ZN.SK
Office kancelária

Strašiak GDPR otvára cestu pochybným agentúram a špekulantom

Nové nariadenie GDPR, ktoré koncom mája vstupuje do platnosti, prináša mnohé povinnosti spoločnostiam v rámci EÚ. Systém na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktorý bol pri fungovaní firiem a rôznych databáz…

Nové nariadenie GDPR, ktoré koncom mája vstupuje do platnosti, prináša mnohé povinnosti spoločnostiam v rámci EÚ. Systém na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktorý bol pri fungovaní firiem a rôznych databáz len otázkou času, zasiahne mnohé oblasti. Takmer všetky stránky, podniky s počítačmi, databázy a to všetko tvorí náklady. Veľké náklady, aby sme boli presní, pokiaľ si zvolíte cestu agentúr a právnikov, ktorí vyriešia dokumentáciu za vás.

Office kancelária

GDPR prakticky znamená

Pre firmu nasadiť a plniť GDPR znamená upraviť svoje databázy, spôsoby ich získavania a dopĺňania, zabezpečiť správu a narábanie s osobnými údajmi, chrániť ich a dohliadať, aby zostávali chránené. Prakticky môžeme hovoriť o tom, že firmy, ktoré sa boja riešiť dokumentácie a všetky papierovačky okolo vystrašia a celkom zakážu prácu na doma. Zbohom Home Office na pracoviskách, kde vedenie nemá záujem pochopiť a vyriešiť aj tento druh práce. Práca z domu pritom živí mnoho úradníkov a účtovníkov.

GDPR prakticky znamená to, že mnohé činnosti sa budú riadiť novými pravidlami a taktiež mnoho emailových databáz, tie hodnotné marketingové nástroje, ktoré niektoré firmy budujú roky, z ničoho nič zmiznú. Budú musieť zaniknúť, pretože žiadna firma nebude riskovať jedinú emailovú adresu, kde náhodou nemá zaevidovaný spôsob nadobudnutia súhlasu. Všade tam, kde je pôvod adries jasný a dokázateľný s dokázateľným súhlasom s využívaním adresy na marketingový účel, si môžu vydýchnuť.

Agentúr ako húb po daždi

Blížiace sa GDPR odštartovalo aj spam a ponuky zo strany agentúr. GDPR nemusí stáť veľa. No na to, aby vás veľa nestálo, potrebujete vedieť, na čo prihliadať a ako zostaviť dokumentáciu. Musíte sa vedieť orientovať v pojmoch, ktoré akoby schválne boli napísané nezrozumiteľne laikovi a ich vysvetlenie je taktiež komplikáciou. Lenže objavili sa aj agentúry, ktoré to všetko spravia za vás. Ponúkajú nákladné balíčky, v ktorých ale často krát nakúpite len dokumenty a rady, ktoré sú dostupné online. V inej úprave, graficky prijateľné v PDF, ale stále to isté, čo máte bezplatne na internete.

Objavili sme emaily, v ktorých nám veľmi známa spoločnosť preslávená spamovaním a maskovaním sa pod vlastnou doménou v inom tvare (pre prípad, ak by spam niekomu prekážal, majú výhovorku, že ho oni neposlali, ale niekto iný so snahou uškodiť im), ponúka realizáciu GDPR za peknú trojcifernú sumu. Odborník na tlač sa vrhá do GDPR, prekvapivé. Celkom iné agentúry ponúkajú pomoc, ale samozrejme najlacnejší balíček je postavený tak, že máte pocit, akoby bol pre vás. Pri hlbšej analýze je však viditeľné, že je to zámer, pretože väčšina spoločností a obchodníkov, ktorých spam oslovuje, nakoniec spadajú pod drahší balíček.

Tiež pri prejavom záujem o oblasť GDPR sa objavujú na Facebooku rôzne reklamy a ponuky na pomerne drahé, alebo cenovo dostupné, avšak absolútne neprijateľné a nedostačujúce riešenia.

Ak už sa vás týka nové nariadenie a pracujete na zmenách v hodine dvanástej, skúste osloviť len agentúry, ku ktorým existujú referencie, majú svoje renomé, alebo aspoň skúsenosti v tomto, či príbuznom odvetví. Upozorňujeme, aby ste nekupovali dokumentácie, ku ktorým nie je služba a pomoc. Čistá dokumentácia, pokiaľ je za naozaj vysokú sumu, si žiada, aby bola porovnaná s ponukami agentúr, v ktorých je zahrnuté aj reálna pomoc a súčinnosť pri príprave.

Platí:

  • Každá firma a každá databáza, či fungovanie je individuálne
  • Neexistuje stručný všeobecný návod a kroky, ktoré by vás kompletne previedli oblasti napriek tomu, že nemáte ani poňatia čo robíte a rozumiete pojmom
  • Skúste nahliadnuť na predošlý článok venovaný GDPR a tomu, čoho sa vlastne týka.
  • GDPR by malo naopak zatvoriť cestu podvodníkom a spamujúcim agentúram, ktoré vo veľkom cielili reklamu na emailové adresy pozbierané na internete. S výhovorkou, že emailová adresa info@ ako adresa portálu či subjektu nie je osobný údaj, zrejme budú narábať aj naďalej. Vytvárajú však databázu a tá sa riadi určitými nariadeniami rovnako ako zaslaná ponuka sa riadi zákonom o reklame a elektronickej komunikácii.

 


Obsah a článkový seriál: Strašiak GDPR

Prinášame neodborné predpoklady a riešenia, ktoré sa snažia priblížiť nariadeniam Európskeho parlamentu a Rady EÚ v rámci GDPR, zákona vstupujúceho do platnosti od 25.5.2018, ovplyvňujúceho výrazne marketing a fungovanie podnikateľského prostredia. Články vychádzajú zo skúseností a preto ich radi upravíme, pokiaľ sa vyskytnú nové precedensy a okolnosti, ktoré upravujú niektoré uvedené tvrdenia.

Mať podnik alebo stránky v súlade s GDPR nie je možné vyriešiť žiadnym univerzálnym software, ani dokumentáciou získanou na internete bezplatne, či za poplatok. Každé spracovanie je individuálne a žiada si zásah ľudí priamo vo firmách, prípadne súčinnosť interných zamestnancov, ktorí akokoľvek narábajú s osobnými údajmi, patria medzi dodávateľov, subdodávateľov, spravujú technologické zázemie, alebo kamerový systém a prichádzajú do styku s klientelou. Každé spracovanie osobných údajov sa môže viazať na rôzne ďalšie miesta, oblasti fungovania a personálne miesta. Články v sérii Strašiak GDPR majú za cieľ pomôcť sa zorientovať, prípadne inšpirovať. Nemali by byť brané ako smernice. Ďakujeme za pochopenie.

Mohlo by zaujímať tiež:

ZN.SK

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.

Inzercia
Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu