Ako sme kedysi žili, krásna knižná novinka o živote našich predkov

Ako sme kedysi žili, krásna knižná novinka o živote našich predkov

Kto nepozná svoju minulosť, nemôže mať budúcnosť. Vďaka knihám ako je novinka z vydavateľstva Slovart, však dokážeme zvrátiť úplné zabudnutie mnohých výnimočných prvkov našej kultúry, ale aj spôsobov bežného života. Dá sa povedať že každým jedným dňom zomiera na Slovensku nejaká tradícia, význam nejakého prvku, zaniká dôvod, prečo niekto robil hento, tamto, obliekal si konkrétne kúsky odevu.

Ako sme žili kedysi, Slovart, Zora Mintalova Zubercova

Zanikajú aj jednotlivé povery a kúzlo všetkého, čo si dnes mladí spájajú hlavne s babičkami a dedinami. Jediným dôvodom preto je to, že len na dedinách medzi najstaršími obyvateľmi, sa ešte zachováva mnoho krásnych zvyklostí a spôsobov života, ktoré súčasných ľudí nenapĺňajú, alebo len neprinášajú to, čo prinášali našim predkom.

Knižná novinka Ako sme kedysi žili (tiež uvádzaná s dlhším názvom „Ako sme kedysi žili. Obrazy každodenného života našich predkov“) je potom nádherným prierezom cez celé Slovensko. Čitateľovi prináša priamo pod nos kultúru z mnohých kútov Slovenska. Z juhu, zo severu, z hornatých regiónov, približuje aj tému sťahovania ľudu za prácou, pri sezónnych prácach, alebo celkovo odchod preč. Približuje život na dedine, život v rodine, ale zároveň aj život v jednej domácnosti a izbe. Vďaka precíznemu spracovaniu má čitateľ získať predstavu o tom, aký vlastne bol život, čo všetko človek používal a ako si dokázal zaobstarať výsledok svojej práce v tých podmienkach v akých žil.

Sociálne vrstvy obyvateľstva

Autorka Zora Mintalová Zubercová sa nám už do pamäti zapísala inou kultúrne významnou a veľmi peknou knihou Tradície na Slovensku. Novšia Ako sme kedysi žili sa zameriava skôr na ten bežný život, život vyššej vrstvy, aj život richtárov, či šľachty. Na ich vzťah voči ostatným, na nároky, bývanie aj spôsob života. Venuje sa tak absolútne každému, ktoré v posledných storočiach žil a o koho spôsobe života sa dokážeme dozvedieť viac vďaka hmotným prameňom, písomným prameňom, nástrojom a zaužívaným zvyklostiam ešte našich starých materí. Život v rôznych regiónoch Slovenska bol rôzny. Niekde hlad, inde príležitosť. Niekde hory a lesy, inde sucho, úrodná pôda, či obchodne významné lokality. Mnoho aj ďalších faktorov dokázalo ovplyvňovať vývoj Slovenska a starých Slovákov. Aj preto vždy môžeme čakať naozaj krásnu pestrosť, ktorú autorka využila.

Ako sme žili kedysi, Slovart, Zora Mintalova Zubercova

Nepriniesla literatúru faktu, plnú odrážok a podnadpisov. Ide o ucelené čítanie o konkrétnej téme, ktorá si vie vtiahnuť čitateľa aj vtedy, pokiaľ nepatrí medzi historikov a nadšencov pre našu kultúru. Veľa krát však kniha prinesie ponaučenie.

Človek kultúrny, človek múdrejší

Nemožno ani o knihe inak hovoriť, ako o takej knihe, ktorá z človeka múdrejšieho a kultúrnejšieho urobí. Čo strana, to množstvo zaujímavých faktov. Zaujímavé, niekedy celkom neznáme, inokedy veľmi blízke. Prekvapia informácie, o ktorých veľa krát niečo vieme, no nepoznáme ich pôvod, zmysel a dôvod.

Autorka prechádza množstvo tém, oblastí, záujmov. Venuje sa zábave, obžive, aj rodine. Prechádza veľa krát v daných témach do starších období, ako aj do rokov pred vojnou, medzi vojnami a len trochu do rokov po vojne. Knižka má dva hlavné tematické celky. Prvú „Z južných nížin do dedín, mestečiek a rodín“ a druhú „Zo severných hôr do dolín, dedín a rodín. Z nich každá má svoje podkapitoly venované konkrétnym oblastiam života. Nechýba pritom ani časť siahajúca do tematiky predošlej knihy zameranej len na sviatky. Aj tu sa dozviete v menšej miere mnoho zaujímavého k adventu, fašiangom, slávnostiam, svadbe, Veľkej noci aj bežnej práci a remeslám.

Ako sme žili kedysi, Slovart, Zora Mintalova Zubercova

Možno by sa niektorej téme dalo venovať v samostatnej knihe, avšak aj ucelený pohľad na život ako taký musí v poriadnej a naozaj krásnej knihe byť. Pri jednej knihe tak nahliadate na to, ako fungovali pastieri, hospodári, ako sa obliekali ľudia z rôznych kútov sveta. Že chodili dievčatá bosé, kto sa staral o deti, ako fungovala rodina a aké výrazné rozdiely v regiónoch sa objavovali práve pri starostlivosti o domácnosť. Preto som si na začiatok neodpustil vetu o minulosti, pretože kniha Ako sme kedysi žili je knihou prinášajúcou minulosť o ktorú sme možno nemali záujem ako o nepotrebnú, no je jedinečná a musíme si ju zachovať skôr, ako ju celkom nahradia spomienky na minulosť ohraničenú na dobu osobných skúseností.

Pokračovanie zaujímavej a hodnotnej série

Vydavateľstvu Slovart sa podarilo vydať ďalšiu knihu, ktorá patrí určite vo vašej polici ku knihe Tradície na Slovensku od taktiež Zory Mintalovej Zubercovej. Obe majú podobné grafické vyhotovenie, čiernobielu fotografiu a červený, prípadne čiernobiely nápis na titulnej strane. Červený je aj chrbát knihy v rovnakom dizajne s veľmi drobnými odchýlkami. Na 328 stranách je textový obsah obohatený aj o fotografický materiál, ktorý poskytlo SNM v Martine.

Sama autorka, významná slovenská etnologička, prezrádza pôvod jej mnohých informácií a faktov. Vďačila im svojej práci v Slovenskom národnom múzeu v Martine a stovkám informátorov v rokoch 1970 až 2000. Nejde tak o nové získané informácie a sústredenie informácií z iných kníh, ale často naozaj autentické spomienky, informácie odovzdávané z generácie na generáciu a neuveriteľné hodiny práce. Takéto dielo si pritom môžeme v knižnej podobe obstarať sami tým, že táto kniha jednoducho nesmie chýbať v žiadnej domácnosti, v ktorej výnimočnosť našej histórie a sily našich starých otcov a mám, hrá aj pre našu prítomnosť veľkú úlohu.

Kniha Ako sme kedysi žili

Ďalšia z kníh, pri ktorých si dovoľujem považovať za povinnosť vlastniť ju, aby slovenská kultúra zostávala večne živá a aby celkom nevymieralo to bohatstvo, ktoré mnoho miest u nás robí jedinečným. Dobrý pocit z nej máte pri prvom dotyku a tento dobrý pocit narastá pri čítaní každej jednej strany.

Kniha vychádza vo vydavateľstve Slovart, kúpite ju v každom dobrom kníhkupectve. Publikácia v pevnej väzbe menšia od formátu A4 ukrýva papierová obálka s rovnakým vzhľadom, ako tvrdá obálka pod ňou. Knižku obohacujú čiernobiele fotografie s popisom. Fakticky je kniha ťažko oceniteľná, najmä ak poznáte význam práce, ktorá za ňou stojí.

  • Knihu si môžete kúpiť na BUX.sk
4.4/5 - (11 votes)

Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.