ZN.SK
mladý vedec sedí pri stole a zapisuje si

Neznámy Wow! Signál z 1977 si vedci nevedia vysvetliť dodnes

Signál bol tak zvláštny, že si ho do poznámok dr. Ehman poznačil a zvýraznil slovami „Wow!“. Dodnes nemá vysvetlenie jeho frekvencia ani…

Výskum vesmíru je z hľadiska nekonečnosti vesmíru a času, kedy ním ľudstvo začalo, stále len v plienkach. Sme na začiatku. Dá sa povedať, že v tom úplnom začiatku, v časoch, keď sa prvé teleskopy a merania zameriavali na skúmanie vesmírnych signálov, získali vedci niečo, čo nečakali. Hneď na začiatok sa stretli s niečím, s čím vôbec nepočítali. Najmä nie s tým, že im to bude lámať hlavu celé desaťročia neskôr. V roku 1977 sa totiž podarilo zachytiť neznámy signál, ktorý sa nikdy viac nezopakoval a nikto ho nedokáže vysvetliť.

mladý vedec sedí pri stole a zapisuje si

Wow! signál

Signál, ktorý merania zachytili, netvoril zvuk, ktorým by si zaslúžil svoj názov. Príbeh o jeho názve je trochu iný, no pekne poporiadku. Nezvyčajný rádiový signál zachytený rádiovým teleskopom Big Ear v observatóriu The Ohio University v roku 1977 bol naozaj unikátny. Trval 72 sekúnd a bol neobyčajne silný. Vynikal nad pozadím bežných rádiových vĺn, na ktoré bol teleskop citlivý. Tento signál bol zachytený vo frekvencii 1420 megahertzov. O to viac je to záhadou, keďže takýto signál by nemal preniknúť až k povrchu Zeme.

Astronóm Dr. Jerry E. Ehman ho prijal 15. augusta ako silný a krátky výskyt rádiových vĺn, ktorý sa správal nečakane a celkom inak ako čokoľvek dovtedy zaznamenávané.  Signál bol tak zvláštny, že si ho do poznámok dr. Ehman poznačil a zvýraznil slovami „Wow!“. Jeho pôvod však zostal neidentifikovaný a nebol nikdy viac opätovne zaznamenaný. Aj napriek tomu mal význam pre vedcov. Veď zaujal pozornosť vo svete astronómie a hľadania inteligentného života mimo Zeme.

Snahy vysvetliť záhadu

Teórie ohľadom pôvodu signálu zahŕňajú hypotézy o možnom pôvode z kozmu – napríklad od vzdialeného vesmírneho teleskopu alebo prípadného poslania rádiového signálu inteligentnou mimozemskou civilizáciou. Existujú však aj skeptické pohľady, ktoré naznačujú prírodné príčiny alebo interferenciu z pozemských zdrojov. Do dnešného dňa zostáva „Wow! signál“ zaujímavou záhadou. Čoraz viac sa však na udalosť nazerá z hľadiska odstupu doby, tým viac sa naskytá aj vysvetlenie, či boli technológie naozaj bezchybné v meraní, vysielaní a nemohlo ísť o chybu na strane vedeckého pracoviska.

Mohlo by zaujímať tiež:

Roman

Roman
Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.

Inzercia
Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu