Nová Baňa a jej okolie: kam na výlet, čo vidieť a aké atrakcie navštíviť?

Nová Baňa a jej okolie: kam na výlet, čo vidieť a aké atrakcie navštíviť?

Nová Baňa je jedným z miest, ktoré ťažia zo svojej bohatej banskej minulosti. Jej názov napovedá spojenie s baníctvom a ťažbou drahých kovov, aké sa v Štiavnických vrchoch úspešne ťažili celé stáročia. Turisticky významný región pritom neláka len na historické pamiatky a starú banícku históriu. Je to aj architektúra, ktorá po príchode nemeckého obyvateľstva v dvoch historických vlnách, priniesla prímes staviteľstva, poschodových domov a meštianstvo ako také na spôsob stredovekých vyspelých miest západnej Európy. Historické centrum Novej Bane svedčí o architektonickom a staviteľskom umení, zmysle pre funkciu, krásu, aj trvácnosť. Okolie však tvorí zelená príroda horského členitého regiónu v ktorej sa nachádza ďalšie spektrum cieľov turistického záujmu.

Atrakcie a miesta Novej Bane

Historické centrum Novej Bane má niekoľko významných pamiatok, kostolov, domov a aj pozostatkov technických pamiatok. Miestnym a návštevníkom ponúkne všetko potrebné zázemie v rámci tovaru, služieb, aj zábavy. Upravené historické centrum si zaslúži záujem návštevníkov. V centre je zaujímavá Radnica zo 14. storočia, od roku 1972 sídlo múzea.

Nová Baňa

Súsošie svätej Trojice (Nová Baňa), zdroj: https://regiongron.sk/susosie-svatej-trojice/

Pred budovou stojí Trojičný stĺp od roku 1846, ktorého materiálom je miestny ryolit. Zaujímavý je Banícky špitál, dnes slúžiaci ako vzdelávacie centrum pre deti. Bol pôvodne zariadením pre starých a zranených baníkov, pritom je jedno z najstarších nemocničných zariadení v strednej Európe.

Baníctvo ako súčasť histórie

História mesta je úzko spätá aj s ťažbou kameňa, konkrétne ryolitu, ktorý využívali v kamenárstve ako opracovaný stavebný, či ozdobný materiál. Ryolit však najvýraznejšie nachádzal uplatnenie ako dôležitá súčasť vodných a veterných mlynov. Vyrábali sa z neho dôležité mlynské kamene, zodpovedné za drvenie (mletie) obilia na múku. Zaujímavé sú kameňolomy v lokalitách Štamproch a Háj, kde prebiehala ťažba ryolitu už od stredoveku.

Nová Baňa

autor: Eva Borgulová

V rámci ťažby zlata v Novej Bani je zaujímavá banská štôlňa Trojkráľová, sprístupnená aj verejnosti. Hronská dedičná štôlňa (Graner-Neufang) nebola určená ani tak na ťažbu, ako na technické účely odvodnenia. Z oveľa staršej miestnej histórie je zaujímavé Zámčisko, archeologická lokalita nad osadami Stará Huta a Bukovina, kde sa dodnes dajú rozoznať valy a priekopy. Jeho význam, účel, obývateľnosť alebo vek nám nie sú celkom známe. Nová Baňa má svoju kalváriu, aj niekoľko kostolov.

Ďalšie pamiatky Novej Bane

Priamo nad Novou Baňou sa nachádza hrad. Ide o starú ruinu, ktorá napriek svojmu stavu priláka návštevníkov tajomných miest. V Tekovskej Breznici stojí Breznický hrad, zrúcanina s čiastočne zachovaným pôdorysom a predstavou, kde stála hlavná veža. Priamo v Novej Bani zaujme miestny Tajch, no záujemcov o prírodné krásy a miesta, ktoré prinútia mieriť objektív fotoaparátov, priláka hlavne Starohutský vodopád. Severne od osady Stará Huta zhruba 300 metrov leží táto chránená prírodná pamiatka a aj 10 metrov vysoká kamenná stena. V dedinke Uhliská majú nižší, ale aj širší vodopád známy ako Rudniansky.

Prírodná rezervácia Bujakov vrch v smere od Novej Bane do Veľkej Lehoty (na západ od mesta) je zaujímavá výskytom vzácnych druhov rastlín. Východná časť Novej Bane a miestne kopce, či lesné cesty tvoria miestny obľúbený turistický chodník a poznávaciu trasu Zvonička s rozhľadňou Háj. Rozhľadňa má tri poschodia a vybudovaná je z kameňa a dreva. Kameňom je miestny ryolit, ktorý sa spája s výraznou miestnou kamenárskou tradíciou. Celkom hore návštevník nájde prístupný ďalekohľad, s ktorým sa dá vidieť ešte viac. Zvonička je tiež rekreačný areál, ktorý získal pomenovanie podľa historickej zvonice z roku 1874 s dvoma zvonmi Jozefa Pazdecha, ktorého súčasťou je aj pútnické miesto Kohútovo.

Ubytovanie v úplnej izolovanosti – Kutica

Kutica je jedinečný koncept ubytovania v prírode, ktoré ale nejde cestou masovej výstavby rovnakých ubytovacích zariadení za sebou. Kutica je len jedna. Drobná budova s veľkým priestorom vo vnútri. S krásnym výhľadom do doliny a na kopce v okolí Novej Bane. Zaujímavá svojou architektúrou a mnohými inými vlastnosťami poteší dvojicu, alebo jednotlivca.

Kutica, ubytovanie, NOVÁ Baňa

Ide o ubytovane v úplnej izolovanosti prírodou. Pár susedov na okolí, inak žiadne služby, televízia, internet, len komfort ubytovania, ktoré poskytuje základné spotrebiče pre skladovanie a úpravu potravín, teplú a studenú vodu, sociálne zariadenie (toaleta a sprcha). Zároveň má výbavu pre prípad nudy, prípad romantiky aj prípad záujmu spoznávať okolie.  Oficiálne stránky zariadenia sú na doméne www.kutica.sk

Pamiatky v okolí

Z pamiatok a ďalších hradov je známy Hrad Revište, zrúcanina neďaleko Žarnovice a nad obcou Revišťské Podzámčie. Ide o jeden z hradov Pohronskej hradnej cesty, čo je séria hradných opevnení, ktoré boli v blízkosti obchodných trás. Hradisko Divín nad Tlmačami je dnes už len ruinou, no i tak so záujmom o návštevníkov peších túr. V Jedľových Kostoľanoch stojí Živánska veža obklopená zaujímavou prírodou v závislosti od ročného obdobia. V Hronskom Beňadiku je zaujímavé historické centrum, miestna architektúra, no najmä Benediktínsky Kláštor. Ten je známy ako miesto, v ktorom uväznili mníšky z celého Slovenska po nástupe komunizmu. Dnes prístupná budova počas letných mesiacov s mnohými lákavými miestami pre objektív fotoaparátu.

Zveropark pre rodiny s deťmi

Rodičia poznajú svoje deti najlepšie. Zväčša tak vedia, že objavovanie sveta v okolí Novej Bane a Štiavnických hôr niečo prinesie rodičom, niečo viac deťom. Určitý kompromis je nevyhnutný. Pre rodiny s deťmi je populárny Zveropark, zvierací park so zvieratami z bežnej slovenskej udalosti, lesov aj z iných kútov sveta. Ide o park, ktorý je nestále vo výstavbe. Aj v čase roka 2020 sa buduje Hubertská časť venovaná pravdepodobne lesným zvieratám Slovenska.

Zveropark v Revištské podzámčie pri Žarnovici

Kúpalisko Vyhne Vodný raj a ďalšie vodné atrakcie

Vo Vyhniach v strede obce sa nachádza termálne kúpalisko Vyhne. Nazývaný tiež ako Vodný raj. Je dostatočne viditeľné a obľúbené zo širokého okolia. Parkovanie je bezplatné priamo pred areálom. Vstup je vonku. Má krytú časť osobitne prístupnú pre plavcov, ak nemajú záujem o vonkajšie bazény, alebo priamo vonkajšiu časť. Minimálny vstup do vonkajšej časti je na 3 hodiny. Ďalšie kúpalisko návštevníci nájdu v Žarnovici. Zážitkom sú Sklené Teplice a kúpanie v jaskyni s teplou prírodnou vodou.

Vyhniansky travertín a vodopád

V prírodnej krajine zaujme aj geologický úkaz, Vyhniansky travertín. Ide o sediment vápenatých látok v podobe tvrdého kameňa, ktorý svojou stavbou tvorí takpovediac prekážku vode a tá z neho padá. Vodopád s obsahom minerálnych látok dopadá z výšky pár metrov na zem, kde sa tvorí ďalší sediment.

Kamenné more, ako dôkaz sopečnej činnosti

V obci Malá Lehota sa nachádza rarita. Takzvané andezitová kamenné more je prírodný úkaz a pamiatka po kedysi čulej sopečnej činnosti v tomto regióne. Andezit, tmavá hornina, je na tomto mieste ako posýpka, v ktorej sa neuchytí žiaden strom a len minimálne machy. Kamenné more je ojedinelý úkaz, hoci vo svete, najmä s aktívnou sopečnou činnosťou,  sa nachádzajú bežne.

Región stredného Pohronia zahŕňajúci Sklené Teplice, Bzenicu, Žiar nad Hronom, Voznicu, Hronský Beňadik, Kľak, Novú Baňu a Žarnovicu má aj svoj názov – Gron a stránky https://regiongron.sk/

Banská Štiavnica, mesto na zozname UNESCO

Banská Štiavnica je obľúbeným cieľom umelcov, intelektuálov a to aj v rámci zahraničných návštevníkov. Turistov zaujíma priamo historické jadro, miestna kalvária a Nový zámok. Starý hrad láka na prehliadky, Námestie Sv. Trojice na slávny Mariánsky stĺp, ktorý je symbolom mesta Banská Štiavnica. Celkovo je historické centrum plné obchodov, kaviarní, umeleckých ateliérov. V meste zapísanom na zozname UNESCO sú aj nové atrakcie. Je ňou napríklad drevený Betlehem, uvádzaný s tlačovými chybami možno zámerne, no najvýraznejším cieľom je Múzeum lásky. V budove domu, v ktorom bývala slávna Sládkovičova Marína, sa stala Múzeom lásky, v ktorom si môžu návštevníci uväzniť svoju lásku. Pred budovou ju môžu uzamknúť do zámku na kľúčik, kúpiť si suveníry,  eurovú bankovku s vyobrazením slávnej kalvárie a pod.

banská štiavnica

Obľúbené sú Počúvadlo a ďalšie tajchy sprístupnené verejnosti, slávny Klinger, Škola v múzeu, Slovenské banské múzeum a Banské múzeum v prírode so sprístupnenými štolami. Známa je štôlňa Glanzenberg. Botanická záhrada ako areál školy aj s fontánou je oázou pokoja, ktorú je určité dobré navštíviť aj pre pohľad na nezvyčajné stromy. V rámci podujatí je významný Živý šach s výraznou medzinárodnou účasťou, Salamandrové dni so Salamandrovým sprievodom baníkov s lampášmi. Zaujímavé sú rôzne ďalšie umelecké podujatia, workshopy, programy pre deti. Na oficiálnych stránkach mesta sa vždy aktuálny prehľad.

Banská Štiavnica Botanická záhrada

Foto z článku: Botanická záhrada v Banskej Štiavnici

Mediálnym partnerom mesta sú rôzne organizácie v cestovnom ruchu, aj magazín Zaujímavé novinky (zn.sk). V zime je populárny lyžiarsky areál Ski Salamander. Lyžovať sa dá aj v neďalekej Hodruši-Hámroch na zjazdovke Kopanice. Štiavnické Bane lákajú na Richňavské jazerá. Oficiálne stránky mesta: www.banskastiavnica.sk

Banská Štiavnica umenie, PETRIK

Konkrétne obce v širšom okolí

Svätý Anton – v obci Svätý Anton sa nachádza niekoľko zaujímavých historických stavieb. Tou najvýraznejšou je kaštieľ bulharského cára Coburga. Atraktívna budova s výstavou loveckých trofejí láka turistov z celého Slovenska, najmä je však hlavnou turistickou atrakciou pred spoznávaním neďalekej Banskej Štiavnice. Žibritov – trochu vzdialenejšia obec, zaujímavá nakrúcaním filmu Dáždnik sv. Petra a aj ďalších slovenských filmov. Dnes si prvý zmienený film pripomína napríklad miestna drevená socha.  Neďaleko Banskej Štiavnice sa nachádza banské mestečko Hodruša-Hámre. Najznámejšia pamiatka je Banská klopačka, no za pozornosť stojí viacero objektov. V širšom okolí za zmienku stojí Národný žrebčín v Topoľčiankach, Kaštieľ a tiež zámok v Topoľčiankach, neďaleký hrad Hrušov nad Hostiami. Pre náročnejšie deti v širšom okolí nájdete aj Hvezdáreň. Dokonca dve. Jednu v Partizánskom a druhú v Leviciach. V Solčanoch je Ranč Y a na Počúvadle Malá lesná ZOO.

Ohodnoťte článok post

Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.