Odvrátená strana Slovenska, kniha fotografií Tomáša Hulíka

Odvrátená strana Slovenska, kniha fotografií Tomáša Hulíka

Kniha renomovaného fotografa a dokumentaristu Tomáša Hulíka pod názvom Odvrátená strana Slovenska je obrazovou prechádzkou po prírodnej a kultúrnej krajine Slovenska. Rozpráva pravdivý príbeh Slovenska a vypovedá o tom, čo sme zdedili, čo stratili a ako žijeme. Čitateľa pozýva na okružnú cestu po krajine poznačenej mnohými jazvami. Na cestu, ktorú cestovné kancelárie či agentúry do svojej ponuky asi nezaradia…

Odvrátená strana Slovenska, kniha Tomáša Hulíka

Text: Daniel Kollár, Foto: Tomáš Hulík

Knižná novinka Odvrátená strana Slovenska

Dnes má Slovensko, tak ako každý iný štát, aj svoju odvrátenú tvár, ktorou sa nechválime pred zahraničnými turistami, ale zatvárať oči pred ňou jednoducho nemôžeme. My, všetci obyvatelia Slovenska, by sme si mali uvedomiť osobnú zodpovednosť za stav, do ktorého sme našu krajinu priviedli a urobiť všetko pre to, aby sme zachovali jej vzácne kultúrne dedičstvo a prírodné prostredie vhodné na život aj pre budúce generácie. Aby deti našich detí neplatili krutú daň za našu ľahostajnosť…

Odvrátená strana Slovenska, kniha Tomáša Hulíka

Podľa slov editora knihy, „podnetom k príprave knihy Odvrátená strana Slovenska bol hlboký zážitok z rovnomenného filmu odvysielanom v RTVS na jeseň roku 2020 a výstavy Tomáša Hulíka prezentovanej v Slovenskom národnom múzeu na jar v roku 2021. Obrazy devastácie slovenskej krajiny boli natoľko silné, že sme sa rozhodli ich spracovať aj knižne. Chceli by sme ňou vyslať signál na zamyslenie ako žijeme a podnietiť záujem o veci okolo nás a o spôsob trvalo udržateľného rozvoja Slovenska.“

Vplyvy ľudskej činnosti

Kniha odvrátenej tváre Slovenska mapuje tie vplyvy ľudskej činnosti, ktoré najvýraznejšou mierou ovplyvnili životné prostredie a podobu krajiny. Industrializácia, poľnohospodárstvo, ťažba dreva, bezhlavé stavanie či devastácia kultúrnych pamiatok je len jedna strana mince zvanej kultúrna krajina Slovenska. Ak si pozrieme spolu s autorom fotografií Tomášom Hulíkom z výšky pravdivý obraz Slovenska, objavíme lesy, lúky, polia, mestá či dediny a medzi nimi ostré hranice. Podľa jeho slov „všetky jemné odtiene krajiny sa bagrujú, orú, rúbu a nenávratne vytrácajú. Miznú aj z nášho jazyka slová ako vetrolam, medza, remízka, slatina, luh či močiar. Počet stromov na Slovensku každým rokom vzrastá, ale lesy nám napriek tomu miznú pred očami. Rozloha pasienkov, ktoré už neobhospodarujeme a postupne zarastajú náletovými drevinami, je väčšia než územie Bratislavského samosprávneho kraja.“

Odvrátená strana Slovenska, kniha Tomáša Hulíka

Kniha si nekladie za cieľ hľadať východiská zo súčasného stavu ani fabulovať, prečo to tak je či prečo to tak nie je. Ambíciou knihy je poukázať najmä na negatívne vplyvy spoločnosti na naše životné prostredie a krajinu a snažiť sa vyburcovať pozitívnu reakciu vedúcu k zahodeniu ľahostajnosti a vyvodenie vlastnej zodpovednosti za tento stav.

Príbeh o nás

Ako dodáva autor fotografií Tomáš Hulík „tento príbeh je o nás. Žijeme tak, akoby náš blahobyt mal trvať naveky. Ignorujeme varovné signály, ktoré nám krajina vysiela. Možno nás skúška, ktorú nám pripravil vírus, prinúti k tomu, aby sme spôsob života založený na konzume, nadprodukcii, efektivite a zisku nakoniec zmenili. Zakorenené presvedčenie, že naše prírodné zdroje sú bezodnou špajzou, sa môže ukázať ako fatálny omyl. Z hľadiska zachovania života je schopnosť krajiny tlmiť klimatické extrémy rovnako cenná, ako produkcia zrna, mäsa, dreva či energie.“

Kniha je na StartLabe

Knihu a autora môžete podporiť aj vy. Prostredníctvom StartLabu je možné zakúpiť si knihu, prípadne aj niečo viac. Podrobnosti sa dozviete na stránkach: https://www.startlab.sk/projekty/2382-nova-kniha-fotografa-tomasa-hulika-odvratena-strana-slovens/

Stránky Dajamabook.sk

Ohodnoťte článok post

Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií. Nahliadnite do noviniek rôznych služieb, príprav podujatí a noviniek v komerčnej sfére. Aj Vaša zaujímavosť, činnosť, alebo výrobok, môže byť v článku. Napíšte nám.