ZN.SK
Starý počítač

Neskladujte staré počítače vo firme: Využite zber elektroodpadu

Vyradená IT technika či iné elektrospotrebiče dokážu vo veľkých, ale aj menších firmách poriadne zaplniť sklad. Nepoužívané spotrebiče sa vám však nemusia hromadiť a zbytočne zaberať potrebný priestor. Využite zber elektroodpadu.

Vyradená IT technika či iné elektrospotrebiče dokážu vo veľkých, ale aj menších firmách poriadne zaplniť sklad. Nepoužívané spotrebiče sa vám však nemusia hromadiť a zbytočne zaberať potrebný priestor. Využite zber elektroodpadu.

Starý počítač

Zdroj: Bigstockphoto.com

Bohužiaľ, nič netrvá večne a ani elektronika nevydrží tak dlho, ako by sme chceli. To rovnako platí aj pre počítače či notebooky. Aj keď nedôjde k samovoľnému mechanickému poškodeniu alebo opotrebovaniu vnútorných súčiastok, počítač sa aj napriek tomu po niekoľkých rokoch stane zastaralým zariadením. Investícia do výmeny komponentov nie je zanedbateľná a mnohokrát sa oveľa viac vyplatí kúpiť úplný nový počítač, ktorý svojím výkonom výrazne predbehne ten starý.

Čo však ale spraviť so starým alebo nefunkčným počítačom?

Počítače, notebooky, tablety, mobilné telefóny či akákoľvek ďalšia elektronika sa vo všeobecnosti označuje za elektroodpad, ktorý v žiadnom prípade nepatrí do bežných kontajnerov so zmesovým odpadom.

Fyzické osoby majú obvykle možnosť staré spotrebiče zo svojich domácností odviezť na zberný dvor alebo ho odovzdať v predajni pri kúpe nového spotrebiča. Pre právnické osoby a firmy však platia pravidlá vyplývajúce zo zákona. Každá firma či inštitúcia je povinná nakladať s elektroodpadom ekologicky a podľa zákona o odpadoch. Vyradenú IT techniku či starú chladničku z firemnej kuchynky nemôžu len tak vyhodiť do komunálneho odpadu.

Za takéto zbavenie sa čo i len malého zariadenia ako je počítačová myš, môžete dostať poriadne mastnú pokutu. Pochopiteľným dôvodom je hrozba pre životné prostredie. Tieto zariadenia totiž obsahujú mnoho škodlivých látok. Aj preto sa oplatí využiť zber elektroodpadu.

Čo získate odovzdaním spotrebičov do zberu elektroodpadu?

  • Potvrdenie o ekologickej likvidácii elektroodpadu
  • Potvrdenie o splnení zákonných podmienok zberu
  • Potvrdenie pre potreby účtovníctva
  • Zelený certifikát o aktívnom prístupe vašej firmy k ochrane životného prostredia
Mohlo by zaujímať tiež:

ZN.SK

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu