ZN.SK
diviak zverina

Čo je to ekodukt (zelený most) a prečo je na cestách mimoriadne dôležitý?

V kysuckej obci Svrčinovec bude na severnej diaľnici vybudovaný ekodukt. Nevyhnutné riešenie pre migráciu zvierat bude postavené z eurofondov

V kysuckej obci Svrčinovec bude na severnej diaľnici vybudovaný ekodukt. Nevyhnutné riešenie pre migráciu zvierat bude postavené z eurofondov a odhaduje sa, že bude stáť 13,6 milióna eur, o čom informovala Národná diaľničná spoločnosť. Postavený by mohol byť už na budúci rok. Tak ako pri mnohých iných témach sa bez akéhokoľvek štúdia a odbornosti verejnosť vrhá do hodnotenia dôležitosti, významu a vlastností niektorých riešení, je niektorými názormi považovaný ekodukt za „ďalší tunel na peniaze“, ktorý „vôbec netreba“.

jeleň zver

Na čo slúži ekodukt a prečo je dôležitý?

Ekodukt, ako už názov napovedá, vychádza z pomenovania premostení, alebo prevádzaní z jedného miesta na druhý. Akvadukt je známy ako zariadenie, ktoré umožňuje ako statická stavba prevádzať vodu ponad nejaký terén. Viadukt je zväčša cesta nad cestou, alebo iný typ cesty, napríklad železnica. Ekodukt sa týka prírody, úplnej prirodzenosti. Tak prirodzenej, že je neuveriteľné opäť spochybňovanie nevyhnutnosti niečoho takého, čím ekodukt je. Na Slovensku ich máme veľmi málo. Vidieť môžeme ekodukt na Záhorí, druhý pod Tatrami. Každý jeden plní veľmi dôležitú funkciu, ktorou je – migrácia zvierat a bezpečnosť.

Dôležité pre pochopenie

  • Ekodukt umožňuje priechod zvery z jednej strany na druhú tam, kde ich koridory pretínajú rýchlocesty a diaľnice.
  • Zver nekončí pod kolesami rýchlo-idúcich áut
  • Na cestách je mnoho tragických udalostí spôsobených stretom vozidiel so zverou
  • Zver na priechod potrebuje pokoj a minimálne rozptýlenie, ideálne minimum svetla a hluku. Preto nie je možné očakávať, že podchody pod rušnými cestami, sú správnym riešením.
  • Ostražitá zver nevojde do tunela, pod nižší tunel, alebo niekde, kde má nad sebou strop. Pre zver je tam nevyhnutné prechádzať po mieste, kde má nad sebou nebo a pred sebou dostatočný výhľad (pred človekom, alebo predátormi, či iným nebezpečenstvom)
  • Migračné koridory tu boli milióny rokov. Len človek v posledných 100 rokoch prišiel, začal meniť a ovplyvňovať celé generácie živočíšnych druhov. Za milióny rokov bol vo svete voľný pohyb druhov.
  • Nie je to len o prístupe k zdrojom vody, ale ide aj o miesta párenia, prirodzená migrácia za pastvinami a nevyhnutnou prirodzenou obmenou genofondu, ale aj únikovou trasou pred predátormi. Taktiež má úlohu zaistenia nižšieho premnoženia len určitých druhov, ktoré by zostali „uväznené v uzavretom území“.
  • Oplotením hraníc už sa objavili špeciálne javy, keď sa zver naučila neprechádzať štátne hranice.

Pletivo nie je riešenie proti zveri

Pletivo nie je záruka. Vandali, nehody, aj silnejšia zver pletivo poškodí. Pletivo neuchráni celé čriedy pasúcej sa zveri. Okrem toho pretrhnuté pletivo na jednej strane spôsobuje fatálne následky na strane druhej, kde je pletivo celé a zver je tak uväznená priamo na ceste.

diviak zverina

Výstavba ekoduktu je otázkou dvoch troch sezón, než sa zvieratá naučia, že majú voľný priechod po miestach vyhradených ich tranzitom, loviskám, pastvinám a podobne. Ekodukt má o to viac význam, ak máme záujem o zachovanie prírody. Vysvetlenie, na čo nám ekodukt slúži, je nevyhnutné najmä u tých, ktorí ho považujú za výstrelok Európskej únie. Ekodukt však nebude zbytočnosťou pre tých, ktorí riešia auto na totálku po strete s veľkým diviakom. Ten naozaj nenosí žiaden reflexný prvok a ešte k tomu po ceste pobehuje celý v tmavom. Niečo, čo nedokážeme odpustiť každému chodcovi.

Čo ste možno nevedeli:

Veľká frekvencia druhov, ktoré nemajú krídla a sú odkázaní na priechod po „zelenom moste“ sa môže stretávať s obmedzeniami pohybu pre človeka pri ústiach na ekodukt. Priestory priechodu tak môžu byť pre peších neprístupné, alebo vchádzanie na ekodukt zakázané. Je nepochybné, že niektorí jednotlivci to vezmú osobne. Zelený most však slúži zveri, ktorú ľudský pach môže zneistiť a na takomto pomerne úzkom mieste tak prítomnosť človeka môže „premávku na istý čas odstaviť“. Pohybujte sa preto na takýchto miestach ohľaduplne, respektíve vôbec.

Pre aké druhy slúži ekodukt?

V našej prírode sa nevyskytuje len vysoká zver srnčieho, muflónieho a danielieho typu, medvede a diviaky. Naša príroda má ešte stále zastúpenie vzácnych rysov ostrovidov, veľmi vzácne aj hlucháňov a ďalšieho vtáctva. Migruje u nás ako samotársky žijúce zviera vlk, prípadne líška a jazvec. V našej prírode, práve aj v tej kysuckej, sa nachádza aj psík medvedíkovitý, kuny, lasice, divo žijúce zajace, rôzne poľné druhy, hlodavce a ďalšia korisť pre lietajúce dravce. Máme oblasti, kde sa chovajú zubre a nebyť vyhubenia losov, boli u nás svojho času aj tie. V neposlednom rade je tu aj lezúci hmyz, ktorý je potravou ďalším druhom a aj ten má význam.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu