Ako správne zaobchádzať s liekmi – lekáreň nie je supermarket - Zaujímavé novinky ZN.SK

Ako správne zaobchádzať s liekmi – lekáreň nie je supermarket

Dnes iba ťažko nájdeme človeka, ktorý by neužil žiadny liek. Lieky sú jednak na predpis lekára,voľno predajné lieky a tiež výživové doplnky. Často váhame a veľmi rýchlo môže urobiť chybu, najmä ak sa sami rozhodujeme medzi liekom na predpis, voľno predajným liekom a výživovým doplnkom.

Lieky a liečivá, takmer ako lekáreň

Lieka liečivo slúži na ochranu alebo obnovu zdravia, na zmiernenie chorobných príznakov alebo na rozpoznanie choroby. Na prvý pohľad sa to môže javiť, že medziliekom na predpis, voľno predajným liekom a výživovým doplnkom nie je rozdiel. Môžu mať rovnakú formu: tabletky, kapsule… Rozdiel tu je! Kým liek na predpis a voľno predajnýliek podlieha schváleniu a registrácii Štátnym zdravotným ústavom pre kontrolu liečiv.Výživové doplnky slúžia na podporu a ochranu zdravia, podliehajú Potravinovému kódexu

Ak sa vrátime k odbornej terminológii – liek je prípravok používaný v diagnostike alebo v terapii. Zložený je z liečiv – účinných látok a pomocných látok upravovaných do určitej formy, napríklad –  injekcie, tablety, masti, gélu, sirupu, čaju, atď. Každý liek môžeme mať niekoľko foriem. V prípade ich voľného predaja sa najčastejšie stretávame s tabletami, masťami, gélmi, sirupmi a čajmi.O forme lieku rozhoduje výlučne medicínske hľadisko.

Zodpovednosť za výber lieku

Lieky nám môžu zdravotný problém vyriešiť, ale veľmi ľahko môžu vyvolať iný problém. V prvom rade by sme mali užívať lieky, ktoré predpísal lekár a zároveň určil aj jeho dávkovanie. Každý jeden liek môže spôsobiť aj nežiaduce účinky. Napríklad lieky proti bolesti môžu spôsobiť bolesti brucha, lieky na liečbu vysokého tlaku zase kašeľ, antibiotika hnačky alebo kožné reakcie.Vždy si treba prečítať príbalový leták!

Lekáreň nie je supermarket

Nekupujme si lieky len tak od oka!Nezaťažujme organizmus nadbytočným užívaním liekov. Naše telo a príroda sú často tým najlepším liekom.V prípade lieku zásadne neplatí „užíva to môj  priateľ.“ Vymieňať si môžeme nanajvýš recepty na dobré jedlom, nikdy nie lieky!

Lieky a liečivá, takmer ako lekáreň

Ak už máme liek užívať mali by sme si prečítať príbalový leták a v prípade, vedľajších účinkov tieto ihneď oznámiť svojmu lekárovi. A tu sa hneď natíska otázka: „ Čo s liekmi, ktoré nemôžeme doužívať?“ Rozhodne ich nehádžeme do koša, nesplachujeme do umývadla! Liečivo sa môže dostať do pôdy a podzemných vôd, čím okrem životného prostredia ohrozujeme vlastné zdravie a zdravie budúcich generácii.Ruku na srdce! Urobili ste tak aspoň raz? A pritom každá lekáreň zbiera nespotrebované lieky. Táto povinnosť neplatí pre odpad výživových doplnkov, kozmetických prípravkov, zdravotníckych pomôcok a homeopatických prípravkov.

Lieky a deti

Ak máme deti alebo príležitostné detské návštevy mali by sme lieky uchovávať na  bezpečnom mieste. Lieky zásadne nepatria do detských rúk! Najmä dvoj až päťročné deti chcú všetko ohmatať, vyskúšať a ochutnať. Farebné tabletky sú pre nich lákadlo, nakoľko sa podobajú cukríkom. Preto sa snažíme deťom vysvetľovať, najmä vtedy, keď  lieky užívajú, že sú určené iba pre chorých a že ich smie užiť iba, ak mu ich podajú rodičia alebo iný dospelý z rodiny.

Lieky a tehotenstvo

Tehotenstvo nie je ochorenie, je to prirodzený stav organizmu. Žiaľ niekedy prináša so sebou aj  pocity nevoľnosti, prípadne sa pridruží nejaké ochorenie. Dodržiavanie pravidla pri užívaní liekov v tehotenstve je celkom jednoduché. „Vždy a bez výnimky užívať lieky iba po konzultácii s lekárom!“ Lieky môžu mať nežiaduce účinky a tým vážne ohroziť alebo poškodiť plod. Vyvíjajúci sa organizmus je účinkami liekov oveľa viac ohrozené ako organizmus dospelého človeka. Najrizikovejším obdobím pre embryo je prvých 12-týždňov.

Samoliečba – opatrnosti nikdy nie je dosť!

Skôr ako sa rozhodneme, v ktoromkoľvek čase,  pre kúpenie voľno predajných liekov poraďte sa s lekárnikom. Kto sa raz rozhodne pre „samoliečbu“ berie zdravie do vlastných rúk.Opatrnosti nikdy nie je dosť, lebo aj lieky a liečivá na prírodnej báze môžu intenzívne pôsobiť na organizmus a vyvolať nežiaduce účinky.

Skôr ako začnete lieky užívať:

  1. Neužívajte lieky hneď, ako vás niečo zabolí, napríklad bolesť hlavy po prebdenej noci. Dajte organizmu šancu, aby sa vyrovnal sám.
  2. Nenoste lieky v kabelke alebo príručnej taške, zvádza to na ich častejšie užívanie.
  3. Pamätajte, že dlhodobá samoliečba môže skresliť príznaky, ktoré si vyžadujú odbornú starostlivosť. Užívať lieky na „vlastnú päsť“ by ste mali iba krátkodobo!
  4. Neužívajte lieky s alkoholom.
  5. Nezabúdajte, že niektoré lieky môžu znižovať schopnosť koncentrácie, riadiť napríklad motorové vozidlo je potom veľké riziko.
  6. Sledujte expiračnú dobu (doba použiteľnosti) i skladovaniu liekov.
  7. Ak užívate lieky v noci, neberte ich po tme. Zámena môže byť nebezpečná!
  8. Zásadne neužívajte lieky, ktoré boli predpísané pre niekoho iného, ani svoje lieky nedávajte iným ľuďom, aj keby trpeli rovnakými zdravotnými problémami. Pozor na interakciu liekov – vzájomné ovplyvňovanie!

Nezabúdajte,kto sa raz rozhodne pre „samoliečbu“ berie zdravie do vlastných rúk. Ak sa objavia nežiaduce účinky okamžite vyhľadajte odbornú pomoc!


Anna Zdravotnícka prax a bohaté skúsenosti v oblasti zdravotníctva sú hlavnou témou najnovšej redaktorky magazínu Zaujímavostí a noviniek - zn.sk