ZN.SK
Súťaž Everest

Súťaž o 3x filmovú novinku Everest na DVD

Everest, výnimočný film z prostredia dobývania najvyššej hory sveta, je inšpirovaný skutočnými udalosťami, nabitý známymi hereckými hviezdami…

Everest, výnimočný film z prostredia dobývania najvyššej hory sveta, je inšpirovaný skutočnými udalosťami, nabitý známymi hereckými hviezdami v neobvyklých zarastených a naobliekaných úlohách tvrdých mužov. Film o smrti, ktorý si môžete možno aj vy čoskoro vychutnať vo vašom vlastnom DVD prehrávači.

Súťaž Everest

DVD film Everest vychádza v distribúcii spoločnosti BONTON FILM už 20. januára a pri tejto príležitosti vám prinášame súťaž o jedno DVD z troch. Chce to len správne odpovedať na tri súťažné otázky a výhra môže byť vaša.

Ceny: 3x DVD filmová novinka Everest

Súťažný formulár: 

[contact-form-7 id=“1903″ title=“Súťaž o EVEREST“]

Podmienky súťaže
Súťaž prebieha od 17.1. do 24.1. 2016. Účasť súťaži je možná len súťažiacim s adresou na Slovensku. Opakovaná účasť nie je možná. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmeny pravidiel v súťaži. Podmienkou pre účasť je správna odpoveď, správny email a kompletná adresa s celým menom. Opakovaná účasť z jedného počítača môže mať za následok zrušenie akejkoľvek účasti súťažiaceho. Účasťou v súťaži súhlasíte s prijímaním noviniek zo ZN.SK formou pravidelnej emailovej správy. Jeden email týždenne. Súťažiaci musí reagovať na vyhodnotenie v súťaži do 3 dní od vyhodnotenia odoslaného výhercom na rovnaký email, aký uviedol v súťažnom formulári. Bez spätného potvrdenia sa koná ďalšie žrebovanie náhradníkov. Poštové adresy súťažiacich sú po ukončení súťaže a odoslaní výhier zmazané. Magazín ZN.SK ich nebude ďalej poskytovať a ani k žiadnemu účelu používať.

Cenu do súťaže venoval distribútor filmu BONTON film. Narábanie s osobnými údajmi sa u nás riadi zákonom o ochrane osobných údajov. Poskytnuté údaje vo formulári nezdieľame so žiadnymi tretími osobami a nie sú archivované, mimo emailové adresy prihlásené pre príjem noviniek. Výnimkou sú tri adresy troch výhercov, ktoré organizátor súťaže preposiela sponzorovi súťaže pre zaslanie výhier výhercom. Výhry nie sú vymáhateľné. Organizátor si vyhradzuje právo na akékoľvek nutné zmeny v súťaži, pokiaľ si to situácia vyžaduje.

Vyhodnotenie súťaže:
Výhercami sa stali správne odpovede súťažiacich Erik Kobida, Darina Božiková a Tomáš Fuzák. Gratulujeme. Výhry sú im odosielané pár dní po ukončení súťaže a dúfame, že im spríjemnia deň.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu