ZN.SK
Scientológická sekta, Boston

Náboženstvá sveta: Scientológia vo svete aj na Slovensku

Scientológia je určitý druh filozofie, vytvoril v roku 1954 americký autor sci-fi L. Ron Hubbard. Ten ju charakterizoval ako „aplikovanú náboženskú filozofiu“…

Scientológiu, ako určitý druh filozofie, vytvoril v roku 1954 americký autor sci-fi L. Ron Hubbard. Ten ju charakterizoval ako „aplikovanú náboženskú filozofiu“ a základ nového náboženstva. Vo svete je často nazývaná ako organizáciou vymývačov mozgov, ktorú azda najviac preslávil Tom Cruise a John Travolta, celebritní podporovatelia a členovia cirkvi, ktorí jej neváhali venovať nemalú finančnú čiastku, osobný život a aj život blízkych. Scientológia je svojim spôsobom výnimočná. Je totiž o úspechu, ktorý sa jej darí docieliť správnym naštartovaním premýšľania tak, aby prinieslo vytúžené ovocie. Súčasťou takéhoto poznania je však zároveň dobre premyslený spôsob, ako sa stať súčasťou cirkvi, ktorú však nie každá krajina vníma ako cirkev.

Scientológická sekta, Boston

Filozofia náboženstva, alebo ak chcete sekty

Filozofia scientológie podľa rôznych zdrojov hlása, že človek pozostáva z troch časti – má telo, myseľ a je nesmrteľný „thetan“ (podľa gréckeho písmena theta, používaného pre vyjadrenie myšlienky – malo by symbolizovať nekonečné myšlienky). Členom scientológie sa môže stať aj príslušník inej viery. Organizácia scientológie je hierarchická, na jej čele je vedenie v Los Angeles, pod ním sú kontinentálne organizácie a pod nimi lokálne cirkvi.
Na Slovensku začali scientológovia oficiálne pôsobiť od roku 1995. Majú viac ako 2000 členov a sú registrovaní ako občianske združenie. Na Slovensku nemôžu byť registrovaní ako nová cirkev, keďže je na registráciu náboženstva potrebných 20 000 členov. V susedných krajinách je tomu inak. V Maďarsku je Scientológia uznaná ako cirkev a nachádza sa tu aj jej centrum pre strednú Európu. Scientológia sa snaží pomocou presných duchovných konzultácií (auditingov) oslobodiť thetana od neustáleho cyklu rodenia a smrti a nastoliť plnú sebaurčenosť thetana ako duchovnej bytosti. Tieto zákony objavil údajne sám zakladateľ náboženstva, R. Hubbard, a plne ich vyjadril vo svojich písaných dielach a prednáškach posvätných textov. Sú používané pri takzvanom auditingu, aby umožnili jednotlivcovi objaviť pravdu o jeho vlastnej spirituálnej prirodzenosti a jeho vzťahoch k fyzickému univerzu. Je to pochopenie pravdy, čo napokon prináša slobodu. V tejto chvíli by sa zdalo, že je už priveľa filozofie a viet, ktoré vlastne nedávajú význam, ale stále nie je koniec.

Základné učenie a rozdelenie

Základným učením scientológie je, že jedinec sa delí na dušu, myseľ a telo. Duša sa nazýva „thetan“ (z grec. theta – duša). Thetan je podľa scientológie nesmrteľná duchovná bytosť (duša), ktorej zážitky siahajú za hranice jedného života. Thetan má myseľ, kde sa ukladajú všetky zážitky a skúsenosti jedinca (thetana). Myseľ potom používa táto duchovná bytosť na to, aby čo najlepšie prežila. Táto myseľ sa delí na tzv. analytickú a reaktívnu. V reaktívnej mysli sa ukladajú tie zážitky, ktoré jedinec prežil, a nesú v sebe bolesť – fyzickú alebo psychickú. Napr. zranenie pri autoha­várii a následná operácia v narkóze alebo strata niekoho blízkeho či blízkej veci – to všetko sa ukladá do reaktívnej mysli, ktorá nie je prístupná jedincovi. Naopak analytická myseľ obsahuje všetko ostatné – všetky pozitívne zážitky a skúsenosti. Za normálnych okolností sa jedinec riadi analytickou mysľou a správa sa racionálne. Pri strese alebo oslabení je jedinec pod vplyvom reaktívnej mysle, tzn. „reaguje“. Vtedy nie je sám sebou a jeho negatívne zážitky ho úplne ovládajú a správa sa iracionálne. Hubbard prišiel s technikou, ktorú nazval dianetika(stala sa súčasťou scientológie) a ktorá by mala jedincovi pomôcť, aby sa zbavil všetkých týchto negatívnych zážitkov a tým uvoľnil svoju blokovanú kapacitu a potenciál a stal sa racionálnym vo svojom správaní. Tomuto stavu sa v scientológii hovorí „clear“. Dianetika bola tiež ponúkaná na knižnom veľtrhu Bibliotéka tak, že prípadný nalomení záujemcovia nemali ani tušenie, že ide o

Scientológia používaná trénovaným aj netrénovaným človekom dokáže údajne zlepšiť zdravie, inteligenciu, schopnosti, správanie, zručnosti a výzor ľudí. Scientológia je presná a exaktná, je stavaná pre dobu exaktných vied. Scientológiu používa auditor (scientologický praktik). Slovo auditor znamená v slovníku vyznávačov tohto učenia „ten, čo počúva, načúvajúci“.

Mimo cirkev a scientológie

Verejnosť mimo scientológov a podporovateľov cirkvi vníma toto združenie často ako nebezpečné. Môže za to viacero názorov a skúseností, ktoré boli najmä vďaka udalostiam v Nemecku, aj sfilmované a medializované. Je pravdou, že cirkev podobne, ako židovská viera, drží so svojimi a je tak možné očakávať vzájomnú podporu v prípade problémov a v snahe sa presadiť. Stále si však scientológia získava kritiku pre svoju podľa mnohých len umelo vytvorenú filozofiu, ktorá pracuje so psychológiou človeka.

Sídlo cirkvi je v meste Boston, v americkom štáte Massachusetts. Fotografia zachytáva chrám tejto cirkvi v samotnom centre mesta v blízkosti vodnej plochy a parku.

História scientológie

Ron Hubbard začal svoje štúdium mysle a ducha v roku 1923, čo v roku 1938 vyústilo v príručku nazvanú “Excalibur”. V tejto nepublikovanej práci sa po prvýkrát objavilo slovo Scientológia, aby tak pán Hubbard popísal to, čo nazval „štúdiom vedenia, ako vedieť“. V roku 1947 napísal rukopis, ktorý detailne popisuje jadro objavov Dianetiky. Rukopis koloval medzi jeho priateľmi a tí si robili ďalšie kópie. ávali ich ďalej (toto dielo bolo oficiálne vydané v roku 1951 pod názvom Dianetika: Pôvodná štúdia a neskôr bolo znovu publikované pod názvom Dynamiky života). Postupne vznikla Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví vydaná 9. mája 1950 a zasiahla vrchol rebríčka bestsellerov v New York Times, na ktorom zostala 28 po sebe idúcich týždňov. Bola najpredávanejšou knihou o mysli, aká bola dovtedy napísaná a zostáva najpredávanejšou aj dnes. Obsahuje údajne objav reaktívnej mysle – skrytého zdroja nočných môr, bezdôvodných obáv, rozčúlení a neistôt.

Avšak L. Ron Hubbard nikdy nepovažoval Dianetiku za koniec svojho výskumu, ale skôr za odrazový stupienok k odhaleniu a izolovaniu, ako to miesta podporujúce scientológiu nazývajú, dlho-iluzórneho zdroja života. Pokračujúce používanie a výskum mali mať dokonca za následok dosiahnutie exteriorizácie – demonštrovanie, že duša je oddeliteľná od tela a mysle. A tak sa zrodila Scientológia.

Spisy a nahrané slová L. Ron Hubbarda týkajúce sa Scientológie sú všeobecne považované za jej duchovné písmo. Hubbard poskytol výklad teológie a technológie Scientológie na viac ako 500.000 stránkach spisov, vrátane kníh a na viac než 3.000 nahraných verejných prednáškach. V päťdesiatich rokoch minulého storočia si Scientológovia uvedomili, že technológia L. Ron Hubbarda a výsledky, ktoré z jej použitia vyplývali, súvisia s duchovnom. Nemali žiadne pochybnosti o tom, že sa zaoberajú náboženskými praktikami, a preto na začiatku 50-tych rokov odhlasovali zavedenie cirkvi, ktorá mala účel lepšie slúžiť ich duchovným potrebám a všetkým, ktorí zdieľali ich vieru.

Scientologické sviatky

Scientológovia na celom svete každý rok oslavujú niekoľko veľkých sviatkov, ktoré zahŕňajú Narodeniny zakladateľa L. Ron Hubbarda – 13. marca 1911, dátum prvej publikácie knihy Dianetika – 9. máj 1950, Deň auditorov, ktorý sa oslavuje na počesť všetkých auditorov (druhá nedeľa v septembri) a Výročie založenia Medzinárodnej asociácie Scientológov – 7. október.

Cirkev a jej duchovní

Prvá Scientologická cirkev bola založená v roku 1954. Ako iné náboženstvá má aj Scientologická cirkev svojich duchovných, ktorí pomáhajú cirkevným farníkom na Scientologických náboženských službách.

Duchovní Scientológie sa môžu stať len tí, ktorí sa konkrétne zapíšu, úspešne absolvujú kurz pre duchovných a splnia požiadavky pre vysvätenie. Od všetkých Scientologických audítorov sa vyžaduje, aby boli vysvätení duchovní.

Scientológia s určitosťou spĺňa všetky 3 kritériá, ktoré odborníci na náboženstvo na celom svete všeobecne zohľadňujú na to, aby určili náboženskú podstatu:

 1. Viera v nejakú vyššiu realitu, ako napríklad v najvyššiu bytosť alebo vo večnú pravdu, ktorá presahuje hranice tohto sveta.
 2. Náboženské praktiky, ktoré vedú k porozumeniu, dosiahnutiu alebo kontaktu s najvyššou realitou.
 3. Spoločenstvo tých, ktorí veria a ktorí sa spájajú, aby túto najvyššiu realitu hľadali.

Scientologický kríž

Je to osem-cípy kríž vyjadrujúci osem častí (alebo osem dynamík) života, na základe ktorých sa každý človek usiluje o prežitie.

 1. úsilie o prežitie ako jedinec,
 2. úsilie o prežitie na základe tvorenia skrz rodinu a sex,
 3. úsilie o prežitie ako skupina jedincov,
 4. úsilie o prežitie ako ľudstvo,
 5. úsilie o prežitie ako životnej formy a pomocou životných foriem ako sú živočíchy, vtáky, hmyz, ryby a vegetácia,
 6. úsilie o prežitie hmotného vesmíru na základe samotného hmotného vesmíru a pomocou hmotného vesmíru a jeho jednotlivých častí,
 7. úsilie o prežitie ako duchovná bytosť alebo úsilie o prežitie života samotného,
 8. úsilie o existenciu v podobe nekonečna.

Schopnosť šťastne žiť vo vzájomnom rešpekte voči všetkým týmto sféram existencie je symbolizovaná Scientologickým krížom.


Pripravila Ema,
Zdroje: Scientologiakosice.sk, Scientologia.szm.com, Scientologia.host.sk

Mohlo by zaujímať tiež:

ZN.SK

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu