ZN.SK
žena číta

Používané skratky okolo nás v domácnosti či práci a ich význam

Všímame si, že sa do bežnej slovenčiny sa skratky dostali predovšetkým vďaka moderným technológiám. Veľakrát vtedy, ak slovenčina nemala…

Počas uplynulých dvoch rokov sme si robili prehľad skratiek, ktoré sú využívané v bežnom domácom živote a rovnako tak v práci. Všímame si, že sa do bežnej slovenčiny sa skratky dostali predovšetkým vďaka moderným technológiám. Veľakrát vtedy, ak slovenčina nemala a ani nemohla mať iný význam pre inováciu. Kým napríklad MP3 je skratkou pre MPEG formát zvuku s číslovkou 3 kvôli číslici v technických vlastnostiach súboru, mnohé iné sú skratkami pôvodného anglického textu, alebo dokonca textu z latinčiny či francúzštiny. Pri mnohých nemusí byť hneď jasné, prečo ide o konkrétne písmenká. Zostavili sme zoznam niekoľkých, ktoré do nášho života vstúpili a často ich vyslovujeme práve ako skratku viac ako v ich plnom anglickom, či slovenskom názve. Ktoré skratky to napríklad sú?

žena číta

Skratky, ktoré používame viac ako ich plné názvy

 • AC – Alternating Current (striedavý prúd)
 • AC – Klimatizácia
 • AM/FM – Amplitude Modulation/Frequency Modulation (amplitúdová modulácia / frekvenčná modulácia)
 • ASAP – As Soon As Possible (odpovedz hneď ako sa bude dať, využitie skratky predovšetkým v tých podnikoch, kde sa manažéri snažia vyzerať manažérsky, alebo dôležito)
 • ATM – Automated Teller Machine (bankomat)
 • BBQ – Barbeque (Grilovačka)
 • CEO – Chief Executive Officer (Výkonný riaditeľ. Viditeľnosť tejto skratky je pomerne veľká aj v slovenských podpisoch. Dokonca aj vo formách, kde je 5 zamestnancov)
 • DC – Direct Current (priamy prúd)
 • DIY – Do it Yourself (urob si sám / svojpomocne)
 • DSLR – Digital Single-Lens Reflex (digitálny zrkadlový fotoaparát)

Votrelec, alien kolekcia 6 DVD

 • DVD – Digital Versatile Disc
 • DVR – Digital Video Recorder (digitálny videorekordér)
 • FAQ – Frequently Asked Questions (najčastejšie otázky. Použitie tejto skratky je pomerne časté v obchodoch a ja online portáloch služieb, bánk a podobne. Predovšetkým v zahraničí. Takto nazvaná sekcia na webe by mala poskytovať naozaj najčastejšie témy hľadané v rámci orientácie a pomoci v danej službe. Nie výber tém, o ktorých si myslí eshop, že sa môžu ľudia pýtať, ak službu spúšťa a FAQ reálne neaktualizuje podľa toho, čo reálne chcú zákazníci.)
 • GPS – Global Positioning System (globálny polohový systém)
 • HDD – Hard Disk Drive (pevný disk v počítačmi s magnetickými páskami)
 • HDMI – High-Definition Multimedia Interface (rozhranie pre vysoké rozlíšenie multimédií)
 • HDTV – High Definition – Vysoké rozlíšenie televízie
 • HTML – HyperText Markup Language (hypertextový značkovací jazyk)
 • HVAC – Kúrenie, Ventilácia, Klimatizácia – skratkou sú nazývané všetky tieto zariadenia domácnosti, ktoré sa starajú o vykurovanie, elektrinu, vodu, alebo varenie (plyn). Je dobré vedieť, že niektoré systémy môžu signalizovať poruchu a môžu zobrazovať kódy chýb, prípadne skratku samotnú. Rovnako tak niektoré manuály ju môžu používať neskôr, hoci na prvých stránkach ju vysvetľujú, ale pri hľadaní rýchlej pomoci skratku zodpovedanú na neskorších stránkach už nemáte.
 • JPEG – Joint Photographic Experts Group, inak ide o bežný formát obrázkov, ktorý umožňuje kompresiu a použitie aj online, ukladajú sa v ňom digitálne fotografie z fotoaparátov.

fotografovanie mobily

 • LAN – Local Area Network (lokalná sieť medzi počítačmi doma, medzi kamarátmi, alebo v práci, či v škole. Nemusí mať pripojenie na internet (WAN))
 • LCD – Liquid Crystal Display (tekutokrystalový displej, dnešné moderné obrazovky, ako aj jednofarebné obrazovky klasickej kalkulačky, požičateľných kolobežiek, displejov termostatov a mnohých iných, displeje na kávovare, hodinkách a pod.)
 • LED – Light Emitting Diode (svetelná dióda, ale na rovnakom princípe sú ešte detajlnejšie obrazovky televízorov v modernej éere tejto technológie, keď LED dióda nie je obmedzená na jedinú farbu.)
 • MP3 – Audioformát vysvetlený v úvode
 • NASA – National Aeronautics and Space Administration (pre USA je to Národný úrad pre letectvo a vesmír)
 • NATO – North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliancia)
 • NFC – Near Field Communication (komunikácia na krátku vzdialenosť)
 • OLED – Organic Light Emitting Diode (organická svetelná dióda)
 • OTT – Over-the-Top, inak povedané obsah streamovateľný, priamo síce nestiahnuteľný, ale prijímateľný (napr. Netflix, SkyShowtime, Disney+ a pod.)
 • PC – Personal computer (osobný počítač)

Starý počítač

 • PDF – Portable Document Format (formát prenosného dokumentu. Prenosného preto, že sa dá prenášať aj mimo počítač, kde bol vytvorený, bez množstva varovaní o kompatibilite, nekompatibilite, bez ohľadu na nastavenia farieb, rozložení polí a pod. PDF zostáva bez zmien. Iné je to pri DOC dokumentoch, ktoré na rôznych počítačoch môžu mať iný počet strán, iné rozloženie písmen, rozsahov, okrajov. PDF riešil tieto problémy a dokument tak vyzerá aj pri prechode z WINDOWS na MACOS rovnako.)
 • PIN – Personal Identification Number (osobné identifikačné číslo)
 • PVR – Personal Video Recorder (osobný videorekordér, ktorý podobne ako VHS dnes patrí medzi retro záležitosti. Ide o funkciu, ktorú majú aj niektoré novšie zariadenia. Ide o načasovanie a nastavenie pre nahrávanie napríklad programov, ktoré nestíhate sledovať a chcete si pozrieť neskôr.)
 • RSVP – Répondez s’il vous plaît (Reply Please – odpovedzte prosím)
 • SMS – Short Message Service (Služba krátkych textových správ)
 • SOS – Záchraná operácia. Ide o medzinárodne dohodnutú skratku, ktorú nemožno prisúdiť žiadnej krajine. Výber písmen S a O bol vybratý len preto, že obe sa dobre sali rospoznať, ak sa opakovali. Ide totiž v morseovke o 3x krátky, 3x dlhý a 3x krátky tón za sebou s malou pauzou, ak sa opakuje.
 • SSD – Solid State Drive (pevný disk bez pohyblivých dielov)
 • SUV – Športovo-užitkové vozidlo
 • SWAT – Special Weapons and Tactics (špeciálnapolicajná jednotka v USA, známa vo filmoch, alebo ako aj počítačová hra)
 • TV – Tele Vision, čo znamená „prenos obrazu“, inak v slovenčine aj televízia

ufo

 • UFO – Unidentified Flying Object (Neidentifikovateľný letiaci objekt – čiže čokoľvek, čo letí, teda v skutočnosti aj neidentifikovaná národnosť a typ lietadla neznámej krajiny)
 • USO – Unidentified Sea Object (Neidentifikovateľný morský objekt – čiže objekt ležiaci na morskom dne, plávajúci v mori a pod, je „USO“ do momentu prieskumu a identifikácie.)
 • UPS – Uninterruptible Power Supply (náhradný zdroj napájania, ak vypadne prúd)
 • URL – Uniform Resource Locator (pre slovenčinu jednoducho „Umiestnenie zdroja“ – v ľudskej reči napr „adresa internetovej stránky“)
 • USB – Universal Serial Bus (univerzálna sériová zbernica, dnes populárny port pre pripájanie zariadení s TV, PC, mobilmi a pod.)
 • VCR – Video Casette recorder (prehrávač VHS kaziet, ktorý okrem prehrávania zvládal aj ich nahrávanie zo signálu, napríklad TV káblu, iného prehrávaného videovstupu, či videokamery)
 • VHS – Video Home System (dnes už retro staršia videokazeta s videorekordérom využívajúcim pásku)
 • VIP – Very Important Person (veľmi dôležitá osoba. Takto označené osoby na danom mieste v danom čase predstavujú pre ostatný personál pokyn, že o osobu má byť postarané inak, alebo má nárok služby kategorizované prevádzkovateľom výhradne pre VIP. Použitie skratky nie je nutné brať osobne, ak sami nie ste VIP. VIP môže byť aj človek agresívny, nebezpečný, večný sťažovateľ a označenie VIP tak môže znamenať zvýšenie pozornosti voči nemu, jeho úmyslom, napríklad aby nemal „muníciu“ pre svoju paľbu.)
 • VOD – Video on demand (inak povedané služba poskytujúca napríklad filmy na základe požiadavky. Online videopožičovňa, alebo priamo služba, v ktorej si vyberáte a sledujete filmy stiahnuté vo formáte. Nejde pritom vždy priamo o viz. skratku OTT)
 • WAN – Wide Area Network (široká – tá veľká počítačová sieť. V normálnom živote to bude ten „hlavný veľký“ internet, na zariadeniach je tak označený port pre pripojenie internetu. WAN je jednoducho internet z vonka, internet konkrétneho poskytovateľa, alebo tiež ten, ktorý si vytvárame s Wi-Fi. Menšie od „WAN“ je následne „LAN“ – lokálna sieť v podniku, na sídlisku medzi kamarátmi, v domácnosti a pod)

Sir John Harington, vynálezca splachovacieho záchoda

 • WC – Water Closet (vychádza z pomenovania „Closet“ ako toaleta s pojmom „Water“, keďže toaleta s tečúcou vodou / splachovací záchod bol vynájdený až neskôr ako klasický záchod a angličtina. Preto pochopiteľne vidíme pojem zložený aj z pojmu „water“ ako dôležitý rozlišovač. Dnes je takmer všetko WC, ale skratka WC na latríne je však určite faktická chyba. Prečítajte si článok o vynáleze splachovacej toalety.)
 • WiFi – Wireless Fidelity, alebo tiež v preklade „vyššia vernosť“, no vskutočnosti nejde o žiadnu skratku služby. V skutočnosti sa typ pripojenia volal IEEE 802.11 štandard, ale ujalo sa marketingové označenie WiFi do takej miery, že si nikto nedovolil používať spätne práve „IEEE 802.11 štandard“

VOD sa ďalej delí na:

Ak už sme spomenuli VOD, samotné VOD sa delí aj na odlíšiteľné menšie, alebo ešte exaktnejšie typy, a to:

 • AVOD – Advertising video on demand (služba, ktorá môže ponúkať sledovanie filmov, ale súčasne s reklamami, ktoré sú náhradou za poplatky.)
 • SVOD – Subscription video on demand (Prístup k videu v prípade uhradeného pravidelného poplatku, napríklad ročné, či mesačné predplatné)
 • TVOD – Transactional video on demand (požičovňa filmov, ako napríklad Youtube, alebo iTunes, kde si v prípade záujmu o jeden film zaplatíte 1x a platí sa tak za film, nie mesačný poplatok. )
Mohlo by zaujímať tiež:

Roman

Roman
Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.Inzercia

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu