ZN.SK
Letisko cestovanie turizmus

Skratky a pojmy používané v službách a cestovnom ruchu

Vo svete manažmentu cestovného ruchu existuje mnoho pojmov. S turizmom sa spája výrazne ekonomika, obchod, medzinárodná situácia, doprava, ale pokojne aj ročné obdobie…

Cestovný ruch je odvetvie služieb, v ktorom má Slovensko čo dobiehať. Jednotlivé zariadenia v turizme prekonávajú priemer, kým väčšina celkový priemer znižujú. Aj preto sa mnohí radi pozeráme na zaujímavé strediská, kvalitné hotely a kocháme sa pohľadom na krásu našej prírody, ale nie vždy vidíme do odbornosti a schopnosti propagácie každého z nich. Nie každý v našej malej veľkej krajine vie odporúčať návštevníkom skutočné krásy krajiny a neobmedzovať sa len na Tatry a vlastné obľúbené miesto. Vedieť sa správne ponúkať a prezentovať je úlohou štátu, územných celkov, obcí, múzeí a jednotlivých zariadení spoločne bez vynechania niekoho z nich. Vzájomne si dokážu pomôcť a vzájomne sa potrebujú.

Letisko cestovanie turizmus

Menej známe pojmy nemusia znamenať neznámy pojem

Vo svete manažmentu cestovného ruchu existuje mnoho pojmov a niektoré skratky. S turizmom sa spája výrazne ekonomika, obchod, medzinárodná situácia, doprava, ale pokojne aj ročné obdobie, či zamestnanosť obyvateľstva. Vo výraznej miere ho ovplyvňuje bezpečnostná situácia, obmedzenia spôsobené ochoreniami a kriminalita. Od cestovného ruchu však závisí aj prežitie mnohých rodín, podnikov, rodinných penziónov, dodávateľov a poskytovateľov servisných služieb. Ba dokonca aj regiónov. Všetko so sebou úzko súvisí a je mimoriadne citlivé na výpadky záujmu návštevníkov, ako aj výpadky na trhu celkom.

Pri rôznej práci v cestovnom ruchu sa môžeme stretávať s pojmami a skratkami, ktoré ľuďom so skúsenosťami v oblasti sú známe. Aj u nás na ZN.Sk neraz spomenieme niektoré takéto skratky. Veľká časť z nich sa pritom neobjavuje len v oblasti turizmu, ale týka sa všeobecne akéhokoľvek obchodu a akýchkoľvek služieb. Zostavili sme preto rebríček najčastejších pojmov, ktoré v tlačových správach a v článkoch bežne nemusia mať žiadne vysvetlenie. Aj pre nás samotných tak môže ísť o pomôcku, ku ktorej môžeme v budúcnosti odkázať z článkov práve v súvislosti s pojmami a skratkami.

Skratky a skrátené pojmy používané v službách a cestovnom ruchu

 • AICES – Asociácia informačných centier Slovenska
 • AI – v prípade typu stravovania ide o All Inclusive
 • AL. – V prípade typu ubytovania ide o alotment
 • ASK – Asociácia kúpeľov Slovenska
 • AZCR – Aktívny zahraničný cestovný ruch
 • B2B – Orientovaný na odbornú verejnosť. Napr. služba prepravcu voči hotelu, sprievodcu živnostníka voči jaskyni
 • B2C – Orientovaný na širokú verejnosť. Napr. služba prepravcu pasažierom, sprevádzanie návštevníkov
 • B&F – môže ísť o Buy & Fly, priamy nákup zájazdu na letisku
 • CA – Cestovná agentura
 • CK – Cestovná kancelária
 • CR – Cestovný ruch
 • DBL – v prípade označenia izby ide o dvojposteľovú izbu
 • DCR – Domáci cestovný ruch
 • DMO – Organizácia destinačného manažmentu
 • ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja
 • ETC – Európska komisia pre cestovný ruch
 • – Európska únia
 • EXB – môže ísť o označenie prísteky v ubytovaní
 • GVD – Grafikon vlakovej dopravy
 • HDP – Hrubý domáci produkt
 • HB – v prípade stravovania ide o polpenziu (halfboard)
 • CHKO – Chránená krajinná oblast
 • KOCR – Krajská organizácia cestovného ruchu
 • INF. – označenie pre infanta, dieťa do 2 rokov, beznároku na miesto v lietadle, alebo lôžko
 • KST – Klub slovenských turistov
 • LAVEX – Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov
 • LM – Last Minute ponuka, ponuka vydaná s nižšou cenou v snahe zaplniť voľné miesta
 • MDVRR SR – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 • MH SR – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • MICE – (Meetings, Incentives, Conferences, Events) Kongresový a incentívny cestovný ruch
 • MK SR – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 • MŠVVaŠ – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
 • MZV a EZ SR – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • NTB – Národné organizácie pre cestovný ruch
 • OOCR – Oblastná organizácia cestovného ruchu
 • OP KaHR – Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • PPCR NUTIS – Podpora propagácie cestovného ruchu a vybudovanie Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu
 • PZCR – Pasívny zahraničný cestovný ruch
 • SACC – Slovenská asociácia campingu a caravaningu
 • SACKA – Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr
 • SACR – Slovenská agentúra pre cestovný ruch
 • SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
 • SCB – Slovak Convention Bureau
 • SNM – Slovenské národné múzeum (pôsobiská na snm.sk)
 • SORO – Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
 • SOV – Slovenský olympijský výbor
 • SSSCR – Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
 • SZVTA – Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky
 • ŠF – Štrukturálne fondy Európskej únie
 • ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky
 • TA – v zahraničí môže ísť o význam skratky – pomenovanie „Travel Agency“ alebo „Tour Agency“
 • TiC (TIO) – Turistické informačné centrum (mesta, národného parku a pod.), v zahraničí TIO
 • TS – v súvislosti s leteckými prepravcami môže ísť o prepravcu Travel Service (ČR)
 • TS – v súvislosti s marketingom, typ marketingového nástroja – Tlačová správa, článok
 • TSA – Satelitný účet cestovného ruchu
 • UAI – V prípade typu stravovania čoraz viac známejší vyšší AI, Ultra All Inclusive
 • UNESCO – Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru
 • UNWTO – Svetová organizácia cestovného ruchu
 • USP – Unikátna konkurenčná výhoda
 • UZ – Ubytovacie zariadenia
 • V4 – Višegrádska štvorka
 • VÚC – Vyšší územný celok
 • WEF – Svetové ekonomické fórum
 • WTTC – Svetová rada pre cestovanie a turizmus
 • ZHaR SR – Zväz hotelov a reštaurácií Slovenska

Letisko cestovanie turizmus

Stretávate sa so skratkou, ktorá nie je súčasťou tohto zoznamu? Napíšte nám. Cestovný ruch nám môže byť zrozumiteľný a presne o to sa snaží aj tento článok.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu