Štiavnické kultúrne leto 2016: Salamandrové dni už od 7. 9. do 11. 9. - Zaujímavé novinky ZN.SK

Štiavnické kultúrne leto 2016: Salamandrové dni už od 7. 9. do 11. 9.

Mestské slávnosti, oslavy baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, oslava bohatej štiavnickej histórie a tradícií, dobrá zábava – to všetko sú Salamandrové dni. Ich tradíciu začali študenti slávnej Baníckej akadémie. Od deväťdesiatych rokov minulého storočia sa Salamandrové dni konajú každoročne, okrem historického Salamandrového sprievodu sú plné hudby, tradičného jarmoku a ďalšej zábavy. Salamandrové dni sú v súčasnosti malý mestský festival s hudbou rôznych žánrov, akciami pre deti (divadlá, sokoliari, animačné programy atď.), výstavami, samotným sprievodom, trhmi a ďalším programom.

Salamandrove dni 2016

Salamander bol pôvodne vážny a slávnostný sprievod poslucháčov banskoštiavnickej akadémie pri zvlášť významných príležitostiach, ako bolo prvé fáranie, šachtág, pohreb profesora akadémie alebo študenta, lúčenie sa valetantov s Banskou Štiavnicou a podobne. Konal sa vždy po zotmení vo svetle baníckych kahanov a fakieľ. Jadro salamandrového sprievodu tvorili poslucháči banskoštiavnickej akadémie. Po odsťahovaní sa Vysokej školy baníckej a lesníckej v roku 1919 do Šoprone v meste na dlhšie obdobie prestal dovtedy bohatý spoločenský život. Medzníkom sa stal rok 1935, kedy mesto znovu ožilo starobylými tradíciami. Po 2.svetovej vojne sa tradícia salamandrových sprievodov obnovila 10.septembra 1949 v podvečer Dňa baníkov a hutníkov. Spolu s oslavami tohto sviatku prešiel salamander mestom v rokoch 1951, 1961,1964,1972,1978, 1988, 1991. Od roku 1993 sa v tradícii salamandrových sprievodov pokračuje každoročne v druhý týždeň mesiaca september. Z novodobých sprievodov bol najpôsobivejší salamandrový sprievod v roku 1964. Uskutočnil sa 26.augusta ako vyvrcholenie veľkolepých osláv 200.výročia založenia Baníckej a lesníckej akadémie. Sprievodu sa zúčastnili aj dovtedy žijúci absolventi slávnej alma mater.

V roku 2016 sme si pre návštevníkov pripravili okrem tradičného jarmoku a krásneho historického sprievodu i množstvo sprievodných podujatí a koncertov. Srdečne všetkých pozývame do strieborného mesta za príjemnými zážitkami!

Program podujatia:

7.9. 2016 (streda), 17.00 hod., Kino Akademik, Námestie sv. Trojice 1
Štiavnica v žurnáloch
Premietanie žurnálov z archívov Slovenského filmového ústavu. Uvidíte Štiavnickú Anču, prvý výkop Trate mládeže, Tabakovú továreň, kúzelníka z Banskej Belej, dokument o Salamandrovom sprievode a mnoho iného. Vstupné zdarma.

8.9.2016 – 10.9.2016 (štvrtok – sobota), 8:00 – 16:00 hod., Dielnička, Kammerhofská 2
Bazár (ne)potrebných vecí
Environmentálna burza alebo bazár (ne)potrebných vecí.

8.9.2016 (štvrtok), 15:00 hod., Mineralogická expozícia- výstavné priestory, Berggericht, Nám. sv. Trojice 6
Ako sa mapovalo v baníctve
Vernisáž výstavy prístupná pre širokú verejnosť.

8.9.2016 -11.9.2016 (štvrtok – nedeľa), 09:00-17:00 hod., Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 8
Teodor Schnitzer „Muž z divokého východu“
Ten, ktorý dal Winnetuovi tvár (výstava).

8.9.2016 -11.9.2016 (štvrtok – nedeľa), 09:00-17:00 hod., Starý zámok, Starozámocká 12
Neobyčajné príbehy obyčajných vecí
Deväť príbehov. Obyčajných i neobyčajných.

8.9.2016 (štvrtok) – 19.00 hod., Kultúrne centrum, Kammerhofská 1
Slávnostný šachtág
Otvorenie baníckych slávností tradičným podujatím pre pozvaných hostí.

9.9.2016 (piatok) – 9.00 hod., Kultúrne centrum, Kammerhofská 1
Valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory so sídlom v Banskej Štiavnici
Podujatie pre pozvaných hostí v garancii SBK.

9.9. 2016 (piatok) – 9.00 – 18.00, Slovenský banský archív, Radničné nám. 16
Deň otvorených dverí v Slovenskom banskom archíve
8. ročník akcie s podtitulom „Putovanie časom alebo čo ukrýva archív“ bude venovaný oboznámeniu verejnosti s činnosťou pracoviska a s ukážkami vybraných archívnych dokumentov.

9.9. 2016 (piatok) – 10.00 hod., Kammerhof, Kammerhofská 2
Akademici v Banskej Štiavnici
Slávnostné podujatie pri príležitosti 15. výročia podpisu Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Vyvrcholením bude slávnostný akt odhalenia bronzovej pamätnej tabule a predstavenie medzinárodného centra fakúlt účastníkov Dekladácie, ktorý sa ukutoční o 11.15 hod. v priestoroch tzv. Belházyovského domu (ul. Andreja Sládoviča 1).

9.9. 2016 (piatok) – 13.00 hod., Kostol sv. Kataríny
Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Slávnostné podujatie spojené s udeľovaním výročných cien mesta a pripomienkou výročia podpisu Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.
Po slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva bude nasledovať vztýčenie zástavy Organizácie miest svetového dedičstva.

9.9.2016 (piatok) – 15.00 hod. Kultúrne centrum, Kammerhofská 1
Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov
Slávnostné podujatie v réžii Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR a Slovenskej banskej komory.

9.9 – 10.9. 2016 (piatok 14.00 – 19.00, sobota 9.00 – 16.00), SPŠ S. Mikovíniho
Burza minerálov
Tradičná burza minerálov.

9. 9.2016 (piatok) – 15.00 – 23.30 hod., Námestie sv. Trojice
Salamandrové pódium
Hlavný hudobný program v centre mesta, vystúpia: R&W plus Pati B., +-40, Nácov kufor, Silvayovci, Juraj Hnilica, Gnomus, Kandráčovci a Hex.

9.9. 2016 (piatok) – 19.00 hod. – 21.00 hod.
Salamandrový sprievod
Tradičný vrchol programu. Výnimočný a jedinečný sprievod, ktorý zabáva celé generácie Štiavničanov i hostí mesta. Pred týmto sprievodom si budú môcť návštevníci podujatia pozrieť sprievod baníckych spolkov, ktorý sa bude formovať pri bývalej Tabakovej továrni a do centra sa pohne približne o 19.30 hod. ako predvoj tradičného Salamandrového sprievodu.

9.9. – 10.9. 2016 (piatok, sobota), Námestie sv. Trojice
Salamandrový jarmok
Trhy na Námestí sv. Trojice.

10.9. 2016 (sobota), 8.00 – 16.00, kino Akademik, Námestie sv. Trojice
Grand Prix Salamander
Súťaž v pretláčaní rukou. Súťaž vrcholí o 15:00 hod. na Námestí sv. Trojice.

10.9.2016 (sobota) – 10.00 – 17.00 hod., Námestie sv. Trojice
Salamandrové detské pódium
Program pre deti na hlavnom námestí. Vystúpia Divadlo Maškrta, Divadlo Juraja Benčíka, Ján Hrubovčák, Erik Forgáč a iní.

10.9.2016 – 11.9. 2016 (sobota, nedeľa), 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, Starý zámok, Starozámocká 12
Z minula do budúcna
Netradičný víkend na Starom zámku obohatený o netradičné sprevádzanie, posledný v roku 2016.

11.9. 2016 (nedeľa), od 10.30 hod., Kalvária,
Púť k Povýšeniu sv. Kríža
Salamandrové dni duchovne uzavrie púť so slávnostnou svätou omšou v priestoroch barokovej Kalvárie.

Ohodnoťte článok post

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.