Ako na úradný preklad registra trestov kvalitne a expresne rýchlo?

Ako na úradný preklad registra trestov kvalitne a expresne rýchlo?

Potrebujete zdokladovať rôzne údaje a skutočnosti na úrade, prípadne súde? Ak vaše pôsobenie prekračuje hranice jedného štátu, zrejme sa zaujímate o štandardizované úradné preklady. Nesú záväznú formu vyhotovenia a dodania, čo v nás vzbudzuje ešte väčšiu zvedavosť a množstvo otáznikov. V nasledujúcom texte budú najdôležitejšie z nich zodpovedané!

Úradné preklady so záväznou formou

So záväznou natoľko, že ju definuje zákon. Každý úradný preklad obsahuje súbor titulnej listiny, prekladaného textu, prekladu a tzv. prekladateľskej doložky zviazaných trikolórou. Zásadné vlastnosti spĺňa aj spôsob vyhotovenia pod záštitou úradných prekladateľov. Tých menuje ministerstvo spravodlivosti po absolvovaní jazykových skúšok.

Samozrejme, úradní prekladatelia musia preukázať dostatočnú prax a získať všeobecný prehľad. Ten nemožno obmedzovať len na bežnú jazykovú prax, ale aj na špecifické jazykové konvencie, právnickú terminológiu a všeobecne na súdny proces danej krajiny.

Možno to ilustrovať na úradných prekladoch ruštiny. Pristupuje sa k nim síce rovnako ako k prekladom iných svetových jazykov, aj tak si vyžadujú špeciálnu prípravu v oblasti prepisu mien a priezvisk. Úradní prekladatelia sú na to pripravení, a tak zvyčajne prebieha preklad bezproblémovo a rýchlo. Až natoľko, že pri úradných prekladoch ruštiny vieme využiť expresnú službu, realizáciu už do dvoch hodín od zadania.

Ide o skutočne široké využitie úradných prekladov

Aj keď sa v princípe náročnejšie dostávame k zdrojovým dokumentom, proces úradného prekladu prebieha zjednodušene. Tak je tomu pri každom osobnom dokumente, dokumente o vzdelávaní či obchodovaní – napr. prekladu registra trestov predchádza získanie zdrojovej listiny elektrickou žiadosťou alebo osobne na generálnej prokuratúre, na matrikách, pracoviskách pošty alebo na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí.

Pre úspešnosť, pre právne akceptovanie medzi krajinami, treba rátať s procesom superlegalizácie. Ide o niekoľkostupňové overovanie. Proces zjednodušuje Apostille, kde pravosť dokumentu osvedčuje úrad, ktorý ho vydal. Dostupný je zoznam štátov Dohovoru, kde sa k procesu prekladu dostávame „bezkonkurenčne“.

Zdroj obrázku: Africa Studio / Shutterstock


Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií. Nahliadnite do noviniek rôznych služieb, príprav podujatí a noviniek v komerčnej sfére. Aj Vaša zaujímavosť, činnosť, alebo výrobok, môže byť v článku. Napíšte nám.