ZN.SK
Okrúhly stôl Kráľ Artuš

Sedenie za okrúhlym stolom: čo naozaj znamená sadnúť si za okrúhly stôl?

Sedenie za okrúhlym stolom je veľmi často používaná fráza na dokázanie rovnosti všetkých, ktorí za stolom stoja. Spája sa nám s legendou o kráľovi Artušovi.

Sedenie za okrúhlym stolom je veľmi často používaná fráza na dokázanie rovnosti všetkých, ktorí za stolom stoja. Spája sa nám hlavne s legendou o kráľovi Artušovi na hrade Kamelot v dávnej britskej histórii. Ako dôležitý symbol symbolizuje rovnosť všetkých, čo si za stôl sadnú. Aby sme tomu správne rozumeli, kráľ Artuš chcel tým všetkým rytierom a prísediacim dať najavo, že pri jednaniach sú názory všetkých rovnocenné.

Okrúhly stôl Kráľ Artuš

Psychológia zafunguje

Psychologicky sú takéto symboly nástrojom na docielenie sebavedomia a sebadôvery. Odvahy, či rovnako tak aj určitých záruk, že sa prísediaci môže ozvať a bude vypočutý alebo v zmysle symboliky stola má právo vkročiť do diskusie a byť vypočutý.

Za okrúhly stôl sa pozýva aj dnes, na obchodných rokovaniach na najvyšších miestach, na zasadaniach rôznych vedení, manažmentu, alebo viacerých spoločností. Opäť sa tu chápe a počíta so symbolikou rovnocenného hlasu a názoru, funkcie a príležitostí. Lenže…

Neplatí to celkom: koho posadí kam?

Nech už kráľ Artuš, alebo ktokoľvek iný, myslel okrúhly stôl ako výborné riešenie, chtiac nechtiac predsa len ani pri okrúhlom stole si nie sú všetci rovní. Vždy je jeden, ktorý stretnutie zasadá a postavením je vyšší, významnejší, stôl, priestor, alebo sídlo mu patrí. V prípade kráľa, alebo riaditeľa sa do miest oproti nemu posadí zväčša automaticky ten, čo je pripravený mu protirečiť, byť čo najďalej, alebo predkladať kľúčové návrhy. Do pozície priamo pred kráľa sa usadzuje ten, čo nemá v pláne vo veľmi priateľskom duchu komunikovať a ukazovať mu návrhy, prípadne konkrétne predmety, pokiaľ nemá cielene záujem ukazovať ich tak, aby ich videlo všetko osadenstvo.

Po pravici a ľavici si ku kráľovi a vedúcemu sadajú najdôležitejší a najbližší, zástupcovia, alebo doslovne pravé a ľavé ruky vo výkone funkcie. Už tým sa narúša rovnocennosť. Podvedome sú to funkcie pripravené brániť názor kráľa a spojiť tak intenzitu hlasu. Najmenej viditeľné miesta pre kráľa sú vo štvrtinách, keďže aj kráľov pohľad tam zamieri najmenej av závislosti do veľkosti stola sú činnosti ľudí sediacich vo štvrtine a tri-štvrtine najmenej viditeľné, rovnako ako ich tváre a výrazy.  Dá sa povedať, že ak kráľ určuje miesta, sem posadí najmenej významných ľudí.

Na svadbách a oslavách platí iné

Na svadbách a oslavách je okrúhlych stolov viac. Tým sa menia aj podmienky toho, ako vnímať skryté významy. Pri okrúhlych stoloch, kde nesedí hostiteľ a zrejme ani majiteľ priestorov a všetkých stolov, je možné viac počítať s rovnocennosťou. Na vlastnej svadbe usadením hostí do okrúhlych stolov zachovávate ich dôležitosť v rámci stola. Pozor, nie však v rámci priestoru.

Okrúhly stôl

Viacero stolov znamená, že pri stoloch bližšie k svadobčanom sú najdôležitejšia rodina a najbližší. Ak ste na svadbe a od svadobčanov pri tom najvzdialenejšom stole, neberte to hneď osobne. Sú to matky svadobčanov, ktoré najčastejšie organizujú svadby a nastáva peklo, ak si to chcú budúci mladomanželia organizovať sami.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu