ZN.SK
Pohrebníctvo

Menej známe profesie: Kto je thanatopraktik a čo thanatopraxia?

Thanatopraktik je totiž špecialista na starostlivosť o mŕtveho tak, aby sa zaistilo jeho dôstojné vystavenie počas pohrebného obradu…

UPOZORNENIE: Článok sa venuje téme smrti, mŕtvych a pohrebníctva. Thanatopraxia je profesia s ktorou sa počas života bežne nestretávame. Vlastne iba ak vzdialene a nezúčastnene a len v niektorých prípadoch. V pohrebníctve je to ale dôležitá súčasť pohrebných služieb, najmä ak hovoríme o vyspelých krajinách a lepšej úrovne služieb. Thanatopraktik je totiž špecialista na starostlivosť o mŕtveho tak, aby sa zaistilo jeho dôstojné vystavenie počas pohrebného obradu a zamedzilo sa zhoršovaniu stavu ľudských pozostatkov.

Pohrebníctvo

Je špecialistom, ktorého prácou je esteticky a hygienicky vylepšiť mŕtveho. V mnohých prípadoch jeho práca znamená veľa pre pozostalých, keďže mimo spomienky na živého blízkeho zostávajú v pamäti aj spomienky na poslednú rozlúčku.

Thanatopraktik nie je len vizážista mŕtvych

Thanatos bol v gréckej mytológii bohom smrti a ním sa aj smrť nazývala. Z tohto názvu tak vzniklo pomenovanie tejto profesie. Thanatopraktik (alebo tanatopraktik) môže mať rôzne úrovne znalostí a schopností. Psychicky odolný človek, ktorý je na nerozoznanie od iných, vykonáva potrebné remeslo o ktoré je a bude záujem. Môže sa vyznať v anatómii, je odborníkom a držiteľom certifikátov na vykonávanie takejto práce oficiálne. Nejde totiž len o líčenie, striekanie telových farieb, alebo úpravu vlasov. Mŕtvi môžu byť po nehodách a vážnych zraneniach. Pitvy preukazujúce príčinu smrti mohli priniesť rezy. Thanatopraktik je svojim spôsobom znalec ľudského tela a umelec, ak zakrýva niektoré javy a zmeny na ľudskom tele spôsobené pitvou, alebo po operačných zákrokoch.

Vo všeobecnosti thanatopraktik môže pripravovať mŕtvych na cezhraničný prevoz (úmrtie v zahraničí a repatriácia mŕtveho do domoviny), zabezpečovať telá pred vystavením v otvorenej rakve, alebo rekonštruovať telo vo vážnom stave po jeho odovzdaní pohrebnej službe. Thanatopraktik je totiž súčasťou pohrebných služieb, hoci nie každej, skôr vo vzácnejších prípadoch drahších pohrebných ústavov. Certifikovaný thanatopraktik a balzamovač je veľmi ojedinelou profesiou.

Podmienky sú ťažšie

Thanatopraktik (tanatopraktik) pracuje v komplikovaných podmienkach. Napríklad ak je telo v štádiu rozkladu a mení farbu. Mŕtve telo mení svoje sfarbenie a človek z chladiarne je žiaľ čoraz viac sfarbením podobný na iné živé tvory a ich svalovinu. Krvné farbivo sa stráca, tkanivá sa stávajú čoraz viac sivé, žlté, alebo hnedé. Rôzne choroby a štádium rozkladu mení sfarbenie pokožky, alebo vytvára fľaky a rôzne sfarbenia. Jedným z úkonov thanatopraktika je oddialenie rozkladu moderným balzamovaním, prípadne je na požiadanie výrobcom posmrtných masiek, ktoré sú využívané skôr v iných kultúrach, alebo pri významných osobnostiach. Ide o odliatok tváre ako posledný pozostatok a „odtlačok“ osobnosti pred pohrebom či spopolnením. Profesia si vyžaduje certifikáciu, je náročná na čas a žiada si hoci nepravidelné, no neustále pracovné nasadenie. Patrí medzi profesie, ktoré sú tabuizované, málo spomínané a najmä nejde o typickú vysnívanú profesiu.

Pri práci sú využívané:

  • Chirurgické nástroje, šitie a ihly
  • Rôznorodé mechanické nástroje
  • Chemikálie, konzervujúce, dezinfekčné, odmasťujúce
  • Líčidlá, farbivá
  • Air-brush líčenie (jemné striekanie farby, bezdotykové a šetrné)
  • Holiace potreby a nožnice (klasické, ako aj manikúra)
  • Ďalšie nástroje a prípravky

Za tanatopraktiku môže byť považovaný súbor úkonov zastavujúcich rozklad ľudských pozostatkov. Thanatopraktici v sebe kĺbia trochu umeleckej profesie, trochu anatómie a mnohých znalostí z rôznych oblastí chémie, fyziky, ako aj kultúry. Vo svete stretávajú s niekoľkými problémami. Je nim napríklad nezáujem patológov a pitvajúcich lekárov v nemocničných zariadeniach a zariadeniach súdneho lekárstva o pozostalých. Pre poslednú rozlúčku obete trestných činov a nehôd nešijú a nenavracajú do „prijateľného“ stavu. To výrazne sťažuje prácu thanatopraktika. Tiež predražuje úkony. Týka sa to prípadov zárezov do rúk, krku, zárezy do tvárovej, alebo vlasovej časti a podobne. Prácu môžu komplikovať aj čudné želania pozostalých.

Na Slovensku je však bežné mŕtvych pripravovať len v rámci odevu, účesu a základnej hygieny, či čistoty rúk a tvárovej časti.  Moderná thanatopraktika, alebo tanatopraktika je však mladá, vzácna a viažuca sa na odbornosť vykonávajúceho.

Mohlo by zaujímať tiež:

ZN.SK

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.Inzercia

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu