Produkcia vozidiel aj v roku 2016 prekročila miliónovú hodnotu - Zaujímavé novinky ZN.SK

Produkcia vozidiel aj v roku 2016 prekročila miliónovú hodnotu

„Rok 2016 bol výborný.“ informuje J. Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu. Podľa ZAP slovenský automobilový priemysel v roku 2016 prekročil počtom vyrobených vozidiel miliónovú hranicu. Na Slovensku bolo v tomto roku vyrobených viac ako 1 040 000 automobilov. Podiel automobilov na celkovej priemyselnej výrobe v našej krajine dosiahol 44% a automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte Slovenska podieľal s 35%.
Uplynulý rok bol podľa ZAP SR pre automobilový priemysel úspešný z pohľadu prípravy strategických dokumentov pre jeho rozvoj v nasledujúcom období, na ktorej sa zväz aktívne spolupodieľal.
Prehľad výroby automobilov jednotlivých automobiliek v SR:

Prehľad výroby vozidiel

Zdroj: ZAP SR

Narástol počet zamestnancov

„Zásadná otázka je dostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov.“ skonštatoval J. Sinay. V medziročnom porovnaní s rokom 2014 narástol počet zamestnancov v slovenských automobilkách o 4,2%. Celkovo je na automobilový priemysel viazaných viac ako 250 000 pracovných miest. Nárast zamestnancov bol zapríčinený aj vďaka podporovanému duálnemu systému na stredných školách. Stúpol záujem mladých o kvalifikovanejšie pozície v automobilovom priemysle. Otázky týkajúce sa problematiky reformy školského systému v oblasti práve spomínaného duálneho vzdelávania a transformácii technického vysokého školstva sa komunikujú pred verejnosťou a projektami ako sú SPICE a Automobilová junior akadémia (AJA). Podľa J. Holečka, výkonného viceprezidenta ZAP je potrebné zmeniť systém vzdelávania a otvorené dvere majú tí, ktorí chcú a sú pripravení.

Registrácie vozidiel

Rekordné hodnoty dosiahli minulom roku aj registrácie nových osobných automobilov. V kumulatívnom porovnaní registrácie za rok 2016 dosiahli 88 163 áut, čo je oproti roku 2015 nárast o 13,09%. Dosiahli tak najvyššie počty v celej histórií Slovenska od roku 1993. Podľa porovnania registrácií nových osobných vozidiel bolo najviac registrovaných v Bratislavskom kraji, až 42%, čo je až o 32% viac ako v poradí druhom kraji, Košickom. Najmenej nových registrovaných áut bolo zaznamenaných v Trenčianskom kraji, len 6%.
Podľa slov P. Prepiaka je očakávaný nárast v roku 2017 oproti roku 2016 1,74% pre celý trh.

 

Registrácia vozidiel

Zdroj: ZAP SR

Porovnanie podľa typov paliva

Podľa štatistík v roku 2016 bol nárast benzínu oproti 2015 o 21,35%. Pre porovnanie nárast Dieslu bol len 4,79%. Z toho vyplýva, že popularita automobilov s pohonnou hmotou, ktorou je benzín dostatočne rastie.
Každým rokom narastá aj podpora alternatívnych palív.

Ohodnoťte článok post

Lucia Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.