Kedy a prečo posúvame čas? Kedy posúvame čas najbližšie? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Kedy a prečo posúvame čas? Kedy posúvame čas najbližšie?

Posun času je u ľudí, nie veľmi obľúbenou „tradíciou“, ktorú musia robiť dvakrát ročne. Je tento posun potrebný a má vôbec význam? Prvý návrh na posun času sa objavil v roku 1784, ale nikto ho vtedy nebral vážne. Až na začiatku minulého storočia presnejšie v roku 1916 sa po prvýkrát začalo skutočne experimentovať s posunom času.

Posun času o hodinu

Šetrenie denného svetla

Myšlienka zmeniť čas tak, aby sa ušetrilo denné svetlo, sa prvýkrát objavila v roku 1784 v článku amerického spisovateľa, osvietenského mysliteľa a fyzika Benjamina Franklina. Prvý vážny návrh na zavedenie letného času podal londýnsky staviteľ William Willet roku 1907 v eseji Mrhanie denným svetlom (The Waste of Daylight).

V súčasnosti sa letný čas platný v stredoeurópskom priestore odkláňa od koordinovaného svetového času, nazývaného aj greenwichský stredný čas (GMT) o dve hodiny, v období od októbra do marca sa táto oblasť vracia k svojmu pôvodnému stredoeurópskemu času, odklonenému od svetového času o hodinu dopredu.

Využitie slnečného svetla v našej krajine

Na našom území sa so striedaním letného a zimného času experimentovalo prvýkrát počas prvej svetovej vojny v rokoch 1915 a 1916, a potom v rokoch 1940 až 1949. V roku 1940 bol dokonca celé dva roky iba letný čas, no od roku 1943 sa opäť striedal so zimným.

Striedanie času sa u nás definitívne zaviedlo 1. apríla v roku 1979. Dôvodom bolo aj mrazivé počasie, ktoré krajinu zasiahlo začiatkom roka. Nekryté uhlie, na ktoré niekoľko dní predtým celkom silno pršalo, zamrzlo. Pre problémy s kúrením boli vyhlásené celoštátne uhoľné prázdniny. Obmedzená bola dodávka elektrickej energie. Zmena času zo zimného na letný mala teda prispieť k lepšiemu využitiu prirodzeného slnečného svetla a úsporám elektriny, ktoré vtedy dosiahli až desať percent.
V súčasnosti sa ukazuje, že zmeny času nemajú zásadný vplyv na úsporu energií. Zmeny vedú skôr k nepohode, ľudí to viac zaťažuje, ako by im to prospievalo.

Čas a jeho zmena vo viacerých krajinách

Zmenu času využíva väčšina členských štátov Európskej únie i niektoré štáty USA. Mali s ňou skúsenosti napríklad aj obyvatelia Ruska, ale tí posúvanie času zrušili a riadia sa letným časom.

Viac negatív ako pozitív

Ako sa zistilo, z astronomického hľadiska je zmena času nezmysel, rotácia zemegule je vždy 24 hodín a nie je v ľudských silách ju ovplyvniť. Takže s astrofyzikou má letný a zimný čas pramálo spoločné. Ide skôr o ekonomickú záležitosť. Negatívne vplýva na biorytmus človeka, najmä u detí a starších. Príznakmi sú bolesti hlavy, únava a znížená pozornosť. Spôsobuje aj problémy s komunikáciou, cestovaním medzi krajinami kde zmenu času neaplikujú.

Najbližšia zmena času zo zimného na letný v nedeľu 26. Marca 2017 z 2:00 na 3:00.


Lucia Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.
Viac:
Marťan film, vesmír
Knižný sci-fi bestseller Marťan v septembri už aj ako film

Turistika deti
Užite si turistiku naplno, od správnej obuvy po výber ubytovania

Socha boh Thor
Štvrtok ako Thursday je dňom boha Thora, ale aj Jupitera

Zavrieť