ZN.SK
garant

Kto je to garant? Garant vo svete podnikania, zmlúv a záruk

S pomenovaním garant sa stretávame väčšinou v podnikaní. Garantom je ručiteľ, fyzická alebo právnická osoba, ktorá je za niečo zodpovedná.

S pomenovaním garant sa stretávame väčšino v podnikaní. Garantom je ručiteľ, osoba buď fyzická alebo tiež právnická – spoločnosť alebo organizácia, ktorá je za niečo zodpovedná. Poskytuje za daného človeka či akciu svoju záruku. Garantovaný znamená niekým či niečím zaručený. Slovo garancia je určitou zárukou, zástavou alebo tiež istotou.

garant

Kedy potrebujete odborného garanta?

Odborného garanta pre svoje podnikanie potrebujete ak ste:

  • fyzická osoba nespĺňajúca osobitné podmienky prevádzkovania živnosti podľa živnostenského zákona
  • právnická osoba, ktorá pre prevádzku živnosti vyžaduje splnenie osobitných podmienok vybranej činnosti

Väčšinou si podnikateľ odborného garanta dojednáva na dobu, než splní zákonom požadované podmienky napr. prax alebo odborné vzdelanie. Odborný garant musí spĺňať zvláštne podmienky a samozrejme všeobecné podmienky prevádzkovania činnosti. Medzi podnikateľom a odborným garantom by mala byť uzavretá písomná zmluva. Osoba, ktorá sa stáva po podpise zmluvy odborným garantom, si musí uvedomiť svoje povinnosti. Zodpovednosť odborného zástupcu totiž trvá viac dní v roku ako na základe bežnej dohody o vykonaní práce.

Podnikateľ má právo vymáhať škody

Za dodržiavanie živnostenskoprávnych predpisov a riadnu prevádzku živnosti zodpovedá odborný garant voči podnikateľovi, nie voči živnostenskému a inému úradu. Ak dôjde k porušeniu podmienok, je postihnutý podnikateľ. Podnikateľ však má právo vymáhať náhradu škody po odbornom garantovi.
Podnikateľ, ktorý nespĺňa podmienky pre prevádzkovanie živnosti, a napriek tomu ju prevádzkuje, sa vystavuje riziku postihu živnostenským úradom za prevádzkovanie nepovoleného podnikania. S odborným garantom by preto mal mať vždy uzavretú zmluvu, aby mohol pri prípadnej kontrole vždy doložiť dôkaz o pracovnoprávnom vzťahu.

Vysokoškolský garant

Neznámym pojmom pre všetkým študentov nie je ani pojem garant odboru alebo predmetu. 
Garant predmetu je vysokoškolský pedagóg, ktorý je zodpovedný za zaistenie výuky konkrétného predmetu. Je to osoba, ktorá na seba prevzala nejaký záväzok. V akademickom prostredí napr. garant študijného programu nesie zodpovednosť za jeho kvalitu a rozvoj.

Mohlo by zaujímať tiež:

Lucia

Lucia
Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.

Inzercia
Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu