ZN.SK
výroba automobilov

Produkcia vozidiel aj v roku 2016 prekročila miliónovú hodnotu

Uplynulý rok bol podľa ZAP SR pre automobilový priemysel úspešný.

Zľavy na wellness pobyty

„Rok 2016 bol výborný.“ informuje J. Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu. Podľa ZAP slovenský automobilový priemysel v roku 2016 prekročil počtom vyrobených vozidiel miliónovú hranicu. Na Slovensku bolo v tomto roku vyrobených viac ako 1 040 000 automobilov. Podiel automobilov na celkovej priemyselnej výrobe v našej krajine dosiahol 44% a automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte Slovenska podieľal s 35%.
Uplynulý rok bol podľa ZAP SR pre automobilový priemysel úspešný z pohľadu prípravy strategických dokumentov pre jeho rozvoj v nasledujúcom období, na ktorej sa zväz aktívne spolupodieľal.
Prehľad výroby automobilov jednotlivých automobiliek v SR:

Prehľad výroby vozidiel

Zdroj: ZAP SR

Narástol počet zamestnancov

„Zásadná otázka je dostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov.“ skonštatoval J. Sinay. V medziročnom porovnaní s rokom 2014 narástol počet zamestnancov v slovenských automobilkách o 4,2%. Celkovo je na automobilový priemysel viazaných viac ako 250 000 pracovných miest. Nárast zamestnancov bol zapríčinený aj vďaka podporovanému duálnemu systému na stredných školách. Stúpol záujem mladých o kvalifikovanejšie pozície v automobilovom priemysle. Otázky týkajúce sa problematiky reformy školského systému v oblasti práve spomínaného duálneho vzdelávania a transformácii technického vysokého školstva sa komunikujú pred verejnosťou a projektami ako sú SPICE a Automobilová junior akadémia (AJA). Podľa J. Holečka, výkonného viceprezidenta ZAP je potrebné zmeniť systém vzdelávania a otvorené dvere majú tí, ktorí chcú a sú pripravení.

Registrácie vozidiel

Rekordné hodnoty dosiahli minulom roku aj registrácie nových osobných automobilov. V kumulatívnom porovnaní registrácie za rok 2016 dosiahli 88 163 áut, čo je oproti roku 2015 nárast o 13,09%. Dosiahli tak najvyššie počty v celej histórií Slovenska od roku 1993. Podľa porovnania registrácií nových osobných vozidiel bolo najviac registrovaných v Bratislavskom kraji, až 42%, čo je až o 32% viac ako v poradí druhom kraji, Košickom. Najmenej nových registrovaných áut bolo zaznamenaných v Trenčianskom kraji, len 6%.
Podľa slov P. Prepiaka je očakávaný nárast v roku 2017 oproti roku 2016 1,74% pre celý trh.

 

Registrácia vozidiel

Zdroj: ZAP SR

Porovnanie podľa typov paliva

Podľa štatistík v roku 2016 bol nárast benzínu oproti 2015 o 21,35%. Pre porovnanie nárast Dieslu bol len 4,79%. Z toho vyplýva, že popularita automobilov s pohonnou hmotou, ktorou je benzín dostatočne rastie.
Každým rokom narastá aj podpora alternatívnych palív.

Mohlo by zaujímať tiež:

Lucia

Lucia
Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu