Slovenské *.SK domény lacnejšie a svetu otvorenejšie, čo to znamená? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Slovenské *.SK domény lacnejšie a svetu otvorenejšie, čo to znamená?

Od 31. mája 2017 sa menia pravidlá pre držiteľov a majiteľov SK domén. Už dlhšie avizované zmeny, ktoré majú znamenať miernu revolúciu v slovenskom internetovom priestore, sa majú týkať zlacnenia, ale hlavne sprístupnenia SK domény aj pre zahraničný trh. Doteraz, ak ste chceli prepísať SK doménu, získať ju, alebo predať, bolo nutné vlastniť adresu na Slovensku, prípadne prepis domény riešiť pomocou úradne overeného podpisu. Po novom sa táto povinnosť mení, respektíve ruší. SK doména sa tým otvára aj zahraničnému trhu.

ZN.SK a článok SK domény

Spoločnosť SK-NIC, a.s., ktorá spravuje slovenské domény, prezentuje držiteľom domén novinky na svojich stránkach ako aj v hromadnom emaily. Aké uvádza hlavné a najvýraznejšie zmeny oproti pôvodným vlastnostiam a podmienkam?

Novinky pre držiteľom a záujemcov o SK domény

  • Všetky operácie budú v novom systéme prebiehať prostredníctvom registrátorov a plne elektronicky, t.j. štandardne nebude potrebná žiadna listinná forma žiadosti alebo overenie podpisu.
  • Doménu bude možné registrovať nielen na 1 rok, ale naraz aj až na 10 rokov a predlžovanie    bude možné vykonať podľa potreby počas celého registračného obdobia Domény.
  • Držiteľom domény .sk sa bude môcť stať ktokoľvek z celého sveta, podmienkou je však existencia doručovacej adresy v európskom priestore.
  • Poplatok za doménu sa bude uhrádzať priamo pri registrácii resp. predlžovaní registračného obdobia, teda úplne vymizne špekulatívne registrovanie domén bez úhrady.
  • Poplatok za zmenu registrátora bude zrušený ? všetky zmeny týkajúce sa Domény budú odteraz bez osobitných poplatkov, Držitelia tak pri zmene registrátora zaplatia za Doménu vždy iba jednotný poplatok za predĺženie registrácie domény o jeden rok.
  • Ceny za registrácie domén .sk ostávajú podľa stavu zavedeného 1.1.2017.
  • Ak Užívateľovi alebo Doméne zanikne Registrátor, správu preberie priamo SK-NIC (dočasne alebo dlhodobo podľa rozhodnutia daného Užívateľa), príslušné poplatky sú však v prípade dlhodobej správy v zmysle požiadaviek registrátorov vyššie ako bežné.
  • Práva k ochranným známkam bude možné uplatniť v zrýchlenom konaní aj prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov (ADR), tým však nie je dotknuté právo využiť štandardnú súdnu cestu – ADR bude v takejto situácii ukončené.

Podrobnosti je možné nájsť na https://sk-nic.sk

Negatíva v podobe otvoreného trhu

Doteraz bolo Slovensko ušetrené od rôznych rozsiahlych pochybných projektov. Otvára sa však trh a sprístupňuje sa slovenská koncovka komukoľvek. To môžu využiť podnikatelia z rôznych odvetví, no zároveň to má aj mnoho negatívnych vlastností. Negatívny je najmä fakt, že na slovenský internetový trh môžu vstupovať aj ľudia zo zahraničia bez rozdielu, názvov bude menej, zdraženú krátke názvy a stúpne aj počet rôznych pochybných projektov, ktoré môžu na SK doméne prevádzkovať svoje stránky tak, ako sa to dnes v rozsiahlej miere deje na iných koncovkách (.net, .com, .org). Dúfajme, že svet internetových podvodníkov, o ktorých informuje hoax.sk, ešte nejaký čas neobjaví SK domény.

4/5 - (1 vote)
Mohlo by zaujímať tiež:
Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.