ZN.SK
Pribylina, múzem liptovskej dediny, kostol Panny Márie

Kostol Panny Márie v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline

V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline sa nachádza viacero stavieb, ktoré slúžili rôznym účelom ľudu z okolitého Liptova. Zaujímavý je miestny kostol Panny Márie

V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline sa nachádza viacero stavieb, ktoré slúžili rôznym účelom ľudu z okolitého Liptova. Presunuli sem aj stavby z obce Svätá Mara, ktorá neskôr získala názov Liptovská Mara a zanikla výstavbou vodnej nádrže. Podobne, ako tomu boli pri vodnej nádrži Nová Bystrica, aj v tomto prípade sa zachránili niektoré cenné architektonické pamiatky z hneď niekoľkých obcí, ktoré zanikli po ich zaplavení. Stalo sa tak pred 40 rokmi.

Pribylina, múzem liptovskej dediny, kostol Panny Márie

Sťahovanie odhalilo raritu

V prípade kostola Panny Márie zo Svätej Mary však ide o unikátny zámer. Presťahovať murovanú stavbu takéhoto veku a kultúrnej hodnoty bolo mimoriadne komplikované. Hoci jej najväčšia hodnota bola v pôvodnej konštrukcii a polohe, stavba sa musela presunúť.  Nebyť rozobratia pôvodnej stavby kostola, nedozvedeli by sme sa raritu, aká sa ukrývala v jeho základoch. V základoch najstaršej časti kostola sa podarilo nájsť zamurované kríže s nápismi. Ide tak zrejme o jeden z najstarších prvkov posväcovania stavby tohto druhu v Európe. Je pravdou že podobných kostolov môže byť viac, no  na šťastie nemáme viac dôvodov rozoberať ich.

Ten v Pribyline takmer ako originál z Mary

Kostol zo Svätej Mary, dnes už neexistujúcej zatopenej obce, sem prenášali pri výstavbe múzea. Proces bol náročný. Pre účely výstavby vodnej nádrže rozobrali mimoriadne hodnotnú stavbu, ktorej interiér pokrývali z dnešného pohľadu vzácne nástenné maľby. Stavba bola ukážkou románskej architektúry 12. storočia a postupnej prestavby. Nerozobrali však celú stavbu. Jej časť, zvonica, zostala na brehu Liptovskej Mary a pozorné oko si ju môže všimnúť z diaľnice smerom na západ aj v súčasnosti.

Pribylina, múzeum liptovskej dediny, kostol Panny Márie

História a súčasnosť kostola

Ranogotický Kostol Panny Márie je spolu s goticko-renesančným kaštieľom z obce Parížovce najhodnotnejším klenotom múzea. Základy kostola boli románske. Ich vek sa len odhaduje na 12. storočie. Odborníkom sa podarilo zistiť, že už v 13. storočí stavbu výrazne prestavali a v 17. storočí pribudla veža kostola. Stavba bola v minulosti centrom duchovného života Liptova. Prvá písomná zmienka o kostole pochádza z roku 1288. Počas 16. až 17. storočia slúžil účelom evanjelickej cirkvi a od 14. storočia až do 15. storočia sa v ňom schádzala liptovská šľachta na takzvaných kongregáciách.

Pribylina, múzeum liptovskej dediny, kostol Panny Márie

Stavba v Múzeu v Pribyline pozostáva zo zvyšku celej pamiatky a interiéru. Podarilo sa zachrániť fragmenty jednotlivých malieb zo 14. a  15. storočia. Interiér kostola tvorí ranogotický pôvodný oltár a kazateľnica. Obe sú pôvodné, spolu so zvyškom zariadenia a novším organom. Jeho zaujímavosťou sú hradby, ktoré stavbu obkolesujú. Tie boli v minulosti oveľa viac časté, najmä na kostoloch, keďže to boli stavby, kam sa ľudia uchyľovali v prípade nebezpečenstva alebo napadnutiu nepriateľmi. Nízka hradba plnila v minulosti účel aj proti zlodejom.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu