odchytia na rakúskej strane a tam nastúpia na 14 dňovú karanténu.

Cestovanie cez české hranice

Cestovanie do Českej republiky sa riadi veľmi rozsiahlymi podmienkami. Rozlišuje sa totiž, či prichádzate za ekonomickou činnosťou, za návštevou zaopatrených, nezaopatrených členov rodiny a podobne. Podrobnosti aktuálne pre máj 2020 sa nachádzajú v PDF súbore. Podrobnosti prináša článok na stránke MZV SR, a najaktuálnejším zdrojom je tiež stránka Českého ministerstva vnitra s presnými informáciami o podmienkach vstupu.

Do ČiechRakúska bude možné cestovať bez obmedzení od 15. júna.

Cestovanie cez maďarské hranice

Do Maďarska sa od 22. mája dostanú Slováci na 24 hodín bez povinnosti karantény. Doteraz sa cez hranice mohli dostať bežne ľudia cestujúci za prácou. „Podľa nariadenia je občan Slovenskej republiky, ktorý sa zdržiava na území Maďarska, povinný opustiť územie Maďarska do 24 hodín, ak sa tak nestane, uplatnia sa voči nemu existujúce nariadenia vlády. Nariadenie 218/2020 sa nevzťahuje na prekročenie hranice nákladnou dopravou a platí od 22. mája 2020. Z Maďarska do Slovenskej republiky je podľa účelu umožnená osobná doprava len cez tieto hraničné priechody: Medveďov – Vámosszabadi, Štúrovo – Esztergom, Šahy – Parassapuszta, Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely, Milhost -Tornyosnémeti, Komárno – Komárom, Lenártovce – Banreve, Kráľ – Banreve, Čuňovo – Rajka, Šiatorská Bukovinka – Somoskőujfalu, Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat“ uvádzajú stránky Ministerstva zahraničných vecí.

Cestovanie cez poľské hranice

poľskú hranicu je možné prekročiť len na dvoch hraničných priechodoch. Sú to Barwinek – Vyšný Komárnik na východnom Slovensku a Chyžné – Trstená na Orave. Do Poľska môžu vstúpiť Poliaci, držitelia Karty Poliaka, cudzinci s trvalým a prechodným pobytom v Poľsku. Tiež cudzinci pracujúci v Poľsku s pracovným povolením, cudzinci prevádzkujúci prostriedok hromadnej dopravy pre tovar alebo osobnú dopravu, ale aj cudzinci, ktorí sú manželmi alebo deťmi občanov Poľskej republiky.Informácie uvádza naše MZV SR.

22. mája Poľská republika rozšírila výnimku na vstup na územie krajiny žiakom a študentom, ktorí sa v Poľsku vzdelávajú, ako aj občanom iných krajín EÚ a Švajčiarska s ich manželkami / manželmi a deťmi v prípade tranzitu cez krajinu za menej ako 12 hodín od miesta pobytu.

Mohlo by zaujímať tiež:

Roman

Roman
Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.Inzercia

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu